Prvo doživotno investicijsko osiguranje u Hrvatskoj - Fleks

Triglav osiguranje plasiralo je novi proizvod FLEKS – doživotno investicijsko osiguranje prvo je takve vrste na hrvatskom tržištu.

 

 

Prednosti novog proizvoda su:
- Otvoreno trajanje osiguranja – doživotno osiguranje
- Fleksibilnost osiguranja (moguće dodatne uplate, mogućnost podizanja predujma tijekom cijelog trajanja osiguranja, mirovanje plaćanja premije, dodavanje i oduzimanje dopunskih osiguranja, itd.)
- Po proteku 10 godina od početka osiguranja još veća fleksibilnost (bez otkupnih faktora)
- Uvođenje investicijskih strategija – Samostalan izbor financijskih ciljeva (fondova u koje ulažete) ili Automatska preraspodjela
- Početna uplata (minimalno 200€)
- Dodatno nagrađivanje osiguranika nakon 10 godina od početka osiguranja
- Veći broj fondova koji mogu biti na jednoj polici (do 4 različita fonda s minimalnom premijom od 40€)
- Nagrađivanje vjernosti nakon 10 godina – Triglav može do 0,1% od prosječne godišnje visine sredstava na osobnom računu uplatiti na policu osiguranja.

 

Unatoč tome što predstavlja doživotno osiguranje, njegova jedinstvenost ogleda se u tome što nakon isteka 10 godina od sklapanja ugovora o osiguranju, ugovaratelj osiguranja može zahtijevati isplatu cjelokupne vrijednosti imovine na osobnom računu u 100%-tnom iznosu. Dakle, visina isplate jednaka je vrijednosti imovine na osobnom računu ugovaratelja. Osim toga, nakon 10 godina od početka osiguranja ugovaratelj može neograničen broj puta tražiti predujam po svojoj polici u visini 90% stanja sredstava na investicijskom računu. Na takav način njegovo osiguranje i dalje ostaje aktivno, a u svakom trenutku kao i u banci može doći do svojih sredstava (ukoliko mu ona zatrebaju). Drugim riječima, radi se o proizvodu doživotnog osiguranja koji omogućava vrlo veliku fleksibilnost.

Investicijsko životno osiguranje FLEKS ujedinjuje štednju (kod koje se sredstva ulažu u investicijske fondove) i pokriće rizika za slučaj smrti sa zajamčenim osiguranim iznosom. Ovim osiguranjem može biti osigurana jedna ili dvije osobe (uzajamno osiguranje).

Fleks se može nadograditi s:
- dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevne naknade i naknade za provedene dane u bolnici
- dodatno osiguranje od teških bolesti gdje se može birati između dvije varijante:
a) osiguranje od teških bolesti s isplatom osiguranog iznosa u slučaju pojave teških bolesti kod jedne od osiguranih osoba – nastupom jedne od 13 teških bolesti prestaje i osnovno osiguranje FLEKS te sva ostala dodatna osiguranja
b) osiguranje od teških bolesti s konstantnim osiguranim iznosom – nastupom jedne od 13 teških bolesti isplaćuje se osigurani iznos za pokriće KBI, ali osnovno osiguranje FLEKS i dalje ostaje na snazi. Upravo su to dodatne prednosti ovog proizvoda, jer osobu koja oboli od takve bolesti više niti jedno osiguravajuće društvo neće primiti u osiguranje.
- dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvo sa pruženom zdravstvenom pomoći i  s osiguranim iznosom do 15.000 €-

S investicijskim životnim osiguranjem FLEKS ugovaratelj preuzima rizik ulaganja povezan s promjenom vrijednosti imovine izabranog investicijskog fonda (ZB Invest, ILIRIKA). Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja osiguranja bira između dvije strategije ulaganja:
- samostalni izbor financijskih ciljeva (izbor fondova u koji ulaže): Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj sam izabire investicijske fondove i odlučuje o raspodjeli premije između njih; Ugovaratelj može priključiti najviše četiri investicijska fonda iz ponude Triglav osiguranja na svoju policu; Tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj sam oblikuje svoju investicijsku politiku.

- automatske preraspodjele sredstava - u okviru samostalnog izbora financijskih ciljeva ugovaratelj se može odlučiti za strategiju ulaganja koju nazivamo automatska preraspodjela sredstava: Jednom godišnje se sredstva na osobnom računu prerapodjeljuju tako, kako je na polici osiguranja navedeno – početna izloženost prema svakom fondu; Automatska preraspodjela sredstava se provodi, ako se promjeni početna izloženost prema pojedinom fondu za više od 2%; Ugovaratelj može tijekom trajanja osiguranja zahtijevati da se početna preraspodijela sredstava (pojedinačna izloženost prema fondu) promijeni.
Sve potrebne informacije možete pronaći na službenoj web stranici Triglav osiguranja d.d. - www.triglav-osiguranje.hr.

 

Pripremio: Stjepan Valent

 

SMRT - U slučaju smrti osiguranika, Triglav se obvezuje isplatiti određenom korisniku minimalno zajamčeni osigurani iznos ili njegov dio, ako osiguranik ili jedan od osiguranika umre za vrijeme trajanja osiguranja. Kad osiguranik ili jedan od osiguranika navrši 75. godinu života, prestaje jamstvo za isplatu zajamčenog osiguranog iznosa, odnosno on je jednak vrijednosti imovine na osobnom računu. Korisnik može zahtijevati da se zajamčeni osigurani iznos ili vrijednost imovine isplati u ratama ili u jednokratnom iznosu.

 

MIROVANJE OSIGURANJA - Ugovaratelj može zahtijevati mirovanje osiguranja, ako su od početka osiguranja protekle barem tri godine i ako su plaćene premije za najmanje tri godine i početna uplata. U pisanom zahtjevu za mirovanje ugovaratelj mora navesti željeno razdoblje trajanja mirovanja. Prednost ovoga u odnosu na ostale vrste životnih osiguranja je ta što se mirovanje može nakon proteka 10 godina od početka trajanja osiguranja tražiti neograničeno broj puta, jedini uvjet koji se treba zadovoljiti je taj da je od prethodno završetka trajanja mirovanja prošlo barem godinu dana.

 

POVEĆANJE OSIGURANOG IZNOSA - Nije potrebno navoditi razloge zbog kojih se povećanje traži, no obvezna je ponovna provjera zdravstvenog stanja osiguranika.

 

PREDUJAM - Ugovaratelj osiguranja može zahtijevati isplatu predujma, ako vrijednost ostalih jedinica imovine na osobnom računu prelazi iznos najniže isplate predujma – 150€. U slučaju isplate predujma u prvih deset godina od početka osiguranja isplaćuje se dio vrijednosti imovine na osobnom računu i to u visini do 90% vrijednosti ostalih jedinica imovine. Nakon isteka deset godina od početka osiguranja može se isplatiti i do 100 % vrijednosti ostalih jedinica imovine.

 

PRIJEVREMENA ISPLATA ZA SLUČAJ SMRTI NASLJEDNICIMA - Osiguravatelj može prijevremeno isplatiti dio osiguranog iznosa za slučaj smrti i to u obliku pogrebnih troškova. Isplaćuje se 10% zajamčenog osiguranog iznosa, ali ne više od 4.000 EUR. Dio osiguranog iznosa za slučaj smrti isplaćuje se odmah nakon zaprimanja dokaza o smrti osiguranika, a osigurani iznos se u tom slučaju umanjuje za iznos isplate.

 

OTKUP - Otkup je moguć kroz isplate: jednokratnog iznosa, u ratama ili isplatom rente nakon proteka 3 godine uz uvjet da je premija plaćena. Nakon proteka 10 godina otkupni faktor iznosi 100% (obračunava se samo 1% izlaznih naknada).

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox