Analiza potpora za očuvanje radnih mjesta i djelatnosti najviše pogođenih ograničenjem poslovnih aktivnosti

Zbog zatvaranja ili ograničavanja obavljanja značajnog dijela gospodarskih djelatnosti odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske došlo je do velikog smanjenja poslovnih aktivnosti. Smanjenje poslovnih aktivnosti posebno je vidljivo na značajnom padu poslovnih prihoda velikog broja poslovnih subjekata koji su se prijavili za potporu za očuvanje radnih mjesta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Jedan od uvjeta za ostvarivanje prava na potporu za očuvanje radnih mjesta za travanj bio je pad prihoda veći od 20%.


Prema analizi Fininfo portala (www.fininfo.hr) u drugom „krugu“ isplata potpora odnosno isplate za očuvanje radnih mjesta za travanj prijavilo se 98.535 poslovnih subjekata u kojima je zaposleno 558.724 radnika za koje su isplaćene potpore. Država je navedenim subjektima ukupno isplatila 2,20 milijarde kuna potpora za travanj 2020. godine, što je povećanje od otprilike 650 milijuna kuna u odnosu na ožujak.

Broj radnika za koje su isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta u travnju važno je staviti u kontekst ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Krajem travnja 2020. godine prema Državnom zavodu za statistiku ukupan broj zaposlenih bio je 1.527.694, dok je istovremeno broj nezaposlenih bio 159.234. Prema upravo navedenom, potpore za očuvanje radnih mjesta isplaćene su za 37% svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj.

Nakon što se iz broja zaposlenih izuzmu zaposleni u javnom sektoru, kojih prema podacima Ministarstva uprave na kraju 2019. godine ima 232.087 dolazi se do podatka da su potpore isplaćene za 43% radnika zaposlenih u realnom sektoru. U odnosu na ožujak broj radnika za koje su isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta u travnju povećao se za 73.732 radnika. Postotno povećanje broja radnika u realnom sektoru za koje se isplaćuju potpore za očuvanje radnih mjesta iznosi – 5 postotnih bodova.

Djelatnosti na koje je koronavirus najviše utjecao

Uzevši u obzir isplaćene potpore za travanj, prema analizi Fininfo portala (www.fininfo.hr) koronavirus je najviše utjecao na 12 NKD djelatnosti. Subjektima koji posluju u njima isplaćeno je ukupno 1,29 milijardi kuna, odnosno 59% svih isplaćenih potpora za travanj. Subjektima u preostalim NKD djelatnostima isplaćeno je 907,91 milijuna kuna, odnosno 41% isplaćenih potpora za travanj. Prema posljednjim javno dostupnim financijskim izvješćima, subjekti u ovih 12 djelatnosti čine 60% poslovnih prihoda od ukupno ostvarenih poslovnih prihoda subjekata koji su primili potporu za očuvanje radnih mjesta za travanj.

Usporedba rangiranja djelatnosti koje su primile najveći iznos potpora u ožujku i travnju ukazuje da nije bilo značajnijih promjena redoslijeda djelatnosti koje su dobile najveći iznos potpora. Subjekti koji posluju u djelatnosti trgovine na veliko primili su najveći iznos potpora u travnju, dok je u ožujku djelatnost s najvećim iznosom potpora bila priprema i usluživanje hrane i pića.

Iznos potpora koji je isplaćen subjektima koji posluju u djelatnosti trgovine na veliko (osim vozila) porastao je u odnosu na ožujak za otprilike 47% i u travnju je isplaćeni iznos potpore bio otprilike 179 milijuna kuna. Istovremeno subjektima koji posluju u djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u travnju isplaćeno je otprilike 25% više potpore za očuvanje radnih mjesta odnosno ovim je subjektima isplaćeno ukupno otprilike 175 milijuna kuna.

Najveći postotni porast isplata potpora za očuvanje radnih mjesta od otprilike 68% odnosno povećanje iznosa potpora od otprilike 37 milijuna kuna imala je djelatnost proizvodnje prehrambenih proizvoda. Ukupno je u travnju subjektima koji posluju u djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda isplaćeno otprilike 91 milijun kuna potpora.

Prema podacima Fininfo portala (www.fininfo.hr) za promatranih 12 djelatnosti koje su dobile najveći iznos potpora u travnju, iznos isplaćenih potpora u odnosu na ožujak porastao je u prosjeku za 43% (medijan).    

Neisplatitelji plaća i potpora za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo financija (Porezna uprava) u određenim vremenskim intervalima objavljuje ažuriranu listu neisplatitelja plaća. 

Na aktualnoj listi neisplatitelja plaća je 147 pravnih osoba koje su istovremeno dobile potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak. Ti poslodavci nisu isplatili plaće za ukupno 550 radnika za promatrano razdoblje te su primili potpore od 1,77 milijuna kuna za ožujak.

U travnju se broj pravnih osoba koji su na listi neisplatitelja plaća a dobili su potporu za očuvanje radnih mjesta povećao sa 147 na 205 subjekata. Istovremeno, ti su poslodavci primili potpore za očuvanje radnih mjesta za 646 radnika u iznosu od 2,40 milijuna kuna za travanj.

Povećanje iznosa potpora za očuvanje radnih mjesta koje su dobili subjekti koji prema javno dostupnim informacijama Ministarstva financija ne isplaćuju plaće od otprilike 36% (sa 1,77 na 2,40 milijuna kuna) ukazuje na potrebu za efikasnijim ograničenjem isplata potpora za očuvanje radnih mjesta subjektima koji ne isplaćuju plaće.

U kratkim crtama:

  • U odnosu na potpore za ožujak, za travanj je potpore za očuvanje radnih mjesta dobilo 36% više subjekata koji su na listi neisplatitelja plaća.
  • Potpore za očuvanje radnih mjesta u travnju isplaćene su za 43% radnika zaposlenih u realnom sektoru.
  • Najveći postotni porast isplata potpora za očuvanje radnih mjesta od 68% bilježe subjekti koji posluju u djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda.
  • S obzirom na to da su potpore za očuvanje radnih mjesta korištene za 43% svih zaposlenih u realnom sektoru (više od 500.000 zaposlenih) uz nastavak pada prihoda te i dalje vrlo „uspavano“ gospodarstvo, završetkom isplata potpora za očekivati je značajan val otpuštanja.

U sljedećim dijelovima analize Fininfo portala (www.fininfo.hr) koja se odnosi na isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta za travanj obradit ćemo dvije, vjerujemo, zanimljive teme – 1. iznos potpora koji su dobili subjekti koji se nalaze na aktualnoj listi poreznih dužnika i 2. iznos potpora koje su primili subjekti u suvlasništvu države i jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox