Blog

Sedma revizija kreditnog aranžmana

Misija MMF-a, predvođena Jamesom Roafom, posjetila je Srbiju od 22. lipnja do 5. srpnja ove godine, a imala je dva osnovna zadatka.

Sedma revizija kreditnog aran ž mana

Misija MMF-a, predvođena Jamesom Roafom, posjetila je Srbiju od 22. lipnja do 5. srpnja ove godine, a imala je dva osnovna zadatka.

Prvo, da provede pregled srpske...

Stranice