Tržište osiguranja u RH u 2022.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za veljaču 2022. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 2.241.132.763 kn, što predstavlja rast  od 6,29% u odnosu na 2021. godinu.


Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 79,55% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.782.803.261 kn i viša je 9,40% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 471.744.534 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 7,31% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 21,05% te 26,46% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija 448.229.602 kn i viša je 7,79% u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. sklopljeno je 379.652 polica odnosno 20.150 polica (5,60%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.180,63 kn te je 2,07% veća u odnosu na  2021. kada je iznosila 1.156,68 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 458.329.503 kn, te bilježi pad od 4,28%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 20,45% (u 2021. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 22,71%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 360.533.978 kn, odnosno premijom manjom 13,58% u odnosu na 2021., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 78,66%, te u ukupnoj premiji s 16,09%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 74.213.975 kn i udjelom u ukupnoj premiji 3,31% uz značajan rast u odnosu na prethodnu godinu od 88,69%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 20.196.997 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 0,90% i padom od 1,28%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 2.944.074 kn i rastom od 118,87% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 440.479 kn i padom od 12,94% u odnosu na 2021. PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox