AZTN: Hrvatska pošta nije zlouporabila položaj

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) odbacila je inicijative tvrtki Cityex i A1 Direkt iz Zagreba za pokretanjem postupka protiv Hrvatske pošte zbog zlouporabe vladajućeg položaja primjenom predatorskih cijena,  

Agencija je utvrdila da te tvrtke Hrvatska pošta nije ni mogla isključiti s tržišta budući da mu one tada nisu bile konkurenti na tržištu univerzalnih poštanskih usluga, jer tada nisu imale zakonom propisanu dozvolu za obavljanje tih usluga. U obzir je uzela i činjenicu kako je HP kao javni operator imao isključivo pravo na obavljanje rezerviranih univerzalnih usluga do 31. prosinca 2012, nakon čega je nastupila liberalizacija tržišta poštanskih usluga, objavio je AZTN na svojim web stranicama. Cityex i A1 Direkt naveli su da je Hrvatska pošta (HP) na adrese većeg broja banaka i telekom operatora uputila ponudu s predatorskim cijenama, nižim i do 50 posto u odnosu na postojeće i trenutno važeće zakonite cijene. Tvrde da HP time, kao subjekt u državnom vlasništvu i s pretežitom tržišnom snagom, pa i monopolom na dio usluga, narušava tržišno natjecanje putem netransparentnih cijena s ciljem zadržavanja odnosno povećanja svoje tržišne snage i istiskivanja ostalih sudionika s tržišta.

Podnositelji inicijative naveli su i da je HP za poštanske usluge samo dijelu svojih klijenata nudio potpuno drugačiju rabatnu skalu od one koju je službeno iskazao, što u potpunosti mijenja smisao deklariranih, službenih cijena i rabata, kao i da HP s takvim ekonomski neopravdanim predatorskim cijenama svjesno prihvaća kratkoročne gubitke radi isključivanja konkurenata s tržišta. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja utvrdila je kako je riječ o vrlo detaljno uređenom tržištu Zakonom o poštanskim uslugama koji razlikuje tržište univerzalnih i ostalih poštanskih usluga, pri čemu su univerzalne i usluge unutar toga posebno rezervirane i pripadaju u zaštićenu sferu javnog interesa, dok se ostale poštanske usluge, među njima i usluge s dodanom vrijednosti, nalaze na potpuno otvorenom i u cijelosti liberaliziranom tržištu.

Razlika između Hrvatske pošte i konkurenata

Odredbama tog zakona uređeno je da univerzalne poštanske usluge isključivo obavlja javni operator HP, kao i da je za odobravanje cijena tih usluga isključivo nadležan regulator Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), koja ima ovlasti i da svojom odlukom u cijelosti ili djelomično izmijeni ili ukine cijene univerzalnih poštanskih usluga, prije ili nakon njihove objave.

U konkretnom slučaju popusti koje je HP ponudio onim korisnicima koji u okviru univerzalne poštanske usluge šalju veći broj pošiljaka predviđeni su cjenikom poštanskih usluga i ni prije niti nakon njihove objave HAKOM nije iskoristio svoje zakonske ovlasti da ih u cijelosti ili djelomično izmijeni ili ukine. Čak štoviše HAKOM je u svom očitovanju naveo da HP-ove popuste na cijene univerzalnih poštanskih usluga ne smatra diskriminatornim.

Agencija je utvrdila kako HP ima vladajući položaj na tržištu univerzalnih poštanskih usluga, ali u vrijeme kada je HP uputio korisnicima univerzalnih poštanskih usluga svoje ponude s popustima, CITYEX i A1 Direkt uopće nisu bili njegovi konkurenti na tržištu univerzalnih poštanskih usluga, jer tada nisu imali zakonom propisanu dozvolu za obavljanje tih usluga.

Slijedom toga, HP nije ni mogao putem predatorstva ili na bilo koji drugi način isključiti Cityex i A1 Direkt s tržišta, budući da mu oni tada nisu bili konkurenti na tržištu univerzalnih poštanskih usluga, navode iz AZTN-a. (Hina/HT)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox