„Zelena orijentacija naš je trajni pokretač“

Foto: Poslovni savjetnik

U svjetlu skorašnjeg ulaska Hrvatske u Europsku uniju, sve se veći naglasak u poslovanju stavlja na održivi razvoj, energetsku učinkovitost, zaštitu okoliša i „zelenu“ gradnju. Zagrebačka banka veliki dio svoje ponude temelji upravo na potpori „zelenom“ gospodarstvu, a o svim detaljima te ponude, trendovima i savjetima za poduzetnike porazgovarali smo s Danielom Roguljić Novak, članicom Uprave Zabe.

PS: U posljednje vrijeme u Hrvatskoj je sve primjetnija orijentacija prema ekološkom pristupu, održivom razvoju i razvoju „zelenoga gospodarstva“. Kako Zagrebačka banka prati te tendencije svojom ponudom?

- Zagrebačka banka je svjesna uloge koju s obzirom na svoju tržišnu poziciju može imati na energetsku učinkovitost odnosno „zelenu orijentaciju“ svojih klijenata. Stoga je prije gotovo tri godine, u travnju 2010., prva u Hrvatskoj predstavila nove Zelene kredite namijenjene upravo poticanju energetske učinkovitosti. U svojoj ponudi danas imamo Zelene kredite za razne namjene – stambene, autokredite i poduzetničke, a zanimanje za njih u kontinuiranom je porastu.

PS: Kako se Zeleni krediti mogu iskoristiti primjerice za stanovanje?

- Zeleni krediti mogu se koristiti za kupnju stanova ili kuća viših energetskih razreda A+, A ili B te za izgradnju i dovršetak niskoenergetskih kuća (potrošnja energije do maksimalno 50 kwh/m2). Uz tu namjenu, koriste se i za poboljšanje energetske učinkovitosti nekretnina u kojima građani već stanuju kako bi racionalnije trošili energiju i time izravno smanjili izdatke za režije. Tu je riječ o većim investicijama, primjerice, kupnji i ugradnji solarnih kolektora te drugih sustava koji pomažu boljem iskorištavanju obnovljivih izvora energije; postavljanju termo-fasada i zamjenama krovišta te o adaptacijskim zahvatima, primjerice, ugradnji vanjske stolarije s izo-staklom.

PS: Kolika je kamatna stopa na Zelene kredite? Jesu li oni povoljniji od ostatka ponude?

- Kamatna stopa za Zelene kredite iznosi 4,50%, fiksna je prve dvije godine otplate, a nakon toga jednaka je kamatnoj stopi stambenih kredita za mlade. Po kamatnoj stopi ti su krediti povoljniji od ostalih stambenih kredita kojima se kupuju i grade stambene nekretnine čiji je energetski razred lošiji, odnosno koje troše više energije za grijanje. Za realizaciju Zelenih kredita potrebno je dostaviti dokumentaciju za dokazivanje namjene kredita, odnosno troškovnik za ugradnju sustava za poboljšanje energetske učinkovitosti te račune ili predračune dobavljača odnosno izvođača radova. Kod izgradnje niskoenergetske kuće dovoljno je priložiti energetsku iskaznicu koja je sastavni dio projektne dokumentacije iz koje je vidljivo da će buduća potrošnja energije za grijanje biti manja od 50 kwh po m2.

PS: U čemu je tajna uspjeha Zelenih kredita? Koliko ih je dosad odobreno?

- Naši klijenti nesumnjivo žele poboljšati kvalitetu stanovanja, odnosno živjeti zdravije, a uz brigu za očuvanje okoliša, sve su svjesniji i činjenice da danas u svijetu zbog raznih razloga može doći do poremećaja u opskrbi energentima ili do velikog skoka cijena te se žele osigurati kako bi bili spremniji na takve scenarije. Od početka lansiranja Zelenih kredita u Zagrebačkoj banci i Prvoj stambenoj štedionici odobreno je oko 325 milijuna kuna Zelenih stambenih kredita.

PS: Nudite li i kredite za vozila?

- Da, od 2010. imamo Zelene kredite s povoljnijom kamatnom stopom i za kupnju vozila, u čemu je Zagrebačka banka također bila prva na tržištu. Promovirajući i u tom segmentu orijentaciju prema zaštiti okoliša i društvenoj odgovornosti, ti su krediti namijenjeni financiranju kupnje svih novih automobila koji zadovoljavaju kriterije i ekološke standarde, kao i hibridnih i električnih automobila. Kriteriji za Zelene autokredite koje je Zaba usvojila određeni su Euro V standardima koji definiraju prihvatljive granice emisija ispušnih plinova novih vozila u državama članicama Europske unije. Konkretno, riječ je o graničnim vrijednostima emisije CO2 od 115g/100 km za dizelske motore te od 130 g/100 km za benzinske motore.

PS: Hoće li biti promjena u idućem razdoblju?

- Od srpnja 2013. u Hrvatskoj se uvode nove trošarine na uvoz vozila kojima se između ostalog nastoji poticati kupnja automobila koji u najmanjoj mjeri zagađuju okoliš, pri čemu je, kao i kod Zelenih autokredita Zagrebačke banke, ekološki kriterij definiran i emisijom CO2. Uvođenjem Zelenih autokredita već u 2010. godini te poticanjem kupnje „zelenih vozila povoljnijom cijenom financiranja, Zagrebačka banka još se jednom pokazala kao ekološki osjetljiva banka koja se svojim inovativnim ponudama brine o okruženju u kojem živimo.

PS: Prema Strategiji energetskog razvoja Republike Hrvatske, u idućem razdoblju potrebno je povećati udio energije dobivene iz obnovljivih izvora. Kako Zagrebačka banka prati taj trend?

- Prema planovima i Direktivi EU, do 2020. godine udio energije iz obnovljivih izvora u potrošnji energije kod zemalja članica trebao bi iznositi 20%, a u odnosu na dosadašnju dominaciju hidroelektrana, u budućnosti se predviđa rast proizvodnje energije iz vjetra, hidropotencijala, sunca te biomase. Za Hrvatsku do 31. prosinca 2020. 13,6% proizvedene energije mora biti iz obnovljivih izvora. Stoga u ponudi imamo i Zelene kredite namijenjene malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, jedinicama lokalne uprave te neprofitnim institucijama za financiranje kupnje i ugradnje solarnih sustava za grijanje sanitarne vode i fotonaponskih sustava za proizvodnju i prodaju električne energije HROTE-u po povlaštenoj tarifi, kupnju ili izgradnju niskoenergetske nekretnine odnosno poboljšanje energetske učinkovitosti poslovne nekretnine. Banka prati investitore koji ulažu u vjetroelektrane, bioplinska postrojenja (za proizvodnju električne i toplinske energije iz stajskih viškova) te projekte proizvodnje električne i toplinske energije iz biomase.

PS: Mogu li poduzetnici računati i na savjetodavnu potporu, s obzirom da se radi o dosta delikatnom i kod nas nedovoljno razvijenom segmentu?

- Naravno, naši timovi stručnjaka za projektno financiranje obnovljivih izvora energije snažna su potpora poduzetnicima koji razvijaju takvu ideju kako bi se što je moguće prije sagledali svi elementi te uz određena poboljšanja osigurala i, ako je moguće, povećala uspješnost projekta. Osim kreditiranja, naš je cilj i povezati tržište, kako bi ono na neki način bilo potpuno integrirano, od proizvodnje do krajnjeg kupca. Dodala bih samo da je na području brige o okolišu Banka još 1995., prva u hrvatskoj bankarskoj praksi, uvela ekološke klauzule u ugovorima o dugoročnim investicijskim kreditima.

PS: Kakva su vaša očekivanja u ovom segmentu za razdoblje nakon ulaska u EU?

- U razdoblju koje je pred nama, kada ćemo se snažnije uključiti u europske gospodarske tokove, nesumnjivo je da će se razvijati mnogobrojne mogućnosti u području održivog razvoja. Unatoč gospodarskoj krizi, energetska učinkovitost u zgradarstvu, iskorištavanje obnovljivih izvora energije i bolje upravljanje prirodnim resursima područja su u kojima je primjetna snažna poslovna dinamika. Ovo je u svakom slučaju tek početak nove epohe u stambenom financiranju i adaptaciji stambenih i poslovnih prostora u Hrvatskoj i svakako da u tome vidimo i društveno održivi i poslovni potencijal kako za Banku, tako i za klijente i za ukupno gospodarstvo. Ti trendovi svakako utječu na naše poslovne planove, a primjetni su i na područjima poput društvene odgovornosti.

PS: Kako je „zelena orijentacija“ vidljiva u raznim segmentima djelovanja Zagrebačke banke?

- Praksa društveno odgovornog poslovanja već je godinama dio naše ukupne poslovne politike. Ponosni smo što je Zagrebačka banka jedna od tvrtki začetnica društvene odgovornosti u Hrvatskoj, što pokazuje i kao osnivač HR PSOR-a - Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, u kojem su predstavnici hrvatskog gospodarstva udružili svoje znanje, inovativnost i odgovornost kako bi promovirali razvoj pri kojem se u obzir uzima uravnoteženje poslovnog uspjeha sa zaštitom okoliša i društvenom dobrobiti. Kad govorimo o inicijativama u kojima sudjelujemo, vrijedno je spomenuti i da je Zagrebačka banka platinasti pokrovitelj Savjeta za zelenu gradnju koji se od osnutka 2009. afirmirao kao zamašnjak i vrijedan izvor znanja o zelenoj gradnji u Hrvatskoj.

I u svojem budućem djelovanju trudit ćemo se opravdati svoju „zelenu orijentaciju“ te ne sumnjamo da će i 2013. biti uspješna godina u kojoj će zaživjeti još neki uistinu vrijedni projekti. (PS)

„U sklopu Donacije godine tradicionalno doniramo projekte koji utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice. Primjerice, eko-aplikacija „Živim zeleno“ u 2011. godini uključila je više od 20 tisuća Facebook korisnika koji su virtualno sadili i zalijevali sadnice kako bi pomogli svojoj županiji osvojiti 300 tisuća kuna za realizaciju konkretnog eko-projekta. Pobjednik je bila Istarska županija.“

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox