dokument

16/02/2011

Srb: RH ima dokument koji Purdu odmah pušta na slobodu

HSP-ov je saborski zastupnik Daniel Srb pozvao hrvatsku Vladu da sudu u BiH uputi sporazum između Hrvatske i Srbije kojim su se ministarstva pravosuđa, rekao je, sporazumjela o neprihvaćanju meritornosti iskaza dobivenih pod prisilom, a po kojemu bi Ti...

Više
24/01/2011

Besplatno slanje fax-ova s vašeg računala

Ovih dana pokrenut je portal www.posaljifax.com koji korisnicima omogućuje besplatno slanje faks dokumenata u Hrvatskoj. Portal svakome omogućuje slanje fax-ova sa svog računala bez plaćanja i bez kreditnih kartica. Korisniku treba samo Knopso račun, a uk...

Više
27/12/2010

Gubitci državnih i javnih poduzeća dosegli gotovo 4,5 milijarde kuna

U kasnom večernjem terminu bez televizijskog prijenosa i praktički bez rasprave, Sabor je usvojio izvješće Vlade o poslovanju trgovačkih društava od posebnog državnog interesa za 2009. godinu, piše novilist.hr.   Dokument analizira poslovanje 69 dr...

Više
11/12/2010

Ugovor o djelu – primjer (model, obrazac), porez, izračun honorara

U ovom tekstu dan je prikaz pravnog i poreznog uređenja ugovora o djelu, te su na kraju dani i konkretni primjeri navedenog ugovora.PRAVNO UREĐENJE UGOVORA O DJELUUgovor o djelu propisan je Zakonom o obveznim odnosima,  i to u člancima 590. do 619. Taj di...

Više
11/12/2010

Ugovor o cesiji (ustupu tražbine) - primjer (model, obrazac)

Cesija (ustup tražbina) propisana je Zakonom o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05 i 41/08). U članku dan je isječak iz navedenog zakona koji se odnosi na cesiju te je na kraju prikazan konkretan primjer ugovora o cesiji. Najvažnije odredbe Ugovora o c...

Više

Hosted by Mydataknox