Blog

Branko Pavlović: Superprodavač i digitalni svijet

„Kad već postoji planina treba se penjati, strpljivo i dugo do samog vrha

Kad već postoji planina treba je upoznati, srcem i uhom ko materinsku riječ

Kad već postoji planina treba je osvojiti, polako i mudro kao jedinu ljubav

Kad već postoji planina treba je zavoljeti, predano i nježno kao dijete rođeno

Zato i postoji planina, da bismo...

Stranice