Svi za ekologiju – 22. travnja

Dan planeta Zemlje svake se godine obilježava 22. travnja, a ove godine pod sloganom „Milijarda zelenih djela“ s ciljem osobnog doprinosa svakog stanovnika. Ovaj svjetski dan koji naglašava važnost očuvanja prirodnih resursa i održivog razvoja, obilježava se u više od 175 zemalja. Budite i vi dio ekologije i svojim ponašanjem pridonesite zaštiti okoliša, jer i najmanje učinjeno - čini razliku.

 

Kada govorimo o zaštiti okoliša, mislimo na upravljanje otpadom, vodom, energijom, opasnim tvarima, o vođenju računa o bioraznolikosti. U Hrvatskoj je zaštita okoliša podijeljena između više institucija nadležnih za pojedine segmente okoliša: zrak, voda, more, priroda… Dan planeta Zemlje ima za cilj promicanje zaštite okoliša, odnosno integrirano sprečavanje i nadzor onečišćenja te jačanje svijesti i uključivanje javnosti, a samim time i edukaciju javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku. Priroda se svakim danom poigrava s nama – prirodne katastrofe postale su sve češće, ali i razornije. Na sve to čovjek ima najviše utjecaja. Alarm se odavno upalio. Zvoni li vam u glavi?

Jača svijest javnosti o pitanjima okoliša

Rukovoditeljica Sektora praćenja stanja okoliša iz Agencije za zaštitu okoliša, gđa Hana Mesić, naglašava kako svijest javnosti o pitanjima zaštite okoliša značajno raste te dodaje: Usklađivanjem hrvatskog s europskim zakonodavstvom rastu i mogućnosti javnosti da sudjeluje u donošenju odluka iz toga područja kao i njihov pristup informacijama. Kada govorimo o Agenciji za zaštitu okoliša, naš je stav da se sudjelovanjem javnosti jača svijest o pitanjima okoliša te se osigurava podrška za donošene odluke. Stoga se jasnom i otvorenom komunikacijom prema ukupnoj javnosti zalažemo za ostvarivanje prava slobodnog pristupa informacijama i podacima.

A što je s tvrtkama? Tvrtke koje svojom djelatnošću opterećuju okoliš emisijama u zrak, vode i tlo, obvezne su pratiti svoje emisije i o njima sustavno izvješćivati. Na taj su način neposredno uključene u motrenje svojih emisija. U Registru onečišćavanja okoliša koji vodi Agencija, bilježe se emisije po svakom onečišćivaču te se na temelju tih podataka naplaćuju naknade. Naravno da su time tvrtke motivirane smanjiti svoje emisije uvođenjem i korištenjem održivih tehnologija. Trenutno je u Registru evidentirano preko 3.000 onečišćivača - naglašava Mesić te dodaje kako se pored Registra, prate i emisije hlapivih organskih spojeva, emisije iz stacionarnih izvora i podaci o otpadu te se dostavljaju na propisan način. A prema relativno novim propisima vezanim uz emisije stakleničkih plinova, onečišćivači moraju izraditi planove praćenja ovih plinova, dok su izvješća o ostvarenim emisijama podložna detaljnoj kontroli.

„Zeleno“ poslovanje

Ostvarenje planova i ciljeva nadzora nad emisijama koje je postignuto kroz daljnju normizaciju zaštite okoliša kroz propise, nije uvijek pratila spremnost industrije na njihovo prihvaćanje. Nespremnost industrije proizlazi i iz relativno kratkog roka u kojemu je potrebno provesti promjene. Tvrtke su danas svjesne kako njihova konkurentnost na tržištu ovisi i o korištenju „zelenog“ poslovanja. Tako broj ISO certifikata 14001 raste s 84 certifikata u 2004. na 469 u 2009., navode iz Agencije za zaštitu okoliša.

Zato, nemojte zaboraviti poštivati ograničenja koja postoje pri korištenju prirodnih dobara i osiguravati visoku razinu zaštite i poboljšanja kakvoće okoliša. Prvi korak je spriječiti ili barem pokušati smanjiti onečišćavanje okoliša te promicati održivu proizvodnju i potrošnju, kako gospodarski rast ne bi nužno značio i degradaciju okoliša. Krajnje je vrijeme za prvi korak!

 

Autor: Marina Kilić

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox