Superprodavač

Emocionalna inteligencija u pregovaranju

Nekoliko teorija opisuje vještine, osobine i sposobnosti koje obuhvaćaju Emocionalnu inteligenciju (EI). EI uključuje sposobnost kako izražavanja emocija u sebi, tako i sposobnost prepoznavanja i ocjenjivanja emocija u drugima. Ono što je za nas možda i najvažnije, prepoznavanje i građenje emocija u sebi i drugima može pomoći navigaciji pregovaračkog procesa.

U...

Stranice