Ugovor o zakupu poslovnog prostora (primjer)

U ovom članku pojašnjava se pravna regulativa ugovora o zakupu poslovnog prostora te je na kraju dan primjer tog ugovora.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora je posebna vrsta ugovora o zakupu koji se temelji na posebnom propisu, Zakonu o zakupu i prodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09), kojim se uređuje pitanje zasnivanja i prestanka zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, kao i prodaja poslovnoga prostora u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakon predstavlja poseban propis (lex specialis) kojim je uređen zakup poslovnoga prostora u odnosu na opća pravila zakupa iz Zakona o obveznim odnosima. Stoga će se i odredbe Zakona o obveznim odnosima kao općeg propisa obveznog prava o zakupu podredno primijeniti na zakup poslovnoga prostora samo onda kada Zakonom nije cjelovito uređen neki odnos zakupa poslovnoga prostora, kako je to i predviđeno u čl. 1. st. 2. Zakona.

Naime, osim zakupa koji je uređen općim pravilima Zakona o obveznim odnosima u čl. 519.-549., u hrvatskom pravu postoje i posebne vrste zakupa koje se manje, ili više cjelovito uređuju posebnim zakonima. Uz zakup poslovnoga prostora, takav je slučaj i s nekim drugim vrstama, objektima, ili slučajevima zakupa, npr. sa zakupom poljoprivrednog zemljišta (livade, oranice) koji je uređen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Na kraju i u čl. 520. Zakona o obveznim odnosima je određeno kako se njegove odredbe o zakupu, osim podredno, neće primjenjivati na zakupe određene posebnim zakonom. Radi toga, primjenom pravnog načela po kojem poseban propis kojim se uređuje određeno pravno područje ima prednost pred općim propisom (lex specialis derogat legi generali) i zakup poslovnoga prostora se u prvom redu uređuje odredbama Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, a tek podredno odredbama Zakona o obveznim odnosima.


 Izvor: Ugovor o zakupu poslovnoga prostora, Božo Prelević, mjesečnik Računovodstvo i porezi u praksi, broj 11/2010.

 

Primjer ugovora o zakupu poslovnog prostora:

Ugovor o zakupu poslovnog prostora (primjer 1.) – izvor: dashofer

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox