Sabor: Ukidanje Hrvatskog fonda za privatizaciju

Hrvatski sabor donio je Zakon o upravljanju državnom imovinom, po kojemu Agencija za upravljanje državnom imovinom preuzima poslove Hrvatskog fonda za privatizaciju i Središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom, koji prestaju postojati.

Agencijom će upravljati ravnatelj i upravno vijeće od sedam članova, koje imenuje Vlada RH, a Vladinim amandmanom odustalo se od rješenja da se članovi tog vijeća biraju isključivo iz reda ministara. Agencija je dužna jednom godišnje izvještavati Vladu o planu upravljanja državnom imovinom, a Vlada potom i Hrvatski sabor. Agencija bi bila uključena u proces sanacije i restrukturiranja tvrtki u pretežito državnom vlasništvu koje su se našle u problemima. Novim zakonom stvoreni su osnovni preduvjeti za vlasnički strukturirano načelo upravljanja državnom imovinom, na način da se državnom imovinom smatraju svi udjeli i dionice te nekretnine i gotovo svo zemljište čiji je vlasnik Republika Hrvatska.

Zakon se smatra i osnovnom pretpostavkom za formiranje registra državne imovine, u koji bi bila popisana cjelokupna državna imovina. Sabor je izmijenio i sa standardima EU uskladio Zakon o primaljstvu, kojim se, uz ostalo, definira odnosno razgraničuje djelatnost primalje asistentice, koja je dio tima, od primalje koja može djelovati samostalno ili je voditelj tima. Izmijenjen je i s direktivama EU usklađen Zakon o biogorivima za prijevoz, kojim se uvodi obveza da se do 2020. osigura 10 posto udjela iz energije utrošene za promet u obnovljivim izvorima energije (biogoroivu, električnoj energiji iz obnovljivih izvora, vodiku i sl).

S pravnom stečevinom EU usklađen je i izmijenjeni Zakon o deviznom poslovanju, kojim se odobrava rezidentima da slobodno otvaraju račune u inozemstvu od 1. siječnja iduće godine. Tim se izmjenama zakona potvrđuje Uredba o liberalizaciji depozitnih poslova rezidenata i korištenje inozemnih kredita preko računa u inozemstvu, što proizlazi iz obveza Hrvatske preuzetih iz pregovora s EU u poglavlju 4. "Sloboda kretanja kapitala". Zastupnici su izmijenili Zakon o državnom odvjetništvu, kojim se, među ostalim, propisuju novi uvjeti za imenovanje općinskog državnog odvjetnika - morat će imati završenu Državnu školu za pravosudne dužnosnike.

Na prijedlog četvero HDZ-ovih zastupnika s područja Zadra izmijenjen je i Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, čime su ispravljena neka pogrešno navedena i dodana ispuštena imena naselja na području Zadarske županije. Izmijenjen je i Zakon o Zakladi "Hrvatska za djecu", kojim su mogućnosti korištenja sredstava Zaklade proširena na svu djecu u potrebi (što su dosad imala samo djeca iz višečlanih obitelji), te na stipendiranje najpotrebitijih srednjoškolaca. Zaklada će u idućoj godini raspolagati sa 6,2 milijuna kuna.

Unatoč oporbenim prigovorima da Ministarstvo pravosuđa za tu dužnost nezakonito predlaže kandidate koji su bili uključeni u stranačke izborne aktivnosti, Hrvatski sabor je donio Odluku o imenovanju sudaca porotnika Vrhovnog suda RH. U drugo su čitanje upućeni prijedlozi zakona o uslugama, o državnom uredu za reviziju, te o zakupu i prodaji poslovnih prostora. (Hina)


 

Foto: www.vlada.hr

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox