Portal dužnici.net: nadzor financijske "urednosti" vaših klijenata i partnera

 Portal www.duznici.net tematski je usmjeren na dugovanja trgovačkih društava. U sklopu portala sadržan je i servis - aplikacija koja registriranim korisnicima omogućava objavu svojih potraživanja, kao i pretraživanje objava drugih korisnika.

 

Cijeli sustav zamišljen je kao ugovorna podjela poslovnih informacija između korisnika, a prvenstveno se to odnosi na podjelu informacija o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima.
Korisnici servisa mogu biti (uz obavezno sklapanje korisničkog ugovora): trgovačka društva, obrti, slobodna zanimanja i fizičke osobe (građani). Servis je zatvoren za javnost, no svi vaninstitucionalni gospodarski subjekti (prethodno navedeni) mogu postati registrirani korisnici i koristiti spomenute informacije i usluge.

Korisnici mogu objaviti svoja dospjela, a nenaplaćena potraživanja koja su nastala na temelju:
- izdanog računa za isporučenu robu/uslugu
- izdanog terećenja
- kamatnog izračuna
- nagodbe
- pravomoćnog sudskog rješenja
- arbitražne odluke
- kompenzacije (prijeboj)
- izjave/ugovora o dugu
- općih ugovornih odnosa (prodaja, najam i sl.)
- radnog odnosa (plaće, honorari, doprinosi, porezi) - posebnost za fizičke osobe. 

U planu još mnoštvo usluga

Svi korisnici prilikom objave svog potraživanja, u sklopu naloga za objavu, moraju potpisati izjavu o točnosti podataka pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću, a uz isti priložiti relevantnu dokumentaciju (primjerice presliku računa, ugovora, sudskog rješenja, platne liste i dr.) čime se sprječavaju malverzacije i eventualna uzročno-posljedična šteta.  Administratori sustava odobrit će objavu tek kad zaprime navedeno (nalog i priloge) i isto prekontroliraju.
Aplikacija prikazuje naziv dužnika, osnovu potraživanja, datum nastanka i dospijeća potraživanja, vrijeme neplaćanja (broj dana od DVO do danas) te naziv vjerovnika.

U procesu je i razvoj novih usluga i proizvoda, kao što su:

- cach-flow aplikacija
- gospodarski vodič (on će biti dostupan svim posjetiteljima)
- baza trgovačkih društava u stečaju
- sustav automatske izrade prijedloga rješenja o ovrsi.

Godišnja naknada za registrirane korisnike iznosi 400,00 kn + PDV, s time da obrti i slobodna zanimanja imaju popust od 50%, a fizičke osobe od 100%.
U sklopu poslovnog dogovora s tvrtkom Bonline d.o.o. Zagreb (kao njihovi poddistributeri) korisnicima se mogu ponuditi i Dun & Bradstreet boniteti za preko 140.000.000 tvrtki iz više od 200 zemalja svijeta. (PS/MJ)

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox