20 milijuna eur pomoći poduzećima za korištenje intelektualnog vlasništva

Danas se predstavlja fond od 20 milijuna EUR bespovratnih sredstava (Ideas Powered for Business SME Fund) koji je usmjeren na pružanje pomoći malim i srednjim poduzećima sa sjedištem u Europskoj uniji da ostvare lakši pristup i veću korist od svojih prava intelektualnog vlasništva.


Europska mala i srednja poduzeća (MSP-ovi EU-a) ključna su za europsko gospodarstvo jer osiguravaju 67 % ukupne zaposlenosti i čine 99 % svih poduzeća u EU-u. Iako samo 9 % svih MSP-ova EU-a posjeduje prava intelektualnog vlasništva, oni koji su registrirali svoje intelektualno vlasništvo imaju gotovo za trećinu veći prihod po zaposleniku u odnosu na MSP-ove koji ih ne posjeduju, prema istraživanju koje je proveo EUIPO.

Na raspolaganju svim poduzećima u EU-u obuhvaćenima službenom definicijom MSP-a, novi program nudi financijsku potporu u obliku povrata troškova za prijave žigova i dizajna te za usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP Scan), do maksimalnog iznosa od 1 500 EUR po poduzeću. Prijave se primaju od 11. siječnja 2021. u prvom od pet razdoblja za prijavu tijekom 2021.

Novi program provodi EUIPO putem programa Ideas Powered for Business i dio je Akcijskog plana za intelektualno vlasništvo Europske komisije. Provodi se u suradnji s nacionalnim i regionalnim uredima EU-a za intelektualno vlasništvo.

Christian Archambeau, izvršni direktor EUIPO-a, izjavio je: Učinci pandemije bolesti COVID-19 teško su pogodili MSP-ove, a EU je predan pružanju potpore za njihov oporavak. Velik dio našeg budućeg gospodarskog rasta i prosperiteta ovisi o uspjehu inovativnih i dinamičnih MSP-ova, uključujući novoosnovana poduzeća. Pomoći im da osiguraju svoja prava intelektualnog vlasništva važan je dio misije EUIPO-a i misije njegovih partnera, posebno nacionalnih i regionalnih ureda za intelektualno vlasništvo na području EU-a, koji su bliski MSP-ovima u njihovim državama članicama.

Kao dio akcijskog plana za oporavak MSP-ova EU-a nakon pandemije bolesti COVID-19, ovaj program – Ideas Powered for Business SME Fund – obuhvaća povrat troškova za prijave žigova i dizajna na nacionalnoj razini, regionalnoj razini (u Beneluksu) i razini EU-a, putem EUIPO-a. Također uključuje povrat troškova za usluge preddijagnostičkog ispitivanja intelektualnog vlasništva (IP Scan), koje će provoditi uključeni nacionalni i regionalni uredi za intelektualno vlasništvo širom EU-a.

Uvjeti, rokovi i ostale relevantne informacije moguće je pregledati na stranici Ideas Powered for Business prije 11. siječnja i otvaranja programa

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox