Plan promjena: ključni nedostajući dokument u tvrtkama

22/02/2018

Imate li plan promjena? Ako je odgovor “Ne”, vaša budućnost je neizvjesna i isključivo je u rukama drugih. Tko se sam ne mijenja - kontinuirano i sustavno, mijenjat će ga drugi, ali dominantno u svoju korist.


Planiranje kao preduvjet za uspjeh

Planiranje je jedna (i to prva u nizu) od šest funkcija upravlja­nja: planiranje, organiziranje, vođenje, upravljanje ljudskim resursima, kontrola i unapređe­nja. Ključni proizvod planiranja su planovi. Postoje brojni plano­vi u domeni pojedinaca i različitih oblika zajedništva: poslovni plan, marketing plan, plan prodaje, in­vesticijski plan, financijski plan, plan razvoja profesionalne karije­re, plan edukacija, plan nabave...

Bez planiranja imamo impro­vizaciju, što znači neodređenost u djelovanju, reagiranje na do­gađaje koji nisu naši, nesnalaže­nje, prekomjerno trošenje resur­sa - jednom riječju imamo kaos. Bez planiranja uspjeh ovisi o sre­ći ili privremeno traje jer s koriste pogibeljna, nezakonita i nemoral­na sredstva (načini). Čini se kako su sva područja aktivnosti poje­dinaca i svih oblika zajedništva u potpunosti pokrivena s definira­nom potrebom za različitim pla­novima.

Paradoks planiranja

Ali postoji jedno područje ak­tivnosti u kojemu je plan nepo­znata sastavnica. To je područje upravljanja promjenama, a po­trebit plan se zove plan promje­na. Svima je jasno da bez kontinu­iranih i ustavnih promjena nitko ne može biti uspješan, bez ob­zira na dosadašnja postignuća i trenutačnu konkurentsku pred­nost koju ima. Nažalost, u prak­si se tako ne ponašamo i uvođe­nje promjena se odgađa (otpori promjenama), bez obzira na sve negativne posljedice takvog po­našanja. Jedan od razloga zašto se potrebne promjene ne doga­đaju je zato što ne znamo kako da to činimo - nemamo definiran plan promjena.

Autor: Milan Grković
Izvor: Poslovni savjetnik

Ostatak teksta pročitajte klikom na pdf ikonu.

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox