Triglav grupa na polugodištu: dobro poslovanje na području osiguranja, ali niži prinosi iz financijskih ulaganja

Triglav grupa je u prvom polugodištu 2016. u skladu s očekivanjima poslovala u zahtjevnoj situaciji na tržištu i u okruženju s povijesno niskim kamatnim stopama na međunarodnim financijskim tržištima. Što se tiče poslovanja u osnovnoj djelatnosti osiguranja, Triglav grupa postigla je dobre rezultate. Na to ukazuje kombinirani koeficijent kao pokazatelj profitabilnosti poslovanja kod neživotnih osiguranja, koji je Grupa poboljšala te je krajem prvih šest mjeseci ove godine iznosio 93,4 %. Na tržištima izvan Slovenije sva su osiguranja kćeri ostvarila rast premija. Triglav Osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, u prvom polugodištu 2016. povećao je premiju za 12 % (u EUR) i tržišni udio u odnosu na isto razdoblje 2015.

Triglav grupa je u prvom polugodištu 2016. fakturirala približno isti iznos konsolidirane bruto premije osiguranja i suosiguranja kao i u istom periodu prošle godine (507 milijuna eura). Uzimajući u obzir prošlogodišnju prodaju češkog osiguranja, Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila rast premije od 2 %. Premija neživotnih osiguranja, koja predstavlja 68-postotni udio konsolidirane premije osiguranja, ostala je iznosom otprilike na istoj visini kao i lani, premija životnih osiguranja je pala za 3 %, dok je premija zdravstvenih osiguranja porasla za 3 %. U Sloveniji je matično društvo fakturiralo za 1 % manje premije osiguranja nego lani u istom periodu, dok se opseg premije drugih dvaju osiguranja na slovenskom tržištu – Triglav, Zdravstvene zavarovalnice i Skupne pokojninske družbe, povećao za 3 odnosno 4 %.

U ostalih pet država regije Adria sva su osiguranje kćeri ostvarila rast premije. Najveći rast i to od 20 % ostvaren je na srpskom tržištu, dok je u Hrvatskoj, kako već spomenuto, iznosio 12 %. U Crnoj Gori je ostvaren rast od 6 %, a Makedoniji od 5 %. Na tržištu Bosne i Hercegovine sarajevsko osiguranje ostvarilo je rast od 12 %, a osiguranje u Banjaluci od 3 %. Uspješnost polugodišnjeg poslovanja u osnovnoj djelatnosti potvrđuje i poboljšani kombinirani koeficijent Grupe (93,4 %), kao i matičnog društva (87,6 %).

Uspoređujući s prošlogodišnjim polugodištem Grupa je zabilježila za jedan posto više bruto iznosa šteta (301,1 milijun eura), a matično društvo za dva posto (198,1 milijun eura). U ovoj godini je poslovanje Grupe obilježilo i nekoliko masovnih štetnih događaja, među kojima su najveće štete bile zbog posljedica mraza u Sloveniji i u Hrvatskoj.

Dosljednim provođenjem mjera poslovne politike Triglav grupa je prvu polovinu godine završila s neto dobiti u visini od 34,2 milijuna eura (matično društva s 29,6 milijuna eura) te s bruto poslovnim rezultatom u visini od 43,2 milijuna eura (matično društvo 36,8 milijuna eura). Na poslovanje i na poslovni rezultat Grupe poseban utjecaj imali su niski prinosi od financijskih ulaganja zbog povijesno niskih kamatnih stopa na financijskim tržištima. U prvom polugodištu 2016. prinosi Grupe bili su za 39 % niži nego godinu dana ranije, dok su u matičnom društvu bili niži za 20 %.

Zavarovalnica Triglav je ove godine ponovo isplatila 2,5 eura bruto dividende za dionicu, što je svrstava među najprofitabilnije dionice u odnosu na dividendu na Ljubljanskoj burzi.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: »Triglav grupa u 2016. godini u skladu sa strateškim usmjerenjima uspješno zadržava financijsku stabilnost, visoku adekvatnost kapitala i profitabilnost poslovanja. To nam potvrđuju i visoke ocjene boniteta dviju bonitetnih agencija, a prvenstveno i to da je u ovoj godini dodatno povišena ocjena s »A-» na »A« od strane priznate bonitetne agencije S&P Global Ratings. Ove godine poslujemo u situaciji kad imamo povijesno niske pa čak i negativne kamatne stope na međunarodnim financijskim tržištima. U prvom polugodištu su na njih utjecale nesigurne prilike, slab rast privrede u čitavom svijetu, niska očekivanja što se tiče inflacije i dodatna neizvjesnost povezana s Brexitom. Ne očekujemo brzo poboljšanje situacije na financijskim tržištima, a time i veće promjene prinosa od naših financijskih ulaganja. Zbog toga u skladu sa strateškim usmjerenjem ostajemo usredotočeni na sektor osiguranja, na kojem smo u prvom polugodištu dobro poslovali. Uzimajući u obzir predviđene prilike u kojima će se odvijati poslovanje do kraja godine, ocjenjujemo da će godišnja bruto dobit Grupe biti ostvarena u planiranom rasponu«.

Triglav Grupa na hrvatskome tržištu

Tijekom prvog polugodišta 2016. godine Triglav osiguranje Zagreb nastavilo je premijski rast te je ukupna premija Društva povećana za 12 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine (28,8 milijuna eura). Uspjeh je posebno naglašen kod automobilskih osiguranja – u segmentu osiguranja automobilskog kaska, Društvo je postiglo najveći rast premije među svim osiguravajućim društvima unutar Triglav Grupe (indeks 149), istovremeno premija osiguranja od automobilske odgovornosti porasla je za 25 %. U segmentu životnih osiguranja bilježili su rast premije od 3 %. Prodajni rezultati odrazili su se i na tržišni udio, koji je u drugom kvartalu 2016. godine porastao za pola postotne točke na 4,5 %.

„Unatoč katastrofalnim štetama koje su isplaćene po policama poljoprivrednih osiguranja, uslijed mraza koji ove godine pogodio hrvatske poljoprivrednike, rezultat poslovanja Triglav osiguranja u prvom polugodištu ove godine bolji je od planiranog. Navedeni uspjeh postigli smo zacrtanim planom poslovanja koji nam donosi premijski rast i racionalizacijom troškova, te zahvaljujući trudu svih zaposlenika Triglav osiguranja.“, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb, kojemu je Nadzorni odbor Društva 4. kolovoza 2016. godine potvrdio novi mandat s trajanjem do kolovoza 2020. godine. Marinu Matijaci ovo je treći mandat na poziciji predsjednika Uprave Triglav osiguranja. Istovremeno, Nadzorni odbor imenovao je Denisa Burmaza novim članom Uprave Društva, također na period od četiri godine.

(PS/Z.R.)

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox