Nastavak plovidbe prema prvoj hrvatskoj e-Agenciji

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) i Omega software kao nositelj izvedbe projekta u suradnji s partnerskim tvrtkama Globaldizajn i Recro-net omogućili su moderan i informatički napredan način dobivanja dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu puštanjem u rad nove usluge „e-Plovila“ dostupne na HAKOM web mjestu (www.hakom.hr).

Ključne koristi od usluge e-Plovila:  

- Besplatna i stalno dostupna svima
- Korisnik oslobođen troškova pripreme i slanja pošiljke
- Korisnik neovisan o raspoloživosti usluge slanja pošte
- Jednostavna, brza i transparentna
- Implementirana poslovna pravila u web aplikaciji e-Plovila osiguravaju brzo i točno popunjavanje e-Zahtjeva
- Korisnik je prilikom podnošenja zahtjeva upoznat sa svim važnim informacijama za dobivanje dozvole (adresa dostave i iznosi naknada za izdavanje dozvole)
- Korisnik je elektroničkim putem (e-mailom) obaviješten o statusu njegovog zahtjeva (točnost kontaktnih podataka, potvrda primitka zahtjeva u HAKOM, dostava e-Računa)

Ključni izlazni rezultati projekta

Potpuna automatizacija zaprimanja i obrade ulazne dokumentacije te dostave predmeta u rad u Centrix-u sukladno smjernicama Standardnog projekta elektroničkog uredskog poslovanja (SPEUP – e-Pošiljka, e-Pismeno, e-Predmet, e-Dokument - http://www.e-hrvatska.hr/hr/e-Uprava/e-Ured/SPEUP-Standardni-projekt-elektronickog-uredskog-poslovanja).
Ubrzanje izdavanja dozvole s 20 dana na 2-3 dana integracijom i elektroničkom razmjenom dokumenata i podataka među rješenjima za upravljanje uredskim poslovanjem Centrix, za podršku procesu izdavanja dozvola Navision i nove web aplikacije za podnošenje zahtjeva za izdavanjem dozvole e-Plovila sukladno smjernicama Hrvatskog okvira za interoperabilnost (HROI/Vanjske usluge - http://www.e-hrvatska.hr/hr/e-Uprava/Interoperabilnost). (PS/MJ)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox