Predstavljena nova norma ISO 26000 o društvenoj odgovornosti

Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO) svečano je objavila izlazak nove norme ISO 26000 Guidance on social responsibility (Upute o društvenoj odgovornosti) u Ženevi 1. studenog 2010. godine. Na središnju svečanost predstavljanja norme glavni tajnik ISO-a Rob Steel pozvao je sve stručnjake koji su sudjelovali u raznim fazama izrade ove opsežne i dugo očekivane norme.

Normu je pripremila radna skupina ISO/TMB/WG Social responsibility koja je od ideje, nastale na sastanku ISO/COPOLCO, Committee on consumer policy (Odbor za politiku  potrošača) održanome 2001. godine pa sve do konačne realizacije u 2010. godini brinula o mnogim aspektima ove norme. Vodstvo radne skupine dodijeljeno je SIS-u (Švedska) i ABNT-u (Brazil) koji su kao dobro izbalansirani kopredsjedavajući tim mogli objediniti različite zahtjeve razvijenog i nerazvijenog svijeta.

Konkretan rad na tekstu norme počeo je 2005. godine u okviru radne skupine koja je radila po prvi puta prema nešto izmijenjenim pravilima ISO-a za izradu norma. Naime, pokazalo se da postoji velik nesrazmjer u pogledu društvene odgovornosti ovisno o ekonomskoj snazi pojedine države ili organizacije. Da bi se dobilo mišljenje svih dionika  (zainteresiranih skupina) u području društvene odgovornosti ISO je prvi puta podijelio stručnjake iz različitih područja, koji su se javili za sudjelovanje u izradi norme u šest skupina: industrija, državna uprava, nevladine organizacije, radništvo, potrošači i ostali (znanost, školstvo). Vodilo se računa o regionalnoj zastupljenosti, starosnoj dobi i spolu stručnjaka.

Stručnjaci su se javljali putem nacionalnih normirnih tijela te iz strukovnih organizacija zainteresiranih za izradu te norme. Na taj se način pokušalo podjednako vrednovati utjecaje različitih dionika. Drugi problem nastao je kada se uspostavilo da dionici iz industrije i državnih uprava, na primjer, imaju mogućnosti putovanja i dolazaka na sastanke radne skupine dok oni iz skupina potrošača ili nevladinih organizacija nemaju takvih materijalnih mogućnosti. Stoga je ISO osnovao fondove koji su financijski potpomognuli dolaske i rad stručnjaka iz materijalno inferiornijih skupina i zemalja u razvoju. To je pomoglo uspostavi uravnoteženijih rješenja u normi, a postignut je i opći konsenzus u mogućim okvirima današnjice i sveopćih suprotnosti u području društvene odgovornosti u svijetu.  

Norma ISO 26000 ne sadržava zahtjeve, već samo smjernice i različite upute kako pristupiti problemu društvene odgovornosti u pojedinim područjima. To znači da se po toj normi neka organizacija ne može certificirati. Međutim, norma je upotrebljiva za sve vrste organizacija, za male, srednje ili velike tvrtke, za tijela državne ili lokalne uprave, profitne i neprofitne organizacije. Također, najavljeno je da će u roku od tri godine biti prikupljene sve primjedbe do kojih bi se došlo u primjeni te norme i izraditi novo izdanje s promjenama u skladu s tim.

Društvena odgovornost

ISO predviđa da će norma ISO 26000 pomoći organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu, u ponašanju na društveno odgovoran način. Organizacije će biti za to osposobljene ako na temelju norme ISO 26000 izrade vlastite radne upute za: sadržaj, nazive i definicije osnovnih pojmova društvene odgovornosti s kojima se organizacija susreće, okruženje, trendove i obilježja okruženja u kojima se želi biti društveno odgovoran, načela i praksu koji se odnose na društvenu odgovornost, integriranje, implementiranje i promociju društveno odgovornog ponašanja unutar organizacije te područje i posljedice pojedinih mjera društveno odgovornog ponašanja.

Hrvatski zavod za norme osnovao je tehnički odbor HZN/TO 552, Društvena odgovornost koji je sudjelovao u pripremi norme na međunarodnoj razini i koji će pripremiti prihvaćanje norme ISO 26000 kao hrvatske norme. Norma će biti prihvaćena kao hrvatska norma do kraja 2010. godine u izvorniku, na engleskome jeziku, a njezin prijevod na hrvatski jezik očekuje se krajem 2011. godine.

U mjesecu rujnu 2010. godine Hrvatski zavod za norme organizirao je nacionalnu radionicu o društvenoj odgovornost na kojoj je kao predavač gostovao ISO-ov stručnjak Martin Neureiter iz Austrije. Glavni je cilj nacionalne radionice bio podizanje svijesti o koristima uvođenja norme ISO 26000 za organizacije i društvo u cijelosti te na koji se način odredbe norme mogu upotrijebiti u Republici Hrvatskoj. Norma ISO 26000 poslužit će odgovornim organizacijama koje žele unaprijediti svoje poslovanje kao još jedan alat za provjeru i promišljanje aktivnosti s ciljem unapređenja društveno odgovornog poslovanja.

U tijeku 2011. godine očekuju se daljnje aktivnosti u prezentiranju norme ISO 26000 hrvatskoj javnosti. (PS)

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox