Generali nadograđuje svoju strategiju za zaštitu klime

Nova strategija Grupe za klimatske promjene podijeljena je s Glavnim odborom direktora Assicurazioni Generalija, kojim predsjeda g. Gabriele Galateri di Genola.


Strategija kojom se nadograđuje i proširuje postojeći plan Grupe odobren u veljači 2018. donosi značajne mjere povezane s aktivnostima ulaganja i preuzimanjem osiguravateljnih rizika, temeljnim poslovima Grupe, zalagajući se za budućnost s niskim utjecajem na klimu.

Izvršni direktor Generali Grupe Philippe Donnet izjavio je: Generali Grupa danas objavljuje nove ambiciozne ciljeve za svoju klimatsku strategiju u skladu sa svojom predanošću i uvjerenjima u ovom specifičnom području te oslanjajući se na već postignute rezultate. Konkretno, 6 milijardi eura novih zelenih i održivih ulaganja ostvarenih u posljednje tri godine omogućilo nam je da prije roka premašimo svoje unaprijed utvrđene ciljeve. Vjerujemo da privatni sektor može imati ključnu ulogu u financijskoj potpori „pravedne tranzicije" za budućnost s nultom neto stopom emisija stakleničkih plinova pomažući javnim institucijama u poduzimanju potrebnih mjera.

IZRAVNA ULAGANJA

Novi ciljevi uključuju:

  • 8,5 do 9,5 milijardi eura novih zelenih i održivih ulaganja za razdoblje od 2021. do 2025. To je u skladu s prethodnim ciljem od 4,5 milijardi eura za razdoblje od 2019. do 2021., koji je premašen godinu dana ranije iznosivši 6 milijardi eura na kraju 2020.;
  • Sve restriktivniji kriteriji isključenja za sektor ugljena u cilju postupnog, ali potpunog prestanka ulaganja u te aktivnosti. Cilj je nove strategije u potpunosti ukloniti dobavljače koji djeluju u sektoru toplinskog ugljena u zemljama OECD-a do 2030., a do 2040. u ostatku svijeta;
  • Postupna dekarbonizacija portfelja izravnih ulaganja kako bi se postigla ugljična neutralnost do 2050. To je u skladu s ciljem Pariškog sporazuma da se globalno zatopljenje ograniči na 1,5 °C iznad predindustrijske razine i s obvezom preuzetom u okviru Net-Zero Asset Owner alijanse. Kao srednjoročni cilj za 2025., Generali će smanjiti emisije ugljika za korporativni portfelj (korporativne obveznice, uvršteni kapital) za 25 % i uskladiti portfelj nekretnina na putu prema cilju od 1,5 °C.

PREUZIMANJE OSIGURAVATELJNIH RIZIKA

Novi ciljevi uključuju:

  • Smanjenje minimalne trenutne izloženosti sektoru termalnog ugljena kako bi se postigla nulta izloženost do 2030. u zemljama OECD-a i do 2038. u ostatku svijeta;.
  • Nastavak predanosti da se više ne osiguravaju uzvodne naftne i plinske djelatnosti. To uključuje obvezu da se više ne preuzimaju osiguravateljni rizici povezani s istraživanjem i proizvodnjom fosilnih goriva iz katranskog pijeska, naslaga škriljevca (nafte i plina) ili crpljenih u arktičkoj zoni, na kopnu i na moru.

ANGAŽMAN DIONIKA I ZAGOVARANJE "PRAVEDNE TRANZICIJE"

Novi ciljevi uključuju:

  • Predanost uključivanju dionika u stvaranje budućnosti s nultom neto stopom emisija i podupiranje pravedne tranzicije. Iz tog razloga Generali će do 2025. godine uključiti najmanje 20 ulagača koji intenzivno ulažu u ugljik u investicijski portfelj Grupe kako bi potaknuo utjecaj u stvarnom svijetu.

DEKARBONIZACIJA OPERACIJA GRUPE KOJE ĆE UČINITI GENERALI KLIMATSKI NEGATIVNIM

Novi ciljevi uključuju:

  • ambiciju da 2040. Generali bude klimatski negativan sa srednjoročnim ciljem postizanja klimatske neutralnosti do 2023.;
  • Do 2025. znanstveno utemeljeno smanjenje emisija stakleničkih plinova povezanih s uredima, podatkovnim centrima i voznim parkom tvrtke za najmanje 25 % u odnosu na polaznu vrijednost za 2019.;
  • Kupnja energije iz 100% obnovljivih izvora gdje god je to moguće i daljnja predanost ulaganju u energetsku učinkovitost. PS/SM
Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox