Strateške investicije najmanje 150 milijuna kuna

Foto: Shutterstock

Ministarstvo gospodarstva objavilo je na svojim web stranicama nacrt prijedloga zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, a strateškim će se smatrati projekti čija je vrijednost ulaganja najmanje 150 milijuna kuna, ili ako se njihovom provedbom ispunjavaju neki od desetak kriterija. 

Među tim kriterijima su primjerice stvaranje uvjeta za zapošljavanje većeg broja ljudi, da projekt izravno ili posredno znatno doprinosi razvoju ili poboljšanju uvjeta za razvoj turizma i gospodarstva, da znatno doprinosi razvoju ili poboljšanju uvjeta za proizvodnju proizvoda i usluga za izvoz, da se projekat realizira u nerazvijenim ili manje razvijenim dijelovima Hrvatske, ratom pogođenim područjima i otocima, da se njime uvode ili razvijaju nove tehnologije i dr. Cilj je, kako ističu iz Ministarstva, pokrenuti dodatni mehanizam koji će, uz Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja te Zakon o Agenciji za investicije i konkurentnost, Hrvatsku učiniti znatno konkurentnijom i poželjnijom za investiranje, a cilj je zakona skratiti i znatno ubrzati procese ishođenja ukupne dokumentacije neophodne za ostvarenje projekta.

Predloženim se zakonom, uz kriterije za utvrđivanje strateških investicijskih projekata, uređuje i raspolaganje s nekretninama u državnom vlasništvu, davanje koncesije za uporabu pomorskog dobra i korištenje nepokretnog kulturnog dobra te izdavanje upravnih akata u vezi s provedbom tih projekata. Prema prijedlogu, strateške projekte određivala bi Vlada na temelju prijedloga povjerenstva koje osniva i čije članove imenuje iz reda svojih članova, a po potrebi i iz reda drugih državnih dužnosnika i stručnjaka za pojedino područje iz reda državnih službenika. 

 Prijedlog odluke o strateškim projektima utvrđuje se na temelju liste prijedloga strateških projekata, a investitori mogu biti država, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka druga pravna ili fizička osoba. Vlada, prema prijedlogu, može uputiti javni poziv potencijalnim investitorima za ulaganje i provedbu pojedinačnog strateškog projekta kada procjeni da je to od državnog interesa. Iz Ministarstva ističu da će se u situaciji zainteresiranog investitora provesti procedura definiranja postupka koja uključuje niz elemenata - definiraju se svi sudionici u procesu pripreme i realizacije projekta (ministarstva, ostala tijela uprave na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, institucije na svim razinama); definiraju se odgovorne osobe unutar tih tijela uprave i institucija; definiraju se zadaće svakog od sudionika; definiraju se rokovi izvršenja zadaća te se definira odluka Vlade o proglašenju investicije od gospodarskog značaja za Hrvatsku.

Priprema investicijskog projekta

Po donošenju odluke Vlade o proglašenju investicije od gospodarskog značaja kreće se u pripremu investicijskog projekta što uključuje izradu sve potrebne dokumentacije za ostvarenje projekta (studije, projektna dokumentacija, dozvole...) i praćenje svih procedura ishođenja dokumentacije. Zakon tako predviđa da se za projekte imenuju odgovorne osobe u operativnoj skupini, koje će biti odgovorne za učinkovitu provedbu hitnih postupaka vezanih za pripremu i provedbu svakog pojedinog strateškog projekta. Hitnost postupaka podrazumijeva da svi postupci vezani za pripremu i provedbu strateškog projekta imaju prednost u obradi zahtjeva odnosno da se dokumentacija, upravni akti i sve radnje vezane uz pripremu i provedbu projekta moraju pokrenuti odmah te biti dovršene u najkraćem mogućem roku.

Tako se navodi da su nadležna tijela dužna sva mišljenja potrebna za izdavanje upravnih akata i provedbu postupaka izdati u roku od 10 radnih dana. Ukoliko to ne učine primijenit će se načelo "šutnje administracije", što podrazumijeva, da je tijelo koje je trebalo izdati mišljenje, suglasno sa svima aspektima strateškog projekta.

Zakon definira i raspolaganje nekretninama u vlasništvu države, precizirajući uz ostalo da te nekretnine Vlada u svrhu provedbe strateškog projekta može neposrednom pogodbom otuđiti i/ili na njima osnivati stvarna prava, a na zakonom predviđeni način Vlada može raspolagati i nekretninama oko čijeg vlasništva se spore država ili lokalne jedinice, ako na posebnom računu osigura sredstva u visini tržišne vrijednosti koju ta nekretnina ima prema ocjeni neovisnog vještaka. Zakonski prijedlog uz ostalo definira i da je tijelo nadležno za zaštitu okoliša dužno utvrditi potrebu, ako ona postoji, za izradu procjene utjecaja na okoliš strateškog projekta u roku deset radnih dana, a u slučaju potrebe izrade te procjene ona se provodi po hitnom postupku.

Također se definira i izdavanje lokacijske, građevinske i uporabne dozvole te predviđa da se na izdavanje lokacijskih dozvola ne primjenjuju odredbe propisa iz upravnog područja prostornog uređenja koje se odnose na obvezu izrade i donošenja provedbenih dokumenata prostornog uređenja (urbanističkog plana uređenja i detaljnog plana uređenja). (Hina/HT)

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox