Blog

MILAN GRKOVIĆ: Menadžer za sastanke

Menadžer za sastanke je imenovani pojedinac u zajedništvu (grupa, organizacija i zajednica) koji ima definiranu nadležnost i ovlaštenja u problematici sastanaka.

Menadžer za sastanke vodi brigu o načinu upravljanja sastancima prema definiranom modelu djelovanja (MUI sastanci). Menadžer za sastanke može biti angažiran jednim dijelom svog radnog vremena (jedan sat,...

Stranice