Osigurajte svoja potraživanja od stečaja i neplaćanja vaših kupaca

Bez obzira koliko dobro poznajete tržište na kojem poslujete i kupce s kojima poslujete, neplaćanja i stečajevi ostaju tržišna realnost. Kako se poslovanje vašeg društva širi, povećavaju se i rizici koji ga prate kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Nelikvidnost kupaca, stečajevi, predstečajne nagodbe, ovrhe, politička situacija na inozemnim tržištima, samo su neke od situacija koje mogu ozbiljno narušiti poslovanje i uzrokovati visoke financijske gubitke koje je teško prebroditi.

Rizik neplaćanja kupaca je sastavni dio tržišnog poslovanja. Obzirom da potraživanja u prosjeku čine više od 40% imovine društva, rizik nenaplate potraživanja ne može biti prepušten slučaju. Bez obzira koliko dobro poznajete tržište na kojem poslujete i kupce s kojima poslujete, neplaćanja i stečajevi ostaju tržišna realnost. U svakodnevnom poslovanju gubitak zbog nenaplaćenih potraživanja ima značajan utjecaj na cash flow, profitabilnost pa i kontinuitet poslovanja poduzeća.

Osiguranje potraživanja - nova financijska usluga

 

Odgovor na nedisciplinu plaćanja u Hrvatskoj i inozemstvu se može pronaći u relativno novom proizvodu na hrvatskom tržištu osiguranja - osiguranju potraživanja. Neplaćanje kupaca, osim direktnih troškova uključuje i indirektne dodatne troškove o kojima treba voditi računa i koji mogu negativno utjecati na likvidnost i rentabilnost društva, kao što su npr.: troškovi dodatnih mjera za naplatu potraživanja (npr. troškovi odvjetnika, sudski troškovi i sl.), troškovi dodatnog zaduženja radi premoštenja nelikvidnosti, itd. Osiguranje potraživanja cjelovita je financijska usluga, puno šira od same usluge osiguranja i isplate štete u slučaju neplaćanja vaših kupaca jer omogućuje značajnu uštedu vremena i sredstava te koncentraciju na ono u čemu ste najjači: sigurnu prodaju, rast i povećanje konkurentnosti poduzeća. Osim isplate štete kojom se pokriva financijski gubitak, osnovne prednosti koje pruža osiguranje potraživanja su analiza portfelja postojećih kupaca – procjena i praćenje rizika poslovanja kupaca tijekom cijele godine, sustav ranog upozorenja na probleme u poslovanju kupaca, aktivno sudjelovanje u naplati potraživanja, kao i u troškovima vezanim uz naplatu potraživanja.

Pravi odgovor za vas!

Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. je osiguravajuće društvo u Hrvatskoj koje se bavi osiguranjem naplate potraživanja. Rizici koji se mogu osigurati su komercijalne i političke prirode, a sveprisutni su u današnjem tržišnom poslovanju. Komercijalni rizici su neplaćanje uslijed stečaja, ovrhe, predstečajne nagodbe ili neplaćanje zbog narušene likvidnosti kupca, dok se politički rizici vežu uz zemlju izvoza te predstavljaju neplaćanje zbog rata, pobune, revolucije, moratorija na plaćanja i sl. Hrvatsko kreditno osiguranje nudi proizvode koji su prilagodljivi potrebama svakog klijenta, a odabirom optimalne razine pokrića dobiva se odgovarajuća zaštita od rizika neplaćanja. Tako je moguće ugovoriti osiguranje stečaja i produženog neplaćanja zajedno sa troškovima naplate potraživanja za domaće ili inozemna tržišta. Rezultat je polica osiguranja potraživanja koja pruža kombinaciju zaštite od financijskog gubitka uslijed neplaćanja kupaca i upravljanja rizicima vezanim uz naplatu potraživanja.

Samo je naplaćen posao, siguran posao!

Sigurnost koju Hrvatsko kreditno osiguranje pruža, omogućuje društvima da nesmetano posluju i usredotoče se na rast prodaje i osvajanje novih tržišta, a rizike vezane uz neplaćanje kupaca prepuste Hrvatskom kreditnom osiguranju. Stručna procjena rizika postojećih i novih kupaca te analiza tržišta na kojima posluju - ono je za što je Hrvatsko kreditno osiguranje specijalizirano. Pristup međunarodnoj bazi podataka o kompanijama omogućuje brzu procjenu rizika, a stalno praćenje rizika kupaca omogućuje pravovremeno upozorenje na probleme u poslovanju. Osnovna zadaća osiguranja potraživanja je isplata štete u slučaju ostvarenja rizika – čime utječe na cash flow te vraća stabilnost imovini društva. Obzirom da se polica osiguranja može koristiti i kao kolateral omogućuje i lakši pristup izvorima financiranja kod financijskih institucija.

PREDNOSTI OSIGURANJA POTRAŽIVANJA

I. ZAŠTITA OD GUBITAKA

   - isplata štete u slučaju neplaćanja

   - neprekinuti cash flow i ostvarenje financijskog plana

 

II. MARKET INTELLIGENCE
   - stručna procjena te stalno praćenje rizika kupaca
III. RAST PRODAJE
   - lakše osvajanje novih tržišta
   - proširenje limita za postojeće kupce
   - rasterećenje odjela prodaje prebacivanjem provjere rizika kupaca na Hrvatsko kreditno osiguranje
IV. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
  •    - omogućuje prodaju bez ugovaranja dodatnih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, garancije i sl.) 

   - omogućuje produženje rokova naplate postojećim i novim kupcima 

V. KVALITETNIJE I PRISTUPAČNIJE IZVORE FINANCIRANJA

   - polica osiguranja predstavlja kvalitetan kolateral kod banaka ili faktoring kuća

  •    - pregovaranje oko boljih uvjeta kredita

 

(PROMO)

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox