Nema razloga za veću percepciju prisutnosti korupcije u općinskoj upravi

Istraživanje o korupcijskim rizicima i percepciji korupcije u lokalnoj samoupravi koje je provedeno u 15 odabranih općina u sklopu projekta "Spekulas" pokazalo je da nema puno razloga koji bi mogli dovesti do percepcije o većoj prisutnosti korupcije u općinskoj upravi, rečeno je na predstavljanju tog istraživanja na tematskoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.

Istraživanje, koje je naručila Udruga općina u Republici Hrvatskoj, obuhvatilo je sedam područja koja potencijalno mogu utjecati na percepciju korumpiranosti a to su proračun, upravljanje imovinom, prostorno planiranje, javna nabava, zapošljavanje, otvorenost i javnost rada te sukob interesa.

Istraživanje je pokazalo da 13 općina ima aktivnu internetsku stranicu ali se samo u jednoj općini na toj stranici objavljuju materijali za sjednicu vijeća. Autori istraživanja Teodor Antić i Ivica Malatestinić zaključili su da se internetske stranice uopće ne koriste za smanjenje precepcije o korupciji.

Stoga savjetuju općinama da svoje stranice ne koriste samo za pružanje općih informacija, već da ih u većoj mjeri koriste za pružanje informacija o svom radu vlastitim građanima.

Iako otvorenost proračunskog procesa može pridonijeti smanjenju percepcije korumpiranosti, istraživanje je pokazalo da tek 5 od 11 općina konzultira javnost u fazi pripreme proračuna, iako njih 8 smatra potrebnim uključiti javnost u pripremu proračuna. Autori istraživanja preporučili su stoga općinama da proračun i proračunska izvješća izrađuju i u prikladnijoj formi koja će široj javnosti biti razumljivija.

Kad je riječ o upravljanju imovinom istraživanje je pokazalo da u većini odabranih općina (9 od 11) postoji evidentirana imovina u vlasništvu općine. Percepciju o korumpiranosti u tom području moguće je smanjiti objavom informacija na internetu o postupcima stjecanja, otuđivanja i raspolaganja imovinom.

Na području prostornog planiranja istraživanje je pokazalo da u 11 od 15 općina prostorni plan nije objavljen na internetskim stranicama općine, ali je javnosti dan na uvid na neki drugi način. U četiri općine prostorni plan uređenja nije objavljen na internetskim stranicama. Autori smatraju da bi osim objave plana na internetu građanima trebalo omogućiti uvid u plansku dokumentaciju na još neki način.

Istraživanje javne nabave pokazalo je da u većini općina (8 od 11) postoji posebno osposobljen službenik za provedbu postupaka javne nabave. Od 2007. do 2008. odabrane općine (10) provele su ukupno 450 postupaka javne nabave robe, usluga i povjeravanja radova i to 180 postupaka bez natječaja, 201 postupaka male vrijednosti i 69 postupaka nabave velike vrijednosti.

U području zapošljavanja autori smatraju da nema razloga za percepciju o korupciji, a mogućnost daljnjeg smanjenja percepcije o korumpiranosti vide u općinama u kojima se natječaj objavljuje samo u Narodnim novinama. I u tom dijelu preporučuje se općinama da natječaje objavljuju na internetu.

Kad je riječ o otvorenosti rada, općinama se savjetuje da što prije ostvare uvjete kako bi građani mogli izravno pratiti sjednice predstavničkog tijela.

Na području sukoba interesa, autori smatraju da bi bilo vrlo korisno da sve općine donesu etički kodeks za svoje dužnosnike i službenike te da osnuju savjetodavno povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

Antić smatra da percepcija korupcije, ako postoji nije točna. Pritom je naveo da je čak u 13 odabranih općina na dužnost načelnika ponovo izabrana osoba koja je tu dužnost obavljala i u prethodnom mandatu.

U istraživanju o percepciji korupcije koje je Transparency International Hrvatska proveo 2005. 73 posto ispitanika odgovorilo je kako smatra da je korupcija u lokalnoj samoupravi raširena ili vrlo raširena, čime je lokalna samouprava zauzela treće mjesto na ljestvici korumpiranih institucija u Hrvatskoj.

Antić je objasnio da se tu ne istražuje prisutnost korupcije već percepcija korupcije.

Potpredsjednica Vijeća Ana Lovrin smatra da je percepcija korupcije veća od stvarnih razmjera jer iako građani imaju precepciju korupcije nisu bili u osobnoj situaciji korumpiranosti.

Predsjednik Vijeća Željko Jovanović drži da će se percepcija o korupciji kod građana smanjiti objavljivanjem presuda u postupcima koji se vode za koruptivna djela.

Zadarski gradonačelnik Zvonimir Vrančić smatra da je malim općinama potrebna pomoć u javnoj nabavi.(Hina)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox