Intervju

Bogatim portfeljem usluga možemo prići svakom poslovnom korisniku“

​Optičke veze s brzinama koje u praksi već prelaze 100/100 Mbps, kolokacija i cloud hosting rješenja koje realiziraju zahvaljujući datacentru u Zagrebu te poslovanje u sklopu tvrtke IT jedan, Terrakomu omogućavaju stabilnost i rast poslovanja u segmentu usluga koje nude poslovnim korisnicima.

|PS| Za početak, Terrakom je operator koji se primarno želi obratiti kome...

Stranice