Kontrola rada u oblicima zajedništva

04/05/2018

Većina pojedinaca djeluje u brojnim oblicima zajedništva (grupe, organizacije i zajednice). Oblici zajedništva u kojima djelujemo su različitih stanja, dinamike djelovanja, broja članova, svrhe postojanja i uspješnosti.


Cilj je sudjelovati u oblicima zajedništva koji su uspješni i koji se kontinuirano i sustavno razvijaju. Biti član oblika zajedništva koji su neučinkoviti je nerazumno ponašanje i ničim objektivnim ne može biti opravdano.

Da se osigura učinkovit rad u oblicima zajedništva, važna je kontrola rada koja će nam omogućiti da utvrdimo stanje oblika zajedništva, potrebne mjere za učinkovitiji rad i uočavanje novih mogućnosti koja će dovesti do većih postignuća od sadašnjih.

Nečinjenja
Iz različitih razloga potrebne aktivnosti za postizanje ciljeva se izvršavaju djelomično ili se uopće ne izvršavaju.
Neki razlozi zašto se stvari ne čine:
- želi se zadržati postojeća zona ugode,
- ne razumije se što treba napraviti, a ne pitaju druge koji to znaju,
- neugodno im je pitati stvari koje ne razumiju,
- nema im tko objasniti što točno treba činiti,
- i ostali se tako ponašaju,
- to im nije u osobnom interesu,
- misle da ih ne plaćaju dovoljno,
- neki drugi nenavedeni razlozi.

Posljedice nečinjenja u oblicima zajedništva su postignuća koja su daleko manja od potencijala, želja i potreba.
Kontrola se čini zbog osobnih interesa članova kao i zbog interesa samog oblika zajedništva.
Svaki pojedinac treba kontinuirano sagledavati je li opravdana svrha sudjelovanja u obliku zajedništva i ostvaruju li se njegovo željeni ciljevi.
Za oblik zajedništva vrijedi princip: Cjelina (oblik zajedništva) je važniji od pojedinačnoga ako nije pogibeljno, nezakonito i nemoralno.

Kontrola je definirani proces koji osigurava objektivno sagledavanje stanja s pozicija željenog postignuća.
Svako izbjegavanje kontrole dovodi do štete. Uvijek se može lako utvrditi tko je za to odgovoran, ako se to istinski želi.

Kod kontrole rada oblika zajedništva razlikovati sljedeće sastavnice:
1. utvrđivanje jesu li definirani početni elementi za postizanje izvrsnosti (svrha, vizija, misija, ciljevi i problematike),
2. utvrđivanje je li definiran slijed uvođenja promjena (utvrđivanje stanja, postavljanje ciljeva, izbor strategije, traženje rješenja i postizanje ciljeva),
3. utvrđivanje provode li se potrebne aktivnosti za postizanje ciljeva,a koje su posljedica činjenja u točkama 2. i 3.
 

Praktikum
■ Napravimo listu oblika zajedništva (grupe, organizacije i zajednice) u kojima djelujemo.
■ Za svaki pojedini oblik zajedništva odgovorimo na sljedeća pitanja koja utvrđuju može li oblik zajedništva učinkovito funkcionirati:
    1. Jesmo li zadovoljni sa stanjem u kojem se oblik zajedništva sada nalazi?
    2. Ima li oblik zajedništva postavljene ciljeve (pisane)?
    3. Ima li oblik zajedništva definiranu strategiju (način) za postizanje ciljeva?
    4. Rješava li oblik zajedništva potrebne problematike (planovi, zadaci, odluke, planovi učenja, izvješća i procedure) i uočene probleme na učinkovit način?
    5. Ima li oblik zajedništva mehanizam kontrole provedbe potrebnih aktivnosti?

Ako je i jedan odgovor "Ne", oblik zajedništva nema definirane sve elemente potrebne za postizanje planiranih ciljeva i njeno djelovanje je neučinkovito.
■ Za svaki oblik zajedništva utvrdimo negativna stanja (to je svako ranije izrečeno "Ne" (točke 1. do 5.).
■ Za svaki oblik zajedništva utvrdimo mjere za uklanjanje utvrđenih negativnih stanja.

Svaka mjera se mora sastojati od:
   - liste potrebnih aktivnosti,
   - definiranja prioriteta provedbe potrebnih aktivnosti,
   - rokova do kada potrebne aktivnosti treba provesti.

Za svaki novi oblik zajedništva u koji ulazimo utvrdimo ima li definiran sustav kontrole rada kao preduvjet za uspješan rad. Ako nema – uvedimo ga, ako želimo da oblik zajedništva bude uspješan.

Crtice
● Oblik zajedništva u kojemu postoje kontinuirana negativna stanja ne može postići postavljene ciljeve.
● Hoćemo li dopustiti da i dalje djelujemo u obliku zajedništva koje kontinuirano i sustavno generira negativna stanja?
● Ako nas rad u obliku zajedništva ne zadovoljava, a ne možemo mu promijeniti način rada – žurno ga napustimo.
● Svaki oblik zajedništva mora imati definirani sustav kontrole provedbe potrebnih aktivnosti s kojim su upoznati svi članovi oblika zajedništva.
● Očekujmo otpore u kontroli rada oblika zajedništva od pojedinih članova, poglavito onih koji se opiru promjenama.

Zaključak
Postignuća pojedinaca su nezamisliva bez umrežavanja (zajedništvo s drugima). Zato problematici kontrole rada u oblicima zajedništva dajmo prioritet kako bi svoje resurse koristili na racionalan način i tako stvorili uvjete za postizanje željenih ciljeva u zajedništvu s drugima.

---

Ovaj tekst je je pisan primjenom Modela univerzalne izvrsnosti - MUI © 2007 Milan Grković koji je cjelovito prikazan u knjizi „MUI KNJIGA ZA USPJEH“.
Detaljnije o knjizi možete pogledati na linku www.portalalfa.com/mui_knjiga_za_uspjeh

Autor teksta: Milan Grković
alfa@portalalfa.com; 385 99 280 4210

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox