U prvoj polovini godine ostvaren rast premija Triglav Grupe i dobiti prije oporezivanja

Triglav Grupa je u prvih šest mjeseci ove godine fakturirala 630 milijuna eura konsolidirane bruto premije (10 % više nego u istom periodu prošle godine) i ostvarila 41,7 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je 17% više nego lani.


Rast premija i relativno povoljni štetni događaji odražavaju se u povoljnoj kombiniranoj kvoti u visini od 93,2%. U skladu sa svojim strateškim usmjerenjima Triglav je ove godine povećao opseg sredstava kojima upravlja za svoje klijente, pa je on krajem lipnja iznosio preko milijardu eura, tako da sada sa svojim društvima Triglav Skladi i ALTA Skladi zauzima vodeći položaj na slovenskom tržištu uzajamnih fondova. Grupa nastavlja s provođenjem svoje strategije razvoja i rasta te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđuje prognozu planiranog godišnjeg rezultata. Triglav osiguranje Zagreb, koji je dio Triglav Grupe, je u prvom polugodištu ove godine dosegnuo 14-postotni rast ukupne premije i povećao svoj tržišni udio na hrvatskom tržištu osiguranja.

Rast premija i povoljni štetni događaji
Grupa je u prvoj polovini godine fakturirala 630 milijuna eura konsolidirane bruto premije (indeks 110). Rast premija ostvaren je na većini tržišta te je uglavnom bio iznad rasta cjelokupnog tržišta. U Sloveniji, u kojoj Triglav ima 76-postotni udio konsolidirane premije, rast premije iznosio je u prosjeku 8% (rast tržišta bio je 7 %), a na tržištima izvan Slovenije 10%. Grupa je ostvarila rast premije na svim segmentima osiguranja – u segmentu imovinskih osiguranja rast je iznosio 10%, kod zdravstvenih osiguranja 21%, dok su premije životnih i mirovinskih osiguranja bile više za nešto manje od jedan posto. Štetni događaji su u prvoj polovini godine bili relativno povoljni pa su fakturirani bruto iznosi šteta u Triglav Grupi iznosili 335 milijuna eura (indeks 102), a procijenjena vrijednost masovnih štetnih događaja bila je 4,9 milijuna eura (prvenstveno kao posljedica nevremena u lipnju u Sloveniji). Kombinirana kvota Grupe iznosila je povoljnih 93,2%, što je prvenstveno odraz poboljšanja kvote šteta.

Dobar poslovni rezultat 
Grupa je u prvoj polovini godine ostvarila 41,7 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je za 17% više nego u istom periodu lani. Postignuti rezultat posljedica je višeg rasta neto prihoda od premija osiguranja te rasta neto rashoda za štete iz imovinskih osiguranja i realiziranih viših prinosa od financijskih ulaganja.

Financijski prinosi
Grupa raspolaže s investicijskim portfeljem u visini od 3,2 milijarde eura. Njime upravlja relativno kozervativno i sa ciljem očuvanja visokog kreditnog rejtinga. Prinosi od ulaganja (bez prinosa ulaganja životnih osiguranja kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja) iznosili su u prvoj polovini godine 51,4 milijuna eura. U usporedbi sa prošlom godinom bili su viši prvenstveno zbog ostvarene više neto dobiti od prodaje financijskih sredstava i viših neto prihoda zbog promjene fer vrijednosti. S druge strane se zbog niskih kamatnih stopa neto prihodi od kamata neprestano smanjuju. Zbog daljnjeg spuštanja kamatnih stopa društvo je u dijelu životnih osiguranja temeljem testa adekvatnosti oblikovalo dodatne bruto tehničke rezerve u visini od 8,6 milijuna eura, što je u istom iznosu smanjilo učinak financijskih prinosa na iskazani poslovni rezultat.

Povećan obujam sredstava kojima se upravlja za klijente
Na polovini godine Triglav Grupa je sa svojim društvom Triglav Skladi i ove godine preuzetim društvom ALTA Skladi imala udio od 34,4% na tržištu u segmentu uzajamnih fondova u Sloveniji i time je došla na vodeće mjesto. Krajem lipnja je u uzajamnim fondovima upravljala s 947,8 milijuna eura neto vrijednosti  sredstava, odnosno s 12% više nego krajem 2018. Sredstva individualnog upravljanja imovinom iznosila su 73,7 milijuna eura (indeks 147).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je rekao: »Triglav Grupa s više od 5 tisuća svojih suradnica i suradnika u regiji raspolaže s visokim kreditnim rejtingom »A«, dobivenih od priznatih agencija za kreditni rejting. Grupa ima čvrst položaj i posluje u skladu sa zacrtanom strategijom rasta i razvoja. Zadovoljni smo s postignutim te uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine potvrđujemo svoju prognozu planiranog godišnjeg rezultata.“

Grupa Triglav na hrvatskom tržištu

Triglav osiguranje Zagreb nastavlja sa snažnim premijskim rastom i u drugom kvartalu 2019. te je Društvo postiglo 14-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) u odnosu na isti period prošle godine, dok je tržište osiguranja raslo 7,7%. Posljedično je Društvo povećalo tržišni udio sa 4,7% na 5,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

„U prvom polugodištu 2019. g nastavili smo s premijskim rastom svih prodajnih kanala i rastom produktivnosti što je rezultat timskog rada svih naših zaposlenika i vanjskih partnera. Također smo uspješno obnovili ISO certifikat 9001:2015 vezan za sustav upravljanja kvalitetom što potvrđuje kontinuirani rad Društva na podizanju kvalitete i pružanju usluga za sve klijente i partnere.“, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja.

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox