Direktor kao komunikator u stvaranju korporativne kulture

28/08/2012

Organizacijska ili korporativna kultura danas se sve više smatra važnim organizacijskim konceptom, i organizacije koje su prepoznale njenu važnost ulažu napore da izgrade jedinstvenu i jaku kulturu koja će biti usklađena s ciljevima organizacije i koja će pridonijeti uspješnom poslovanju.

Nedvojbeno je da razni elementi organizacijske kulture, poput ponašanja zaposlenika, stila i načina vođenja menadžera, sustava nagrađivanja, načina motiviranja, načina komunikacije, radne atmosfere, seta vrijednosti i normi, pridonose uspješnosti organizacije u ostvarivanju ciljeva. I same definicije korporativne kulture uključuju zajednički način razmišljanja i usvajanja sustava vrijednosti, obrasce usvojenih i dijeljenih temeljnih uvjerenja koja je grupa kreirala i usvojila tijekom rješavanja problema prilagodbe vanjskom okruženju, ali i unutarnjoj integraciji.

Svim definicijama je zajedničko da je kultura poznata i dijele ju svi zaposlenici, no ono što se ne smije zanemariti da koliko god ona izgledala očita i vidljiva, ustvari je duboko kompleksna i poput sante leda, puno je opasniji onaj nevidljivi dio, koji također utječe na ponašanje, motivaciju, performanse i poslovanje organizacije. Upravo zato je danas izuzetno važno izgraditi takvu kulturu koja podrazumijeva visoki stupanj slaganja zaposlenika oko glavnih vrijednosti, tj. postići konsenzus oko vrijednosti i normi potrebnih za ostvarenje ciljeva, ali istodobno zadržati motivirane i zadovoljne članove organizacije koji svi zajedno djeluju na „istoj valnoj duljini“.

Uloga direktora u stvaranju i mijenjanju kulture

Upravo glavnu ulogu u postizanju konsenzusa oko zajedničkih vrijednosti i normi imaju menadžeri, direktori, vođe, koji su glavni komunikatori kulture u modernoj organizaciji koja ima svoju misiju i viziju i zna kako ih ostvariti.

Direktori imaju ključnu ulogu u mijenjanju organizacijske kulture. Prije svega trebaju ju dobro poznavati, prepoznati dobre i loše elemente kako bi znali što je to što je potrebno promijeniti. Ukoliko neki od aspekata postojeće organizacijske kulture predstavljaju prepreku u daljnjem razvoju organizacije, pogotovo strateškom, moguće je da postoji potreba za mijenjanjem dijela organizacijske kulture.

Mijenjanje, ako se njime upravlja, podrazumijeva da menadžeri imaju jasnu sliku o tome koje aspekte ili elemente kulture trebaju promijeniti kako bi se pratila npr. nova strategija razvoja, ili omogućila bolja suradnja među odjelima, ili ostvarila veća poslovna učinkovitost i uspješnost. Ono što je sigurno je da bi se organizacijska kultura promijenila usklađena s novom strategijom, potrebna je snažna podrška s vrha organizacije. No, organizacijska kultura nije samo na razini menadžera, ona je, kao što sam rekla, mnogo dublja i kompleksnija.

 

Cijeli članak pročitajte u novom broju časopisa Direktor,  broj 7/8, srpanj/kolovoz 2012. godine
Autor: mr. sc. Snježana Jurišić

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox