odgovor na pitanje

19/10/2015

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Uskrata plaće za nastali manjak

Jedan se pretplatnik javio s pitanjem manjka robe na inventuri. Naime, za nastali manjak planira teretiti odgovornog radnika. Zanima ga da li može odgovornom radniku obustaviti od plaće iznos za koji ga tereti. Odgovorit će mu stručna služba časopisa Pos...

Više
19/10/2015

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Uplate obrtnika u III. mirovinski stup

Može li obrtnik (koji plaća porez na dohodak) za sebe uplaćivati dobrovoljno mirovinsko osiguranje (tzv. III. mirovinski stup), a da mu se ta uplata dodatno ne oporezuje? Pitanje je postavio obrtnik iz Krapine, a odgovara mu savjetodavna služba časopisa P...

Više
06/06/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Plaća i ugovoreno korištenje službenog automobila u privatne svrhe

Poslodavac je radniku omogućio korištenje službenog automobila u privatne svrhe radnika i isto predvidio aneksom ugovora o radu. Može li radnik potraživati na ime takve usluge od poslodavca dodatna davanja (npr. doprinose) koja su inače predviđena samo ...

Više
28/05/2014

Stručnjaci Poslovnog savjetnika odgovaraju: Kako izgleda postupak mirenja?

Jedan naš radnik zadobio je težu ozljedu na radu te mu je ista kao takva priznata od strane HZZO-a. Vrijeme provedeno na bolovanju plaćeno mu je u 100% iznosu. Obratio nam se kao poslodavcu za naknadu štete oko koje bi htio razgovarati prije nego li protiv...

Više

Hosted by Mydataknox