Stručna edukacija za udruge: Financiranje projekata organizacija civilnog društva iz javnih izvora - kako pronaći pravi javni poziv ili javni natječaj

Zagreb, 28.9.2023. (četvrtak), kongresni centar Antunović, Zagrebačka av. 100a, prvi kat, uživo, broj mjesta je ograničen!

Kako pronaći pravi javni poziv ili javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruge


Zagreb, 28.9.2023. (četvrtak), od 9 do 16 sati, Kongresni centar Antunović, Zagrebačka avenija 100a

CIJENA JEDNE KOTIZACIJE: 130,00 eur + pdv, popust 10% za pretplatnike časopisa Udruga.hr

PREDAVAČI:  Vesna Lendić Kasalo i Marina Lochert Šoštarić

PROGRAM:

Normativni okvir za dodjelu sredstava iz javnih izvora i koordinacijska uloga Ureda za udruge

- upoznavanje sudionika s osnovnim odredbama Zakona o udrugama i podzakonskim aktima koji iz njega proizlaze, uključujući Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015, 37/2021); informacija o nadležnostima Ureda za udruge u koordinaciji javnih davatelja, kao i pregled tijela koja imaju nadzornu funkciju kada se radi o djelovanju udruga u Republici Hrvatskoj

 

Mjerila koje moraju ispunjavati udruge koje koriste sredstva iz javnih izvora

- detaljniji uvid u članak 5. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te njegovu povezanost s drugim propisima koji uređuju sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru, odnosno u minimalne uvjete i mjerila koje svaka udruga mora zadovoljiti da bi ostvarila pravo na dodjelu sredstava iz javnih izvora, bez obzira dodjeljuju li se sredstva putem natječaja ili na neki drugi način

 

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora

- teorijski uvod u izradu godišnjeg plana natječaja, kroz sektorske analize tijela javne vlasti i mogućnosti za uključivanje udruga u kreiranje prioriteta za financiranje, uz pregled svih otvorenih natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, kako iz nacionalnih (uključujući i lokalne) izvora tako i iz EU te inozemnih fondova

 

Osnovna natječajna dokumentacija koju udruge trebaju popuniti za prijavu na natječaje javnih tijela

- pregled obvezne natječajne dokumentacije koju propisuje Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a koju popunjavaju udruge prilikom prijave na natječaje; uvid u razlike i sličnosti između različitih Izjava i dokumenata koje donatori propisuju prilikom objave natječaja, odnosno njihovu svrhu, uz kratki osvrt na teoriju upravljanja projektnim ciklusom, s naglaskom na kvalitetno planiranje projekta

 

Javni poziv za sufinanciranje za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova

- detaljniji uvid u specifičnu vrstu otvorenog natječaja koju Ured za udruge raspisuje već više od desetljeća;  jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnoga društva susreću u provedbi EU projekata je vezana uz sufinanciranje jer - iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima - dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik, a brojnim organizacijama civilnoga društva takvo sufinanciranje nije jednostavno osigurati što ovaj Javni poziv čini vrlo zanimljivim udrugama koje imaju ambiciju koristiti ili već redovito koriste EU sredstva za provedbu svojih aktivnosti

 

Odgovori na pitanja sudionika

Radionica je namijenjena predstavnicima udruga (predsjednici, tajnici, voditelji projekata i slično)

PRIJAVE NA: info@udruga.hr, tel.: 01/49 - 21- 737

Više o stručnoj edukaciji možete vidjeti OVDJE!

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox