Karlovačka banka započela pripajanje Nava banke

Karlovačka banka d.d. obavijestila je HNB, HANFU i Zagrebačku burzu da je s NAVA bankom d.d. potpisala pismo namjere o spajanju banaka pripajanjem NAVA-e Karlovačkoj banci.

Kapitalno povezivanje banaka izvest ce se izdavanjem novih redovnih dionica KABA-e s pravom glasa koje ce pripasti dioničarima NAVA-e sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o kreditnim institucijama. Transakcija će započeti novom dokapitalizacijom KABA-e u iznosu od 40 milijuna kuna i trebala bi završiti nakon svih regulatornih odobrenja te odobrenju pripajanja od strane Glavnih skupština obiju banaka.

Cijeli bi proces pripajanja trebao biti završen najkasnije do kraja ove godine, nakon čega će NAVA banka i Karlovačka banka postati jedna pravna osoba.

Cilj je ovog spajanja konsolidacija tržišnih pozicija dviju srodnih banaka koje imaju kompatibilne poslovne misije. Kroz koncentraciju kapitala KABA ce, s pripojenom NAVA-om predstavljati kapitalno respektabilniju banku u smislu snažnijeg tržišnog nastupa, kapitalne, organizacijske i kadrovske osposobljenosti za pružanje kompleksnih bankarskih proizvoda i usluga.

Veća tržišna efikasnost i troškovne uštede

Ovo će nam spajanje osigurati veću tržišnu efikasnost i troškovne uštede zbog veće koncentracije znanja, smanjenja dvostrukih funkcija, povećanja prihoda uslijed jače kapitalne osnovice i snažnijeg nastupa na tržištu te povećanja produktivnosti kroz jačanje poslovnog odnosa i obujma razmjene proizvoda i usluga s klijentima. Sinergijski efekti će se ogledati u poboljšanoj poslovnoj efikasnosti i profitabilnosti, smanjenom operativnom riziku, optimizaciji poslovnih procesa, a posebice u poboljšanjima u upravljanju likvidnošcu i bilancom. Organizacijski, kadrovski i kapitalno osnaženi bit cemo u mogucnosti klijentima i jedne i druge banke pružati još bolje, efikasnije i brojnije bankarske proizvode i usluge, rekao je Sandi Šola,predsjednik uprave Karlovacke banke.

Karlovačka banka preuzet će svih 25 zaposlenika NAVA-e te poslovnicu u Zagrebu. Ime nove banke ostat će Karlovačka banka d.d. a sjedište ce joj biti u Karlovcu. (PS/JK)

 

 

Foto: Sandi Šola, predsjednik Uprave Karlovačke banke (Kristina Stedul Fabac/PIXSELL)

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox