Superprodavač

Zatvaranje pregovora – kako napraviti efikasan closing

Što je glavna prepreka za closing?

Kada ste postigli napredak o određenim pitanjima, ali i dalje postoje nedorečene stvari u pregovorima, vrijeme je da napravite analizu i pogledate što stoji između vas i obostrano prihvatljivog dogovora.

1. Što je osnovna prepreka?

Ako mislite da ponašanje – tj. nespremnost jedne ili obje strane da iznesu najbolju...

Stranice