Osiguranje izvoza i potraživanja

12/10/2012

Pogotovo u krizno vrijeme u kojem poslovanje ovisi o pojedinim, većim poslovima u međunarodnoj razmjeni je još više stavljen naglasak da je preduvjet realizaciji određenog izvoznog posla - mogućnost prodaje uz odgodu plaćanja. Po samoj prirodi to postaje vrst kreditnog odnosa, s istim karakteristikama kao što je npr. bankovni kredit. Što duže čekate na naplatu potraživanja, sama vrijednost tog potraživanja svakim danom postaje manja.

Kako bi se pokrili spomenuti rizici izvoznih projekata Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) u ime države provodi poslove osiguranja potraživanja koja nastaju prilikom izvoza roba i usluga, od neutrživih komercijalnih (preko 2 godine u zemljama van EU ili OECD) kao i političkih rizika (rat, neredi, vladin moratorij na plaćanje).

S obzirom da hrvatsko privatno tržište osiguranja trenutno nema dovoljno ponude za sve utržive rizike, HBOR temeljem „klauzule izuzeća“ AZTN-a, može osiguravati i dio tih rizika za koje ne postoji ponuda na privatnim tržištima. Na taj način HBOR dopunjuje postojeću tržišnu ponudu u skladu s regulativom Europske komisije.

Osim programa za izvoznike, HBOR nudi i poslovnim bankama i financijskim institucijama mogućnost osiguranja izvoznih kredita. Uz to HBOR je većinski suvlasnik Hrvatskog kreditnog osiguranja, osiguravajućeg društva specijaliziranog za osiguranje kratkoročnih potraživanja među poslovnim subjektima.

HKO – pomoć za nova tržišta i kriznu situaciju

Hrvatsko kreditno osiguranje je prva osiguravajuća kuća u Hrvatskoj koja se sustavno bavi osiguranjem naplate potraživanja, a u većinskom je vlasništvu HBOR-a (51%) dok preostalih 49% udjela pripada Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB), razvojnoj banci i vodećoj izvozno kreditnoj instituciji u Austriji.

Prema opisu poslovanja ova osiguravajuća kuća se bavi minimaliziranjem rizika koji se susreću u poslovanju, kao što su – nelikvidnost, nemogućnost naplate potraživanja, sve veći broj stečajeva, nepoznavanje novih poslovnih partnera, gospodarska kriza i slične nepogode.

Svojim klijentima osim usluge osiguranja potraživanja od političkih i komercijalnih rizika s ročnosti do 180 dana, a vezanih za prodaju roba i usluga, pruža uslugu koja obuhvaća - pomoć pri upravljanju rizicima (praćenje platežne sposobnosti kupaca - odvajanje dobrih od loših), monitoring osiguranih kupaca tijekom cijele godine, naplati vaših potraživanja, pokriće troškova nastalih pri naplati potraživanja, max. do 20% osigurane svote, te sustav ranog upozorenja na probleme u poslovanju vaših kupaca.

 

 

Cijeli članak pročitajte u novom broju časopisa Poslovni savjetnik, broj 90, listopad 2012.
Autor: mr. sc. Goran Jungvirth

 

 

 

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox