15 najvećih izazova s kojima se svakodnevno susreću mala i srednja poduzeća

14/01/2019

Promatrajući strukturu hrvatskog gospodarstva, prevladavaju mala i srednja poduzeća sa udjelom većim od 90%.Upravo zbog njihovog utjecaja na gospodarski razvoj zemlje odnosno zaposlenost, povećanje izvoza, ostvarenja prihoda, ubrzanja razvoja te smanjenja regionalnih i socijalnih razlika, posvećujem im posebnu pozornost.


Vrijednosni sustavi u poduzeću stvaraju se od njegova postanka. A od samog početka bitni su odgovori na pitanja: Što želimo postići? Kako i kada dostići zadane ciljeve? Na koji način je definiran uspjeh?  Što je zapravo uspjeh i ostvarenje unutar postojećeg poduzeća?

Što kada rezultat nije onakav kakav smo očekivali? Što je dovelo do pada prihoda, povećanja troškova, nenaplaćenih potraživanja, sporog obrtaja zaliha, porasta zaduženosti, upitne likvidnosti?

Brzina gospodarskih i tehnoloških promjena znači da jučerašnji pravi put možda neće funkcionirati danas odnosno da može biti poguban za poslovanje sutra. Pristup rješavanju problema je ono što izdvaja one koje karakterizira poslovni rast i profitabilnost odnosno one koji dugoročno opstaju na tržištu.

Neovisno govorimo li o malim ili srednjim poduzećima, novoosnovanim ili onima koji postoje dugi niz godina na tržištu, najčešće probleme s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju svrstala bih u 15 prepoznatljivih poslovnih izazova:

GLOBALIZACIJA

Razumijevanje međunarodnih tržišta i trendova koji se svakodnevno mijenjaju je ključno za sposobnost prodiranja na nova tržišta s postojećim proizvodima i uslugama odnosno  onima koji do sada nisu bili međunarodno poznati.

Navika prikupljanja svih relevantnih informacija te detaljna analiza segmenata koji se direktno reflektiraju na poslovanje poduzeća, izuzetno je važno u svakom trenutku razmatranja i donošenja strateških odluka, od dizajniranja novih proizvoda i usluga te prepoznavanja novih konkurenata do rasta prodaje i profitabilnosti.

TEHNOLOGIJA I KORIŠTENJE INFORMACIJA

Globalna ekonomija postaje sve povezanija, stvarajući  veću i raznoliku ponudu i potražnu. Proizvodnja i usluge su sve više usmjerene na manja specijalizirana tržišta zbog fleksibilnosti koju IT pruža u tim područjima. Proučavajući povijest, došlo se do spoznaje da, u stvarnosti, sustavi nastoje postati složeniji kako se razvijaju, a zatim se opet pojednostavljuju. Iz tog razloga se nameće pitanje na koji način razviti dodatne sposobnosti razmišljanja o sustavima tako da možete dizajnirati svoje poslovne modele, procese, pravila, proizvode i usluge na način koji minimizira nepotrebnu složenost, uz istovremeno dostizanje svih postavljenih strateških ciljeva.

U današnjem svijetu ništa se ne mijenja više, niti raste brže od informacija.

Uzimajući u obzir (u pravilu) ograničene resurse malih i srednjih poduzeća, izbor i pravilno korištenje svih dostupnih informacija s ciljem donošenja ispravnih odluka odnosno pretvaranje svih dostupnih informacija u korisno i iskoristivo znanje, predstavlja veliki izazov.  

NESIGURNOST U POSLOVANJU

Nesigurnost u globalnom gospodarstvu, neizvjesnost na kreditnim tržištima te stalna briga poduzeća kako će novi propisi utjecati na poslovanje,  što rade konkurenti, kako će nova tehnologija utjecati na poslovanje - samo su početak dugog popisa. U tim uvjetima, vlasnička i upravljačka struktura češće se okreće kratkoročnim reaktivnim strateškim odlukama i fokusu, vjerujući da s povećanjem neizvjesnosti nema smisla gubiti vrijeme na petogodišnje poslovne planove ili dugoročne strategije.

No, iako zvuči razumno, to nije točno.

Izostankom dugoročnog fokusa, poduzeće se izlaže nepotrebnom riziku da s porastom prihoda i inovativnosti istovremeno gubi osjećaj kontrole nad organizacijom.

INTEGRITET KAO VIZIJA

Poslovanje se prije nije suočavalo s moralnim izazovima s kojima se suočava u današnjoj globalnoj ekonomiji. Poduzeća se trude biti uspješnija, učinkovito se natjecati, izboriti se za svoj tržišni udio i prosperitet.  Zaposlenici se trude zadržati posao, zaraditi veliki bonus ili se uspješno natjecati. U tim uvjetima, svakoga dana dolazimo do iskušenja da učinimo sve što je potrebno da bi napredovali. Čak i onda kada te aktivnosti nisu u potpunosti u skladu sa temeljnom vizijom i misijom poduzeća odnosno osobnim uvjerenjima zaposlenika. Vjerujući da je sve samo posao, ova praksa često narušava povjerenje koje treba postojati između poslodavaca i zaposlenika, poslovnih partnera, uprave i vlasnika/dioničara.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Prema nekim istraživanjima provedenimu RH, organizacijska struktura malih i srednjih poduzeća često ne predviđa srednjeg managementa, pri kojima je nepobitno jedna od najvažnijih za poduzeće - pozicija  Financijskog direktora (CFO).

Često, vlasnici i uprava imaju osjećaj da nemaju potrebu za tim radnim mjestom, vjerujući da bi im samo generiralo dodatne troškove. Ili, mišljenja su da samostalno vladaju svim segmentima koje bi to radno mjesto trebalo objedinjavati.

No, proteklih godina osjetno je porastao trend periodičnog korištenja vanjskog partnera kao Financijskog direktora (CFO), kao povoljnija varijanta od zapošljavanja unutar poduzeća.

Također, praksa kod malih i srednjih poduzeća je česta izjednačenost vlasničke i upravljačke strukture, kada je vlasnik nerijetko onaj koji donosi strateške odluke vezane uz  poslovanje poduzeća, ne ostavljajući dovoljno prostora za samostalan rad postavljene uprave, koja je u konačnici i zakonski odgovorna za poslovanje poduzeća.

UPRAVLJANJE RIZIKOM I SPREMNOST NA PROMJENE

Svakodnevni izazov malih i srednjih poduzeća je dobivanje odgovora na neka od  jednostavnih pitanja, kao što su „Koji su najveći problemi koje treba hitno riješiti?“ te  „Pravilna identifikacija, procjena i ublažavanje rizika, uz istovremeno uključivanje ljudskog i financijskog kapitala?“

Umjesto navike da se skače s jednog problema na drugi i gasi vatra koja gori u tom trenutku, za dugoročan poslovni uspjeh puno je važnije usvajanje navike identifikacije rizika, dobivajući dodatna znanja iz iskustva vlastitog poslovanja kako najbrže i najbolje eliminirati rizik ili ublažiti posljedice na koje se ne može utjecati.

Pri tom se stavlja težak zadatak na management, koji treba odrediti kada će prihvatiti određene promjene i na koji način će ih pratiti, valuirati te kojom strategijom će poticati i zadržati donešene odluke.

U vremenima gdje su spremnost na promjene nova norma, nespremnost na promjene neminovno predstavlja rizik zastarjevanja u poslovanju, a samim tim i vjerojatno neostvarenje željenih rezultata i ciljeva.

KONKURENTNOST NA TRŽIŠTU I BRANDING

Nikada nije bilo lakše pokrenuti posao.  Danas, ako možete kupiti ime domene i registrirati svoje poslovanje na internetu, vi ste u poslu.

Međutim, ostati u poslu mnogo je složenija stvar. Lakoća pokretanja posla stvara mnogo širu razinu konkurencije. Pri tom je općepoznata problematika malih poduzetnika u uspostavljanju priznanja vlastite marke, na tržištu kojim dominira velik broj široko priznatih brandova.

To povećanje ukupnog odabira otežava poduzećima svih veličina da zadrže korisnike, koji u današnje vrijeme, mogu promijeniti svoje dobavljače klikom miša.

Vlasnici tvrtki i management koji ovladaju percepcijom i fokusom na tržište, poznavanjem potreba kupaca, preferencija i percepcija koje diktiraju potražnju za proizvodima, primjenjujući istovremeno monitoring odnosno praćenje profitabilnosti kupaca, dobivaju  bitku za tržišni dio.

NOVAC, ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE RESURSIMA

Ponekad i pored iskazane dobiti u financijskim izvještajima, poduzeće neće dugoročno opstati u poslu ukoliko ne upravlja novčanim tokom, kapitalnim izdacima i naplati potraživanja. Odnosno, ukoliko ne obrati dovoljnu pozornost na likvidnost i solventnost te nisu adekvato kapitalizirane da bi ispunile sve obveze i nosile sa neočekivanim i izvanrednim situacijama koje se mogu pojaviti.

Upravljanje gotovinom postaje još važnije u vrijeme recesije kada gotovina polaganije ulazi u poslovanje a vjerovnici su manje blagi u produljenju vremena za plaćanje. Ne ide u prilog niti činjenica da je vrlo neizvjesna liberalizacija bankara u svojoj politici kreditiranja.

PRONALAŽENJE I ZADRŽAVANJE KVALITETNIH ZAPOSLENIKA

Bez iznimke, svaki direktor s kojim sam razgovarala istaknuo je pronalaženje i angažiranje kvalitetnih članova tima, zadržavanje istih te mogućnost dugoročnog planiranja tih zaposlenika kao dijela svog poslovnog tima kao jedan od najvećih izazova.

Za razliku od srednjih i velikih poduzeća, malo poduzeće u pravilu radi u manjem okruženju i funkionira gotovo „kao obitelj“, pri čemu osobnost i vještine svakog pojedinog člana tima mogu imati ogroman utjecaj na sklad i produktivnost poslovanja.

Ključno je naučiti kako se nositi s različitim osobnostima, shvatiti što pokreće svakog pojedinog člana tima i prilagoditi svoje upravljanje.

Raznolikost donosi mnoge izazove kod osiguravanja dobre organizacijske klime poduzeća, no u isto vrijeme nedostatak raznolikosti (pogotovo na vodećim pozicija) dovodi do uskog pogleda na događaje, ustajale kulture te tendenciji inertnog stava prema radu.

Istovremeno, da bi se osiguralo zadovoljstvo zaposlenika i očekivani radni učinak, važno je osigurati da svaki zaposlenik zna što je njegov posao za koji je zadužen, tko mu je prvi nadređeni te da se može pratiti i adekvatno valuirati radni učinak.

No, neovisno o kojoj veličini poduzeća je riječ, zajednički izazov svim poduzećima je kako unatoč visokoj nezaposlenosti, pronaći pravi talent s očekivanim kompetencijama, sposobnostima rješavanja problema i deduktivnim vještinama rasuđivanja za svoje izvršavanje radnih zadataka.

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

Da bi se troškovima moglo upravljati, prvenstveno ih treba prikupiti, klasificirati, evidentirati odnosno pravilno razvrstati po vrstama te ih dodijeliti proizvodu, usluzi, centrima odgovornosti. I na kraju ih analizirati.

Svaki trošak je opravdan ako su koristi koje donosi veći od vrijednosti resursa koji se žrtvuju.

Neophodno je kreirati procedure koje će nam pomoći u racionalizaciji troškova, koji će utjecati na motiviranost svih zaposlenih i njihovoj želji za praćenjem troškova u njihovu djelokrugu rada ali i šire.

Također, izuzetno je važno uvesti obvezno izvještavanje o pomacima koji su postignuti u racionalizaciji troškova te razlozima uspjeha, ali još više i neuspjeha.

MARKETING

Utvrđivanje pravih marketinških kanala ključno je za uspješnost tvrtke u budućnosti.

Pametni telefoni, društveni mediji, slanje poruka, e-pošta, FB, Twitter i drugi komunikacijski kanali olakšavaju tvrtkama i pojedincima da dobiju informacije.

Gdje su vaši klijenti i kako najbrže doći do njih? Koja je prava poruka? Jednom kada dobijete novog kupca, kako zadržati te klijente kada se za njih istovremeno konstantno bore i konkurenti svih vrsta i veličina, pokušavajući ih uvjeriti da to mogu učiniti bolje ili pružiti jeftinije?

Prepoznavanje onoga što vaši klijenti žele uz istovremeno pružanje kvalitetnije usluge, ključno je da bi se poduzeće izborilo u povećanoj selekciji i izazovima koje diktiraju tržišta.

ZAKONSKA REGULACIJA I USKLAĐENOST

Regulacija i usklađenost sa zakonskim propisima mogu biti glavni problem, ukoliko se ne riješe na odgovarajući način.

Kako se tržišta i tehnologije razvijaju, donose sa sobom novi skup pravila i propisa.

Vrlo čest problem malih i srednjih poduzeća je nerazumijevanje i strah od promjenjivog regulatornog okruženja, s kojima je neophodno vladati i biti svjestan njihovih implikacija na poslovanje poduzeća. Nisu svjesna ili ne razumiju što se sve od njih traži i na koji način ispoštovati novu zakonsku regulativu.

Nekada je puno jeftinije i učinkovitije unajmiti konzultanta koji će vam pomoći s tim područjima, umjesto da sami pokušavaju razumjeti složenost - i riskirati novčane kazne ili gubitak reputacije radi potencijalnih gubitaka posla, povećanja nezadovoljstva klijenata ili zaposlenika.

FINANCIJSKA ANALIZA TRENUTNOG STANJA

Kod donošenja odluka ključno je koristiti informacije koje pružaju istinite i transparentne uvide u to koliko poduzeće zapravo dobro funkcionira.

Oslanjanje na jednostavne financijske pokazatelje te nedostatak sofisticiranih pristupa prikupljanju informacija, analizi i razvoju jedinstvenog uvida u trenutno financijsko stanje poduzeća te realne pokazatelje uspješnosti poslovanja, ostavlja mnoga poduzeća u nepovoljnom položaju.

Ukoliko izostane svijest o trenutnom stanju u kojem se poduzeće nalazi, management ne zna kako sagledati ključne podatke te izbjeći potencijalne zamke vlastitog poslovanja, a na taj način im je  teško postaviti dugoročna strateška predviđanja i odluke, pa dolazi do čestog prelaska s jedne strategije a drugu ili neracionalnih odluka pri kojima trpi kvaliteta poslovanja.

ORGANIZACIJSKA KULTURA I KLIMA

Učestala u RH je da mala i srednja poduzeća nemaju iskustva sa analizom trenutnog i željenog stanja organizacijske kulture i klime poduzeća.

Izostankom spoznaje o tim neophodnim segmentima bitnim za pravilan rast i razvoj poduzeća, često se događa da nakon nekoliko godina od osnutka, poduzeća se suočavaju sa nizom poslovnih aktivnosti koje ne donose rezultate i pitanjima na koja nemaju odgovore.

Organizacijska kultura i klima mogu poticati ispunjenje vizije i poslovnih strateških ciljeva ali mogu biti i velika prepreka za njihovo ispunjenje. Zato je izuzetno važno analizirati i biti svjestan trenutne situacije unutar poduzeća.

Organizacijska kultura se sastoji od sustava vrijednosti, vjerovanja, stavova i ponašanja koja predstavljaju osobnost poduzeća. Vrlo često samu organizacijsku kulturu kreiraju oni koji vode kompaniju (vlasnici, direktori i rukovodeći kadar), ali i zaposlenici, koji svojim vjerovanjima, stavovima i ponašanjem u određenom vremenskom razdoblju postupno oblikuju u organizacijsku kulturu poduzeća. 

I dok organizacijska kultura predstavlja način života i rada u organizaciji, organizacijska klima označava prevladavajuću atmosferu u organizaciji, od razine morala do osjećaja pripadnosti i motivacije zaposlenih. Važno je istaknuti da pozitivna organizacijska klima može značajno povećati produktivnost poduzeća a samim tim i ispunjenje strateških ciljeva.

MONITORING I ZADRŽAVANJE KUPACA

Kako bi se direktno utjecalo na povećanje neto radnog kapitala i pokazatelje likvidnosti, mala i srednja poduzeća moraju posvetiti dodatnu pažnju monitoringu kupaca te redovito pratiti klasifikaciju prema proizvodima koje kupci kupuju, odnosno RUC-u koji ostvaru.

Zapravo, dobiti sliku o profitabilnosti svakog svog pojedinog kupca.

Mali kupci malo kupuju pa na njima ne zarađujemo mnogo. S druge strane, najveći kupci po prihodima nas najčešće skupo koštaju kroz ulaganja u takve kupce u vidu rabata, gratisa, nagrada, uzoraka, odgoda plaćanja i sl., te uzimaju znatan dio zarade odnosno ostvarene dobiti, a da toga nismo uvijek bili svjesni.

Da bi osigurali profitabilnost poslovanja, nužno je redovito analizirati profitabilnost po svakom pojedinom kupcu, uzimajući u obzir sve navedene troškove.

Kao neizostavan strateški cilj svakog poduzeća nameće se i održavanje stečenog ugleda.

Današnji trendovi orijentirani su na trenutno zadovoljenje kupaca uz fokus na zadržavanje profitabilnih kupaca. Iz tog razloga, kupci su naučeni na trenutačnu korisničku uslugu - i mogu puno više izraziti bilo kakvo nezadovoljstvo javno i glasno nego ikada prije.

 

Anita Lukenda Mlinac

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox