Građevinari kao izvođači radova u EU projektima

Građevinsko poduzeće može se uključiti u korištenje programa IPA – pretpristupnog fonda Europske unije (EU), u svojstvu izvođača radova u okviru projekata sufinanciranih iz programa IPA. Građevinsko poduzeće u tom slučaju nije korisnik subvencije (granta) iz EU fondova, već ukoliko bude odabrano na natječaju treba izvesti prethodno definirane radove na projektu, za što će biti plaćeno iz sredstava programa IPA.

Informacije o natječajima

Javni natječaji za infrastrukturne radove u okviru EU projekata objavljuju se na internetskim stranicama provedbenih agencija za pretpristupni program IPA (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, Hrvatske vode, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju), te na stranicama Ureda za suradnju Europske komisije (EuropeAid Cooperation Office).

Na stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju mogu se pronaći informacije o natječajima općina i gradova za infrastrukturne ruralne projekte u okviru programa IPARD. Naime, općine i gradovi koji su potpisali Memorandum o razumijevanju za provedbu Mjere 301 Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture u okviru IPARD programa, obvezni su provesti postupak javne nabave za sve ugovore u vrijednosti iznad 10.000 eura. U okviru Mjere 301 financiraju se ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane te protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta.

Osim u Republici Hrvatskoj, hrvatska građevinska poduzeća mogu se javljati na natječaje u okviru EU projekata i u drugim zemljama - korisnicama programa IPA.

Pravila javne nabave

 Javna nabava u okviru programa IPA provodi se po pravilima Europske komisije. Ova pravila definirana su u dokumentu pod nazivom „Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama“ (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions, PRAG), a primjenjuju se na ugovore u sklopu pomoći EU trećim zemljama, ali i na projekte financirane iz pretpristupnih fondova. Službeni jezik procedure je engleski jezik. Navedena pravila koriste se, do ulaska Hrvatske u EU, umjesto nacionalnog zakonodavstva o javnoj nabavi. Procedura, obrasci i Opći uvjeti Ugovora o izvođenju radova dostupni su na internetskim stranicama Ureda za suradnju Europske komisije: http://ec.europa.eu/europeaid/eprag/document.do

Natječajnom procedurom, kao dio ponudbene dokumentacije koju prijavitelj priprema za natječaj, predviđeni su i Obrazac za financijsku identifikaciju (Bank account notification form) te činidbena garancija za ozbiljnost ponude (Tender Guarantee). Tijekom provedbe projekta, izvođač radova može biti dužan dostaviti i dodatne činidbene garancije (za povrat avansa, dobro izvršenje posla i oslobađanje garantnog depozita). Zagrebačka banka u svojoj ponudi ima upravo takve garancije koje svojim sadržajem i formom odgovaraju pravilima Europske komisije, a sukladno proceduri izdaju se na engleskom jeziku. Poslovnom uspjehu poduzeća može značajno doprinijeti garancija sigurnog i priznatog garanta kakav je Zagrebačka banka.

Nakon ulaska u EU hrvatska će poduzeća moći sudjelovati u svim javnim natječajima objavljenima u drugim zemljama EU. Obavijesti o javnim natječajima institucija, agencija i drugih tijela EU na svim službenim jezicima EU u cijelosti se objavljuju na internetskim stranicama http://ted.europa.eu

 

Autor: Martina Sedmak, EU desk Zagrebačke banke

martina.sedmak@unicreditgroup.zaba.hr

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox