Grupa Triglav povećala opseg poslovanja, a dobit očekivano niža

U zahtjevnim i neizvjesnim uvjetima pandemije Grupa Triglav ostaje usredotočena na svoje strateške smjernice, među ostalim na profitabilno i sigurno poslovanje. U devet mjeseci ostvarila je 6 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja (960,9 milijuna eura) nego prošle godine u istom razdoblju i na većini tržišta ostvarila premijski rast. Njezina dobit prije oporezivanja od 62,4 milijuna eura za 13 posto je manja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je u prvom redu posljedica stanja na globalnim financijskim tržištima, a dijelom i mnogobrojnih štetnih događaja i povećanja rezervacija zbog aktualnih uvjeta poslovanja.


Kombinirani količnik iznosio je povoljnih 91,4 posto. U aktualnim uvjetima neizvjesnosti Grupa ostaje pri objavljenim procjenama godišnje dobiti, istodobno ocjenjujući da je njezin osigurateljni i investicijski portfelj dovoljno otporan, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se može uspješno nositi s povećanim rizicima, što potvrđuju i visoke bonitetne ocjene dobivene ove godine. Triglav osiguranje Zagreb, koje je dio Triglav Grupe, je u prvih devet mjeseci ove godine dosegnuo 9-postotni rast (obračunato u eurima) ukupne premije i povećalo svoj tržišni udio na hrvatskom tržištu osiguranja.

Devetomjesečna dobit. Grupa Triglav u devet mjeseci ove godine ostvarila je 62,4 milijuna eura konsolidirane dobiti prije oporezivanja (indeks 87 prema prošloj godini). Dio dobiti prije oporezivanja Grupe Triglav koji proizlazi iz osigurateljno-tehničkog dijela poslovanja povećao se u odnosu na prošlu godinu za 10 posto i iznosio je 60,4 milijuna eura (prošle godine 54,7 milijuna eura), a dio dobiti koji proizlazi iz financijskih ulaganja bio je, u prvom redu zbog formiranja dodatnih rezervacija u segmentu životnih osiguranja i mirovinskih osiguranja, u minusu i iznosio je -0,2 milijuna eura (prošle godine 14,9 milijuna eura).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar izjavio je: U ovogodišnjim uvjetima pandemije bolesti COVID-19 još jasnije ostvarujemo svoju misiju da STVARAMO SIGURNIJU BUDUĆNOST. Svoje poslovanje na pojedinim tržištima dinamički prilagođavamo mjerama zaštite zdravlja zaposlenika, klijenata i ostalih dionika, pri čemu kontinuirano pružamo usluge i ostajemo održivo orijentirani i usko povezani s okruženjem u kojem poslujemo. U ovogodišnjem poslovanju nastavljamo s pristupom discipliniranog preuzimanja osigurateljnih rizika, brinemo se o troškovnoj učinkovitosti i provodimo intenzivne prodajne aktivnosti na temelju kojih smo u devet mjeseci povećali opseg našega poslovanja. Zadovoljni smo ostvarenom dobiti.

Osigurateljno-tehnički dio poslovanja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, Grupa je ostvarila 6 posto više konsolidirane bruto premije osiguranja nego prošle godine (960,9 milijuna eura) i postigla povoljan kombinirani količnik od 91,4 posto. Na slovenskom tržištu rast premije iznosio je 5 posto, a na tržištima izvan Slovenije 6 posto. Premija se povećala u svim trima segmentima osiguranja, i to za 6 posto kod imovinskih, 2 posto kod životnih i mirovinskih osiguranja te za 14 posto kod zdravstvenih osiguranja. Na štete su osim velikog broja štetnih događaja (oluja s tučom na trima tržištima i potres u Zagrebu) utjecali i uvjeti pandemije. Opseg bruto isplaćenih šteta (505,0 milijuna eura) oscilira s obzirom na skupinu odnosno vrstu osiguranja, a u ukupnom iznosu usporediv je s istim razdobljem prošle godine. Grupa je formirala odgovarajuće osigurateljno-tehničke rezervacije za nastale a neisplaćene štete i za predviđene isplate bonusa zbog manje štetnih događaja u nekim segmentima poslovanja te manje gospodarske aktivnosti.

Investicijski portfelj i sredstva klijenata na upravljanju. Situacija na financijskim tržištima i ove godine uzrokuje smanjenje prihoda od kamata i time niže prinose od 3,4 milijarde eura u velikom investicijskom portfelju Grupe. Oni su u devet mjeseci ove godine iznosili 41,5 milijuna eura (indeks 62 prema prošloj godini). Grupa održava relativno konzervativnu investicijsku politiku i sastav portfelja te pritom aktivno upravlja i provodi manje prilagodbe udjela pojedinih investicijskih razreda s ciljem očuvanja i odgovarajuće diverzifikacije portfelja i njegove sigurnosti i kvalitete. Zbog daljnjeg smanjenja opće razine kamatnih stopa Grupa je u segmentu životnih i mirovinskih osiguranja formirala odgovarajuće osigurateljno-tehničke rezervacije koje su utjecale na smanjenje poslovnog rezultata iz financijskih ulaganja.

Putem društva Triglav Skladi Grupa upravlja imovinom klijenata u 18 uzajamnih fondova u Sloveniji te tri fonda u Hrvatskoj koji su stečeni preuzimanjem ALTA fondova (ALTA Skladi) te su u procesu prijenosa upravljanja odnosno prodaje. Imovina klijenata Triglava u upravljanju u uzajamnim fondovima krajem rujna iznosila je 1.020 milijuna eura. Opseg je usporediv s razinom krajem 2019. godine, jer je učinak smanjenja vrijednosti imovine zbog uvjeta na financijskim tržištima Grupa uskladila s postignutim povećanim neto priljevima u fondove. Ove godine Grupa je u Sloveniji dodatno ojačala vodeću poziciju među društvima za upravljanje u segmentu uzajamnih fondova, a njezin tržišni udio u odnosu na kraj 2019. godine povećao se za 0,4 postotna boda, na 34,3 posto.

Upravljanje troškovima. Ukupni konsolidirani bruto troškovi poslovanja ostali su na razini istog razdoblja prošle godine (222,3 milijuna eura), jednako kao i troškovi koji su povezani s djelatnošću osiguranja (199,3 milijuna eura). Njihov se udio u obračunatoj bruto premiji osiguranja smanjio za 1,4 postotna boda, na 20,7 posto.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Andrej Slapar komentirao je poslovanje Grupe Triglav na godišnjoj razini i za iduću godinu: I u drugoj polovini ove godine neizvjesni uvjeti onemogućuju nam pouzdane procjene ostvarivanja godišnje dobiti prije oporezivanja koja je planirana između 95 i 105 milijuna eura. Ostajemo kod objavljene procjene da će vjerojatno smanjenje iznositi od 10 do 25 posto od planiranoga. Ujedno procjenjujemo da su osigurateljni i investicijski portfelj Grupe Triglav dovoljno otporni, a kapitalna pozicija odgovarajuća da se možemo uspješno nositi s povećanim rizicima. To nam potvrđuju i ovogodišnje visoke bonitetne ocjene »A« sa stabilnom srednjoročnom prognozom od strane dviju priznatih bonitetnih agencija. Što se tiče 2021. godine, na temelju odabranog vjerojatnog scenarija uvjeta poslovanja planiramo dobit prije oporezivanja između 85 i 95 milijuna eura, povećanje opsega premije od 1,2 do 1,3 milijarde eura te održavanje kombiniranog količnika ispod 95 posto.

Grupa Triglav na hrvatskome tržištu

Triglav osiguranje Zagreb nastavlja sa premijskim rastom i u prvih devet mjeseci 2020. te je Društvo postiglo 9-postotni rast (obračunato u eurima) bruto zaračunate osigurateljne premije u odnosu na isti period prošle godine, dok je tržište osiguranja palo za 1,4%. Posljedično je Društvo povećalo tržišni udio sa 4,8% na 5,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i zauzima 7. mjesto na rang listi osiguravatelja u Hrvatskoj prema veličini premije, što predstavlja pomak za jedno mjesto u odnosu na 30.09.2019.

Društvo je uz angažman svih zaposlenih nastavilo sa snažnim premijskim rastom te je povećalo tržišni udio unatoč pandemiji i djelomičnom lockdownu, padu BDP-a i osigurateljnog tržišta izjavio je predsjednik Uprave Marin Matijaca.

PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox