VEZANI ČLANCI

poslovno pismo

Sadržaj poslovnog pisma

U ovom članku će biti riječi o pojedinim dijelovima poslovnog pisma, odnosno o oslovljavanju, zahvali, bitnoj informaciji i o uputi (o ostvarenju).

GORAN BLAGUS: Kako napraviti efikasnu poslovnu ponudu - poslovno pismo

Prema rezultatima interne ankete, 90% poduzetnika ne zna ispravno napisati poslovnu ponudu, dodatnih 6% ima relativno dobro napisanu ponudu, dok samo 4% njih shvaća na što treba staviti fokus te ima dobru i efikasnu poslovnu ponudu.