MILAN GRKOVIĆ: Može li netko tvrditi kako postoji konačno rješenje za rješavanje problema ?

Kada se definiraju standardi, lako je utvrditi koje je rješenje najbolje.


Može li autor modela za rješavanje problema tvrditi kako je njegov model konačno rješenje za rješavanje bilo kojeg problema?

Može, ako je zadovoljeno svih trideset (30) uvjeta:
1. Nitko ne predlaže ni jednu korekciju elemenata modela rješavanja problema (da se nešto doda jer nešto nedostaje, da se nešto ukloni jer je višak, nitko ne predlaže da se nešto preformulira).
2. Model je cjelovit – ni jedan element neće biti nedostajući tijekom rješavanja bilo kojeg problema.
3. Model je univerzalan -  svi problemi se rješavaju na isti način bez obzira na problematiku, korisnike (pojedinci i zajedništva), trenutačno stanje i ciljeve.
4. Ne treba nikakvih preduvjeta za početak stjecanja specifičnih kompetencija za rješavanje problema primjenom modela.
5. Usporedbom (benchmarking) se može nedvosmisleno utvrditi vrijednost modela u odnosu na druge načine rješavanja problema koji su dostupni na tržištu edukacija.
6. Točno su definirane situacije kada je što problem.
7. Točno je definiran postupak kojim se u potpunosti isključuje svaka improvizacija u procesu rješavanja problema (sve se radi „mehanički" prema definiranoj proceduri).
8. Primjena modela  rješavanja problema mora biti dostupna svakom prosječnom pojedincu.
9. Dostupna je pomoć/interaktivnost s autorom modela.
10. Model može na lak, jednostavan i brz način pokazati kako je rješiv svaki problem.
11. Rješenja problema moraju biti uz optimalnu (najmanju) potrošnju resursa.
12. Kontrola provedbe rješavanja problema kod pojedinaca i u zajedništvu mora biti jednostavna i brzo kontrolabilna (mogućnost kontrole) i to bez ometanja (virtualna kontrola).
13. Rješavanje problema ne smije remetiti postojeće tehnološke procese već ih treba ubrzavati i racionalizirati uporabu resursa.
14. Svako rješenje problema primjenom modela mora prevenirati (spriječiti) svaku sljedeću pojavu istog problema.
15. Primjena modela rješavanja problema mora biti lako prenosiva na druge osobe u okruženju.
16. Mjerenje rezultata primjene modela za rješavanje problema mora biti moguća odmah po rješavanju prvog problema.
17. Model rješavanja problema se mora temeljiti na rješavanju trenutačno najvećeg problema (KČU - kritičan čimbenik uspjeha: „usko grlo“).
18. Upravljanje problemima mora biti izvedivo na daljinu (virtualno).
19. Definiran su unaprijed moguća rješenja problema.
20. Osposobljavanje za primjenu modela rješavanja problema traje vrlo kratko.
21. Rješavanje problema je primarni pokretač razvoja pojedinaca i zajedništva.
22. Model rješavanja problema mora dati najbolji ROI (return of invest: malo ulaganje – veliki rezultati).
23. Model rješavanja problema koji je konačno rješenje mora generirati velik broj riješenih problema (broj riješenih problema / ukupno utrošeno vrijeme na rješavanju problema).
24. Model rješavanja problema mora nedvosmisleno omogućavati objektivno vrednovanje učinka pojedinaca koji su obveznici rješavanja problema.
25. Izbor rješenja za utvrđivanje / rješavanje / uklanjanje problema je objektivan u odnosu na postavljene ciljeve za sve koji su uključeni u problem (nema subjektivnosti u rješavanju problema).
26. Postoji podrška na Internetu za korisnike modela rješavanja problema.
27. Definiran je Program osposobljavanja pojedinaca i zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) za primjenu modela rješavanja problema.
28. Osposobljavanja pojedinaca i zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) za primjenu modela rješavanja problema je moguć virtualno (na daljinu).
29. U zajedništvu (grupa, organizacija, zajedništvo) se imenuje Menadžer promjena koji operativno upravlja s uvođenjem i primjenom modela rješavanja problema u zajedništvo.
30. Upravljanje sustavom rješavanja problema je moguće mobitelom u realnom vremenu i s mogućnošću trenutačne intervencije kada je potrebno, a bez investicije u nova softverska rješenja.

UTVRĐIVANJE KONAČNOG RJEŠENJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

Način rješavanja problema koji zadovoljava trideset (30) gore navedenih uvjeta je KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA.
Postoji li  na tržištu edukacija način rješavanja problema za koji se može reći kako je konačno rješenje za rješavanje problema?

- Postoji!

1. Model univerzalno rješavanje problema - MURP u potpunosti zadovoljava svih trideset (30) navedenih uvjeta.
2. Lako je utvrditi kako na tržištu edukacija ne postoji drugi način, alat, procedura, model, hodogram, … koji zadovoljava trideset (30) navedenih uvjeta.
3. Iz tih razloga se može slobodno i objektivno izreći kako je Model univerzalno rješavanje problema  - MURP konačno rješenje za rješavanje problema.

PRAKTIKUM

1. Analizirajte svih trideset (30) uvjeta koji način rješavanja problema čine konačnim i utvrdite treba li se dodati novi uvjet.
2. Kontaktirajte autora knjige kako bi utvrdili jesu li vaši novi uvjeti uključeni u Model univerzalno rješavanje problema – MURP.

ZAKLJUČAK

Model univerzalno rješavanje problema – MURP je za vas konačno rješenje za rješavanje problema ako:
1. Nemate novi uvjet za utvrđivanje izbora konačnog rješenja za rješavanje problema (osim trideset naznačenih od autora MURP-a),
2. Prihvatili ste pisano obrazloženje od autora MURP-a kako su vaši novi uvjeti za izbor konačnog rješavanje već uključeni u MURP, samo nisu inicijalno stavljeni u gore navedenu listu od trideset uvjeta kako bi način rješavanja problema bilo konačno rješenje za rješavanje problema.

Model univerzalno rješavanje problema – MURP je osnovni pokretač za postizanje željenih ciljeva kod pojedinaca i bilo kojeg oblika zajedništva (grupe, organizacije i zajednice).

Članak je pisan prema elementima Modela univerzalno rješavanje problema – MURP.
MURP je cjelovito prikazan u knjizi „KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA“.

Više informacija o knjizi „KONAČNO RJEŠENJE ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA“ možete pogledati na linku www.portalalfa.com/univerzalno_rjesavanje_problema
Knjigu možete naručiti na linku www.portalalfa.com/univerzalno_rjesavanje_problema/knjiga/narudzba

Milan Grković
385 99 280 4210
alfa@portalalfa.com
www.portalalfa.com

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox