Poduzetništvo

Strateški management i SWOT (TOWS) analiza u odgojno-obrazovnim ustanovama

Živimo u kulturi i civilizaciji koja pretpostavlja vrijeme kao spiralno kretanje prema napretku, koji se sve više ubrzava brzim razvojem znanosti i tehnologije. Da nema turbulentnih promjena u svijetu, ne bismo ni trebali izrađivati strateške planove razvoja. Strateški management je tehnika kojom omogućujemo napredak odgojno – obrazovne ustanove radi ostvarenja zamišljene...

Stranice