Znanstveno-stručni skup "Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture"

Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora organizira 1. godišnji znanstveno-stručni skup Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture koji će se održati 22. i 23. veljače 2019. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Sveučilišni lektori imaju osnovni zadatak obrazovati buduće stručnjake i nastavnike jezika od vrtićke do sveučilišne razine.

U svrhu promocije svoje struke i Hrvatskog jezika općenito, osnovali su svoje društvo koje ove godine prvi puta organizira znanstveni skup na kojem će raspravljati o temama kojima se pored nastave jezika bave.

Očuvanje jezične strukture, kulture i značaja Hrvatskog jezika, interakcija Hrvatskog i stranih jezika u našem društvu, mjesto i uloga studija jezika danas te motiviranost studenata za izučavanje jezika, važnost stvaranja komunikacijskih vještina na Hrvatskom i stranim jezicima teme su kojima će se jezični stručnjaci baviti na ovom skupu.

U današnjem svijetu opterećenom brojnim nesporazumima i problemima koji iz njih proizlaze, komunikacija često ima presudno značenje, a dobro poznavanje jezika, uvjet je dobre komunikacije.

Kontrastivni pristup, odnosno usporedba i sučeljavanje dvaju jezika primjenjuje se u svrhu olakšavanja razumijevanja i usvajanja specifičnosti pojedinih jezika i kultura. Kontrastivnim pristupom istovremeno ukazujemo na ono što se razlikuje, ali i na ono što je slično, zajedničko i univerzalno u brojnim jezicima i kulturama.

Tko su sveučilišni lektori?

Sveučilišni lektori posebna su kategorija sveučilišnih nastavnika koja postoji samo u sveučilišnim studijima jezika i književnosti (tzv. filološkim studijima). Ako studirate, primjerice, njemački jezik i književnost, jezik vam je ujedno i predmet studija, dakle predmet proučavanja, ali i sredstvo poučavanja. Dakle, tokom studija trebate provesti veliku količinu vremena u proučavanju samoga jezika u svim njegovim funkcionalnim stilovima u kojima se u komunikaciji koristi. To se postiže intenzivnim radom na različitim vrstama tekstova, a tu intenzivnu jezičnu nastavu vode sveučilišni lektori. Sveučilišni studiji jezika i književnosti povijesno su u pravilu nastajali iz lektorata, što je logično jer je preduvjet za studij jezika i književnosti istančan jezični senzibilitet i puno rada na tekstu.

Sveučilišni lektori intenzivnim filološkim radom na svim vrstama tekstova svoje studente osposobljavaju za postizanje najviših razina komunikacijske i interkulturne kompetencije, kao i za kritički i znanstveni pristup obradi i prevođenju tekstova. Dakle, svoje studente pripremaju za profesionalni rad u filološkoj struci - za poslove osnovnoškolske, srednjoškolske i visokoškolske nastave pojedinog jezika, za poslove prevođenja i sve ostale poslove koji zahtijevaju profesionalnu osposobljenost za kritičko promišljanje jezika, kulture i komunikacije, primjerice za poslove u medijima, trgovini, turizmu, državnoj upravi, diplomaciji i slično.).

Što je Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora?

HDSL je strukovno udruženje koje okuplja sveučilišne lektore u Republici Hrvatskoj. Trenutno brojimo devedesetak članova, što je gotovo i ukupan broj sveučilišnih lektora u Republici Hrvatskoj.

Društvo je osnovano s prvenstvenim ciljem osvješćivanja i promicanja važnosti temeljnog filološkog obrazovanja kao preduvjeta za razvijanje komunikacijske i interkulturalne kompetencije. Komunikacija i interkulturalnost oduvijek su bile osnovni preduvjet za bilo kakvo ljudsko djelovanje i suradnju. Bez međusobnog razumijevanja nezamisliva je trgovina, razmjena ideja u znanosti i praksi, politika, diplomacija; ukratko sva područja djelatnosti na kojima počivaju ljudska društva.

Važnost komunikacijske i interkulturalne kompetencije posebno vrijedi isticati u današnje vrijeme, u okruženju u kojem se počesto ističe samo potreba ulaganja u STEM područja. Ne smijemo zaboraviti da jezici zrcale način poimanja svijeta u nekoj kulturi, a kritičko čitanje relevantnih tekstova na pojedinom jeziku omogućuje nam uvid u sustave vrijednosti oko kojih se konstituiraju pojedine kulture i društva. Ljudske civilizacije ustrojene su oko teksta, oko priče. Ako gledamo na taj način, možemo slobodno reći da su u svome radu sveučilišni lektori svojevrsni tumači i posrednici jezika i kultura koje se u njima ogledaju.

Program skupa:

https://sites.google.com/view/hdsl-skup/program 

 
Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox