Goran Tudor: Upravljanje i pregovaranje sa šefom

Sa šefom se treba dogovarati i razgovarati, a ne pregovarati jer se pregovora s nekim s kime ne radite u timu, rekao je Goran Tudor na početku predavanja na temu Upravljanje i pregovaranje sa šefom. Šef i tajnica su dvije uloge u jednom timu, a presudna je uloga šefa, no on svoju ulogu ne može obaviti bez tajnice, rekao je Tudor.

 

Upravljanje šefom

Upravljati šefom znači svakodnevno raditi smišljeno i učinkovito kako bi se ostvarila tri cilja: najbolji rezultati za tajnicu, najbolji rezultati za šefa i na kraju najbolji rezultati za tvrtku. 
Upravljanje šefom ne znači izbjegavati posao, prikrivati pogreške, zadobivati privilegije i slično jer se na taj način ne ostvaruju navedeni trojaki ciljevi.
Ne možemo promijeniti šefa, možemo sami promijeniti svoje ponašanje, naglasio je Tudor. Pri tome treba „snimiti“ šefa kao osobu i u pogledu radne interakcije.
Je li  šef pod stresom,  je li organiziran, voli li raditi po planu, kako vrednuje prioritete i drugo su različite karakteristike o kojima treba voditi računa u upravljanju odnosa sa šefom.  

 

50:50

Osim toga, bilo bi dobro upoznati različite karakteristike šefa:  Je li emocionalno osjetljiv, zahtjevan, kolegijalan,  očekuje li stalno izražavanje poštovanja i drugo.
U upravljanju odnosom sa šefom tajnica bi trebala „snimiti“ i radne interakcije sa šefom: je li šef timski igrač, je li otvoren za različite inicijative, delegira li zadatke s detaljnim uputama, na koji način vrši nadzor nad radom zaposlenika i drugo, rekao je Tudor.

Naglasio je kako je za tajnice važno da upravljaju svojim radnim vremenom i da je najbolji omjer ako sa 50 posto vremena upravlja šef, a s drugih 50 posto upravlja tajnica, zaključio je Tudor.

 

Autor: Jasmina Kolić

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox