Uloga financijskog direktora u malim i srednjim poduzećima

U  kompleksnom okružju s brzim promjenama i razvojem tehnologije,  gdje se među najvećim izazovima koji ugrožavaju opstanak poduzeća ističe likvidnost  i njene posljedice, uloga financija koje stvaraju dodanu vrijednost cijeloj organizaciji je postala složenija i važnija nego ikada do sada.


Financijsko upravljanje igra ključnu ulogu u financijskom uspjehu poduzeća i predstavlja ključnu komponentu  općeg upravljanja organizacijom.

Uključuje taktičke i strateške ciljeve vezane uz financijske resurse poslovanja a neke od specifičnih uloga uključenih u sustave financijskog upravljanja uključuju računovodstvo (koje mjeri, identificira, bilježi i priopćava sve financijske informacije o poduzeću, razmatrajući cjelokupnu financijsku sliku), knjigovodstvo (za razliku od računovodstva, bavi se specifičnim transakcijama koje se odvijaju na svakodnevnoj osnovi), obveze prema dobavljačima (osim samog duga, prikazati će tijek rada i omogućiti poduzeću da odobri račune, ažurira zapise i održava integrirani sustav za upravljanje dokumentima) i potraživanja (ažurno praćenje pomaže poduzeću da povrati dugove u zaostatku prije nego što postanu loši dugovi), mogućnosti ulaganja i rizik (minimiziranje rizika provedbom strategija koje pomažu poslovnom subjektu da se suprotstavi nepredviđenim obvezama te osigura sredstva za ulaganja u potencijalne mogućnosti za rast i razvoj poduzeća).

U svrhu pružanja pouzdanih i kvalitetnih financijskih informacija, uloga kontrole imovine, upravljanja rizicima i osiguranja učinkovitih procesa unutar funkcije financija, te promicanja troškovne učinkovitosti u cijelom poduzeću je postala  složenija i važnija.

Sukladno tome, uloga glavnog financijskog direktora (CFO) je u današnje vrijeme postala zahtjevnija i multidisciplinarna te pod većim nadzorom, interno i eksterno.

Financijski direktori  se suočavaju s neprestanim pritiskom da smanje troškove, povećaju prihode i osiguraju kontrolu, dok s druge strane ih ekonomska neizvjesnost, povećani regulatorni zahtjevi, financijska previranja i povećana kontrola investitora, prisiljavaju na dodatne odgovornosti.

Nekadašnje tradicionalne odgovornosti iste funkcije nadograđene su na način da se od Financijskog direktora očekuje da pruži dodatnu vrijednost u svakom većem projektu u koji je poduzeće uključeno. a efikasnost i troškovna učinkovitost procesa su mu među glavnim prioritetima.

IZOSTANAK POZICIJE FINANCIJSKOG DIREKTORA (CFO)  U MALIM I SREDNJIM PODUZEĆIMA

Prema provedenim istraživanjima, glavnina hrvatskog gospodarstva prvenstveno se odnosi na mala i srednja poduzeća, gdje vrlo često u organizacijskog strukturi nije predviđena pozicija Financijskog direktora (CFO).

Razlog tomu leži u činjenici da radi nedovoljnog odnosno malog obujma posla, malim i srednjim poduzećima nije isplativo imati vlastitog Financijskog direktora zaposlenog na puno radno vrijeme.

U tim situacijama, poduzeća se odlučuju za korištenje odjela računovodstva ili vanjskog računovodstva, kao povoljniju varijantu u odnosu na zapošljavanje financijskog direktora.

Nerijetko, direktori poduzeća vjeruju da pored usluga koje im pružaju njihove knjigovođe, nemaju potrebu za generiranjem dodatnog troška zapošljavanjem financijskog direktora.

Također, nerijetko imaju osjećaj da vladaju svih segmentima koje smatraju bitnim za svoje poslovanje i da im uvođenje ili unajmljivanje eksternog finanijskog direktora neće pospješiti poslovanje ili utjecati na kvalitetu trenutnog financijskog upravljanja.

I tu se krije najveća zabluda, koja nerijetko ispliva kao strateški propuštena važna odluka u trenucima kada je rast poslovanja i borba za osiguranje likvidnosti već dovela u pitanje daljnji opstanak poduzeća i mogućnost podmirivanja svih svojih kratkoročnih i dugoročnih obveza.

No, proteklih par godina, svijest o potrebi za pozicijom financijskog direktora se mijenja i danas se već može pročitati o pozitivnim iskustvima malih i srednjih poduzeća koja su unajmila financijskog direktora ( ukoliko ga već nisu zaposlila kao djelatnika poduzeća).

14  RAZLOGA ISPLATIVOSTI UNAJMLJIVANJA FINANCIJSKOG DIREKTORA (CFO):

- Unajmljivanje Financijskog direktora (CFO) je isplativije nego imati prijavljenog  djelatnika s punim radnim vremenom

- Većina manjih i srednjih privatnih tvrtki ne trebaju usluge redovitog Financijskog direktora već im je isplativije periodično korištenje usluge

- Može vam pomoći da shvatite kamo zapravo ide vaš novac odnosno dati odgovor na učestalo pitanje direktora poduzeća   „Gdje mi curi novac?“

- Može vam pomoći razumjeti ključne pokazatelje uspješnosti u vašem poduzeću te vam pomoći da shvatite kao uspješno financirati svoje poslovanje

- Savjetuje kako pozicionirati svoje poduzeće, kako bi ona postala vrijednija u budućnosti kada je želite prodati

- Pomaže da svoju tvrtku učinite profitabilnijom i troškovno učinkovitijom

- Omogućava transparentno, pravovremeno i ažurno financijsko izvještavanje i analizu financijskih pokazatelja

- Sudjeluje u budžetiranju i praćenju odstupanja

- Omogućuje reorganizaciju cjelokupnog financijskog poslovanja poduzeća

- Sudjeluje u izradi poslovnog plana poduzeća i prati realizaciju

- Upravlja likvidnošću, optimalizira troškove financiranja i prati naplatu

- Surađuje s upravom, managementom i svim odjelima, kako bi se započete promjene trajno implementirale

- Po potrebi, sudjeluje i u postavljanju i praćenju rada odjela računovodstva, kontrolinga a nerijetko i kadrovskog poslovanja

- Ostaje otvoren za savjetovanje i nakon završetka određenog projekta, osiguravajući povjerljivost poslovnih podataka

 

Autorica: Anita Lukenda Mlinac

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox