Tržište osiguranja u RH za studeni 2020.

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za studeni 2020. godine društva za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 9.604.809.410 kn, što predstavlja pad  od 0,92 % u odnosu na 2019. godinu.


Neživotna osiguranja

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 75,07% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 7.210.406.032 kn i viša je 4,53% u odnosu na prethodnu godinu.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 2.394.122.738 kn. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi rast 12,31% u odnosu na prethodnu godinu. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,93% te 33,20% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 2.277.303.610 kn i viša je 12,57% u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. sklopljeno je 2.231.982 polica odnosno 51.700 polica (2,37%) više nego prethodne godine.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.020,31 kn te je 9,96% veća u odnosu na  2019. kada je iznosila 927,85 kn.

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi  2.394.403.378 kn, te bilježi pad od 14,36%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 24,93% (u 2019. je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 28,84%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.996.088.993 kn, odnosno premijom manjom 12,32% u odnosu na 2019., a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 83,36%, te u ukupnoj premiji s 20,78%. Slijede Životna ili rentna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja sa zaračunatom bruto premijom od 270.036.450 kn i udjelom u ukupnoj premiji 2,81% uz pad  u odnosu na prethodnu godinu od 30,30%; Dopunska osiguranja životnog osiguranja sa zaračunatom premijom od 112.487.441 kn i udjelom u ukupnoj premiji od 1,17% i padom od 4,23%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 12.475.795 kn i rastom od 17,84% u odnosu na prethodnu godinu, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 3.314.698 kn i padom od 12,62% u odnosu na 2019. KB

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox