Povoljnije financiranje certificiranja proizvoda

Zagrebačka banka i KONČAR – Institut za elektrotehniku potpisali su ugovor o poslovnoj suradnji na temelju kojeg će kreditirati poslovne subjekte koji koriste usluge Instituta za ispitivanje i certificiranje proizvoda sa svrhom uvođenja proizvoda na tržište. Za potrebe odobravanja kredita Zagrebačka banka koristit će garantnu Liniju za financiranje mikropoduzetnika implementiranu u suradnji s Europskim investicijskim fondom. Podržanim instrumentom mikrokreditiranja ostvaruje se korist od jamstva izdanog u okviru Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress, koji je utemeljila Europska unija.

Korisnici kredita mogu biti mikropoduzetnici (početnici i postojeći poduzetnici) koji zadovoljavaju uvjete u skladu s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC (zapošljavaju prosječno godišnje manje od 10 radnika te, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu, ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura).

Krediti se odobravaju u kunama, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 180.000,00 kuna. Rok otplate dugoročnih kredita može biti do pet godina, te je moguće razdoblje počeka od najviše 12 mjeseci i uključeno je u rok otplate. Kod kratkoročnih kredita rok otplate kredita može iznositi od minimalno tri mjeseca do 12 mjeseci.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije i zahtjeva, KONČAR - Institut za elektrotehniku priprema obvezujuću ponudu za provedbu potrebnih ispitivanja i certificiranja, koja služi kao preduvjet za odobravanje mikrokredita.

„U okviru garantne Linije za financiranje mikropoduzetnika, koja je rezultat suradnje s Europskim investicijskim fondom, u prva tri mjeseca ove godine odobreno je više od 60 kredita u ukupnom iznosu od 7 milijuna kuna. Budući da je osnovna svrha ove linije osigurati mikropoduzetnicima potrebnu potporu za financiranje investicija i obrtnih sredstava, partnerstvo s KONČAR – Institutom za elektrotehniku klijentima će dodatno omogućiti jednostavnije, sigurnije i brže uvođenje proizvoda na domaće i svjetsko tržište“, izjavio je Marko Remenar, član Uprave Zagrebačke banke.

Dr. Siniša Marijan, predsjednik Uprave KONČAR – Instituta za elektrotehniku izjavio je: „KONČAR – Institut za elektrotehniku, kao notificirano tijelo (Notified Body) Europske komisije, obavlja ispitivanje i certificiranje elektrotehničkih i strojarskih proizvoda s ciljem ispunjenja zahtjeva  EU i svjetskog tržišta. U kontaktima s poslovnim subjektima uočena je njihova potreba za financijskom potporom kako bi obavili potrebna ispitivanja i certificiranja te s konkurentnim proizvodom pristupili europskom i svjetskom tržištu. Suradnja sa Zagrebačkom bankom omogućit će partnerima KONČAR - Instituta financiranje aktivnosti potrebnih za CE označavanje i stavljanje proizvoda na tržište.“ (PS/BČ)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox