Branko Pavlović: Ima li recepta za izniman rast tvrtke?

Svaka tvrtka, bila startup, mala, srednja ili velika, u svakoj fazi svojeg postojanja suočava se s temeljnim pitanjem: KAKO RASTI? Što to mora učiniti da poveća prihode, dobit i zaposlenost? Kako da nastupi na drugim tržištima, isplati li se preuzeti konkurenta, rasti na kreditu banke, ili je bolje strpljivo graditi poslovno carstvo vlastitim resursima? Pri čemu, za lidere tvrtke i tvrtku je važna činjenica da i sama strategija razvoja i rasta tvrtke, ili njen plan poslovanja može biti izravno pod utjecajem faza koje tvrtka u tom trenutku prolazi.


Rast, zrelost, pad

Najrealističniju sliku životne faze tvrtke dobiva se praćenjem rasta prodaje. Prema ekonomskim teorijama najznačajnije faze razvoja neke tvrtke ili proizvoda su nastajanje, rast, zrelost i pad. Prodaja obično polako počinje u fazi nastajanja, zatim u fazi rasta snažno i brzo raste. Nakon dosezanja zrelosti stabilna je i visoka, a kad počinje pad prodaje, počinje i pad same tvrtke. Nasuprot tome, profit, najčešće raste cijeli životni ciklus proizvoda, jer tvrtke koriste svoje znanje i snagu na tržištu kako bi smanjile troškove proizvodnje o ostvarile veću dobit.

Kako rasti?

Rijetko koja tvrtka, a ima ih, može godinama zadržavati istu razinu prihoda i profitabilnosti, a da u jednom trenutku ne krene prema dolje. Pa kako onda rasti? Znanstvenici, ekonomisti i poduzetnici imaju stotine teorija o tome što tvrtka mora učiniti kako bi njeno poslovanje raslo. Neki se zalažu za organski rast bez zaduživanja, neki zagovaraju preuzimanje konkurencije, izlazak na burzu ili fokus stavljaju na brzo zauzimanje tržišta. Sve, naravno ovisi o djelatnosti kojom se tvrtka bavi, stanju konkurencije, tržišta te nizu vanjskih čimbenika na koje se ne može utjecati.

Rast se definira kao porast prihoda putem većeg obujma prodaje proizvoda i usluga ili povećanja profitabilnosti rezanjem troškova. No, te dvije definicije više nisu dovoljne.  

Rastom se danas smatra i poboljšanje efikasnosti vođenja tvrtke, veći protok informacija, bolji odnos s dobavljačima i kupcima, briga za zajednicu i okoliš, te investiranje u humanitarne projekte (pitanje DOP-a).

Poslovni rezultat više nije jedina mjera uspjeha, već su to i veličina i utjecaj tvrtke na sve interesne skupine u društvu.

Rast tvrtke različitim poduzetnicima, menadžerima i liderima nosi različita očekivanja, za neke to znači povećanje prometa, za druge je to rast prihoda, a za neke opet podizanje razine posla te izlazak na strana tržišta. Svaki poslovni plan je jedinstven. Svaka će se tvrtka u svome poslovanju sretati s raznim izazovima, a jedan od najvećih napora s kojim se poduzetnici, menadžeri i lideri suočavaju u rastu jest UČENJE o promjenjivim diktatima tržišta, dakle vođenja poslovanja „živom bilancom„.

Rast svake tvrtke trebao bi biti temeljen na strategiji rasta, a ta strategija treba uzimati u obzir niz čimbenika poput internih kapaciteta, reputacije, tržišne pozicije, situacije na tržištu, faze u industrijskom ciklusu, raspoloživim resursima i talentima te specifičnosti okruženja u kojem se posluje.

Ne postoji jednoznačan odgovor tj. čarobna formula za to kako i i koliko je najbolje rasti, no postoje istraživanja i prakse koje upućuju da se dugotrajan i IZNIMAN RAST može ostvariti. Način na koji se upravlja tvrtkom odraziti će se na njene stope rasta i razvoja. Nikad se tvrtkama rast ne dogodi sam od sebe. On je rezultat odlučne akcije poduzetnika, menadžera i lidera (jednom riječju uprave tvrtke), te o njima najviše ovisi hoće li rast, pa i IZNIMNI RAST ići glatko ili ne. On uvijek proizlazi iz uspjeha na tržištu, prati rast razvoja proizvoda i tržišta tvrtke. I o tome možemo naći veći broj pozitivnih primjera kako u rastu tvrtki u svijetu, tako i u Hrvatskoj.

Reaktivan rast tvrtke

No, u rastu tvrtke postoji i mogućnost da „rast preraste tvrtku„. Te primjere uviđamo sve češće a primarni je razlog to što menadžment (jednom riječju uprava i lideri) nije dovoljno educiran i iskusan za postavljanje i upravljanje poslovnim sustavom koji brzo raste. Posljedice takvog rasta – reaktivnog i nestrukturiranog rasta bez jasnih strateških smjernica dovode do kolapsa poslovnog sustava- tada je tvrtka u problemu. Problem se manifestira, nezadovoljstvom zaposlenika, smanjenim fokusom na kupce i njihove potrebe, razmiricama u upravljanju tvrtkom, razilaženjem u percepciji rasta tvrtke između vlasnika, menadžmenta i lidera.  No, kada je riječ o rastu, može se i IZNIMNO rasti, ali tvrtka mora imati DOBRE ljude da to ne samo prate već provedu u život. Važno je agilno pristupiti rastu i njegovom upravljanju i to tako da vlasnici, menadžment, lideri (uprava), dakle ključni ljudi tvrtke osiguraju pravodobni i brz dotok relevantnih informacija, brzinu donošenja poslovnih odluka, te vrlo brzu provedbu tih odluka. Ti elementi agilnog upravljanja poslovanjem ključni su za IZNIMNI rast i održivi razvoj poslovanja tvrtke.

Ključni ljudi tvrtke moraju permanentno ne samo biti svjesni da uspjeh ostvaruju DOBRI LJUDI - dobar tim, već i živjeti tako da put do sreće ne postoji, nego da je put sreća. (W. W.Dyer), jer će samo takovim životom osiguravati IZNIMAN rast tvrtke.

Ili, kako to istraživači i teoretičari momentum efekta (J. C. Larreche i drugi) u proučavanju  IZNIMNOG rasta posebno ističu. Najbolje tvrtke i najbolji lideri nikad ne stižu na svoj cilj jer se nalaze u procesu stalnog putovanja i traženja, pri čemu, polazeći od prihvaćanja ideje ZAMAHA upućuju pet preporuka tvrtkama i liderima:

-Opredijelite se za poticanje vrijednosti, zamah započinje poticanjem vrijednosti, a poticanje vrijednosti započinje s kupcima. Tvrtke i lideri zamaha bave se kupcima kao središtem ne zato što to dobro zvuči, nego zato što je to srž poslovanja.

-Stalno primjenjujte ideju zamaha u suradnji sa svojim kontaktima. Iznimno je važno postupanje prema svim svojim dionicima kao prema kupcima. Najbolje je to okarakterizirao Sam Walton - prvi čovjek Wallmart-a kad je rekao da je najvažniji sastavni element Wallmartova uspjeha jednostavan: „Ako želite da se zaposlenici u trgovinama brinu za kupce, morate se pobrinuti za zaposlenike u trgovinama„. Dakle morate stvarati tim DOBRIH LJUDI.

-Poštujte ljude, poštujte svoj tim. Poštovanje mora postati osnovno vjerovanje svih tvrtki i lidera zamahom. To ne znači želju da budu voljeni, nego pokušaj pružanja što je moguće veće vrijednosti drugima.

-Provedite kvalitetno vrijeme s kupcima, zaposlenicima i dionicima. Vrijeme provedeno s kupcima na smije biti samo reda radi. Tvrtke i lideri zamaha shvaćaju da je jedino važno provesti kvalitetno vrijeme. Zašto provoditi vrijeme s kupcima? Zbog razumijevanja istih! Dakle nužna je kvalitetna komunikacija.

-Budite dosljedni. Dosljednost je osobina koja se očekuje od tvrtki i lidera zamaha. Dosljednost znači ponavljanje iste poruke i načina ponašanja. Dosljednost je temelj izgradnje zamaha.

Kako uspjeh nikad nije konačan, istraživači i teoretičari momentum efekta u traženju odgovora na pitanja IZNIMNOG RASTA predstavljaju novi poslovni model i pokazuju sustavni način unutarnjeg poslovanja tvrtki radi postizanja iznimnog rasta. Taj princip generira vanjski zamah koji se temelji na kupcima i interni zamah temeljen na zaposlenicima (DOBRIM LJUDIMA).

U predstavljanju tog poslovnog modela s posebnom pažnjom se usredotočuju na uloge i zadaće menadžmenta tvrtke i lidera i posebno identificiraju slijedeće smjernice i načela:

-Uloga menadžera i lidera je dvostruka: voditi unutra i vodi

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox