Jednostavniji postupak plasiranja tehničke opreme na tržište

Novi Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti, koji stupa na snagu 1. ožujka 2011. godine, omogućit će brži i jednostavniji postupak stavljanja na hrvatsko tržište električne i druge tehničke opreme koja je sukladna s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti.

 

Dvije najvažnije novosti iz ovoga Pravilnika odnose se na postupak ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i na označivanje uređaja.

Do sada važeći Pravilnik propisivao je, prije stavljanja uređaja na hrvatsko tržište, obvezu pribavljanja potvrde o sukladnosti prigodom uvoza, koju je izdavalo ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti (TOS), dok novi Pravilnik predviđa mogućnost, ali ne i obvezu ocjenjivanja sukladnosti uređaja s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti.

Uređaj koji je prošao tzv. postupak unutarnje kontrole proizvodnje smatrat će se sukladnim s bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti te ne postoji obveza ocjenjivanja sukladnosti putem TOS-a, a time niti obveza pribavljanja potvrde o sukladnosti.

Usklađivanje s EU

Novim Pravilnikom predviđeno je da se uređaj, koji udovoljava bitnim zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti i koji je označen europskom oznakom sukladnosti "CE", ne mora dodatno označivati oznakom sukladnosti "C" na temelju posebnog propisa kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled oznake sukladnosti proizvoda.

Uređaje i opremu koja se stavlja na tržište RH, kao i u do sada važećem Pravilniku, pratit će Izjava o sukladnosti, no novim Pravilnikom predviđeno je da tu Izjavu pripremaju samo proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik, što znači da tu Izjavu više neće sastavljati druga osoba odgovorna za stavljanje uređaja na tržište RH, već će uvoznik morati osigurati takvu Izjavu.

Inspekcijski nadzor nad primjenom novoga Pravilnika, kao i do sada, obavljaju nadležni inspektori Državnog inspektorata, a mjere zaštite u novom su Pravilniku pooštrene. 

Novi Pravilnik usklađen je s mjerodavnom EU direktivom, čime je Hrvatska ispunila sve preduvjete za sklapanje Sporazuma o ocjeni sukladnosti i prihvaćanju industrijskih proizvoda (ACAA sporazum) u području elektromagnetske kompatibilnosti. (PS/MJ)

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox