Erste Group ostvario neto dobit od 301,2 milijuna eura u prvoj polovini 2013.; smanjeni troškovi rezervacija

Neto prihodi od kamata smanjili su se na 2.431,2 milijuna eura u prvoj polovini 2013. godine (prva polovina 2012. godine: 2.651,7 milijuna eura) u okviru i dalje izazovnog okruženja sa smanjenom potražnjom za kreditima i niskim tržišnim kamatnim stopama. Neto prihodi od naknada i provizija povećali su se s 865,5 milijuna eura u prvoj polovini 2012. godine na 895,9 milijuna eura dok se neto rezultat od trgovanja povećao s 121,5 milijuna eura na 160,5 milijuna eura zahvaljujući povećanim prihodima od poslovanja s vrijednosnim papirima.

Operativni prihod iznosio je 3.487,6 milijuna eura (-4,2% u usporedbi s prvom polovinom 2012. godine: 3.638,7 milijuna eura). Strogo upravljanje troškovima dovelo je do sniženja  općih administrativnih troškova za 2,4% s 1.887,4 milijuna eura na 1.842,9 milijuna eura  u prvoj polovini 2013. Kao posljedica toga, operativni rezultat iznosio je 1.644,7 milijuna eura (prva polovina 2012.: 1.751,3 milijuna) dok je omjer troškova i prihoda bio 52,8% (prva polovina 2012.: 51,9%).

Troškovi rezervacija imali su pozitivan trend te su se smanjili za 15,3% na 831,8 milijuna eura ili 128 bazna boda u odnosu na prosječne kredite klijenata u prvoj polovini 2013., s 981,8 milijuna eura, ili 146 bazna boda, u prvoj polovini 2012. Koeficijent NPL plasmana porastao je na 9,7% na dan 30. lipnja 2013 (u usporedbi s krajem 2012.: 9,2%), potaknut padom ukupnih kredita i priljeva NPL plasmana u segmentu komercijalnih nekretnina. Koeficijent pokrivenosti NPL plasmana iznosio je 61,7% (u usporedbi s krajem 2012.: 62,6%).

Ostali operativni rezultat iznosio je -397,7 milijuna eura naspram -68,1 milijun eura u prvoj polovini 2012. godine. Ovaj se razvoj uvelike pripisuje neponavljanju pozitivnih jednokratnih učinka iz prve polovine 2012, kao i negativnim jednokratnim učincima (prodaja ukrajinske podružnice, izvanredni porez i plaćanje unaprijed bankarskog poreza u Mađarskoj) u iznosu od 115,4 milijuna eura u prvoj polovini 2013. godine. Porezi na bankarske i financijske transakcije u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj imali su negativan utjecaj od 184,6 milijuna eura (prva polovina 2012.: 114,5 milijuna eura). Porezi na dobit imali su jednokratni pozitivni učinak u iznosu od 127,7 milijuna eura u Rumunjskoj.

Neto dobit nakon manjinskih udjela[1] iznosila je 301,2 milijuna eura  u prvoj polovini 2013. nasuprot dobiti od 453,6 milijuna eura prethodne godine potaknute jednokratnim učincima.

Dionički kapital[2] ostao je gotovo nepromijenjen iznoseći 12,8 milijardi eura. Osnovni kapital (Tier 1) iznosio je 11,9 milijardi eura na dan 30. lipnja 2013 (kraj 2012.: 11,8 milijardi eura). Smanjenje rizikom ponderirane imovine na 100,9 milijardi eura (kraj godine 2012.: 105,3 milijardi eura) prvenstveno je rezultat dekonsolidacije ukrajinske podružnice i manje izloženosti. Stopa adekvatnosti osnovnog kapitala (ukupni rizik; Basel 2,5) iznosila je 11,8% (kraj godine 2012.: 11,2%); korigiran za učinke povećanja kapitala i povrat participativnog kapitala iznosio je 10,7%.

Ukupna bilanca na dan 30. lipnja 2013. iznosila je  210,2 milijardi eura. Blagi pad od početka godine do danas prvenstveno je rezultat promjena vrednovanja, ali i pada u poslovanju s klijentima. Depozitna baza bila je uglavnom stabilna iznoseći 122,5 milijardi eura, dok su se krediti i potraživanja od klijenata smanjili na 129,8 milijarde eura od početka godine do danas. Ovo potonje odražava smanjenu potražnju za kreditom u većini segmenata poslovanja. Omjer kredita i depozita poboljšao se na 105,9% na dan 30. lipnja 2013. (kraj godine 2012: 107,2%). 

"Erste Group ostvario je profit od 301,2 milijuna eura u prvih šest mjeseci 2013. godine. Ovo je zadovoljavajući rezultat ako uzmemo u obzir da je operativno okruženje postalo sve izazovnije za banke koje rade upravo ono što političari i regulatori žele da rade: primaju depozite i daju kredite stvarnim korisnicima", rekao je Andreas Treichl, glavni izvršni direktor Erste Group Bank AG, prilikom predstavljanja rezultata za prvu polovinu 2013. "Drago nam je što će, nakon uspješno završenog postupka povećanja kapitala početkom srpnja, Erste Group postati prva austrijska banka koja će u potpunosti otplatiti participativni kapital 8. kolovoza 2013.", nastavio je Treichl. "Također smo znatno povećali stope adekvatnosti kapitala. Ne uključujući polugodišnju dobit i korigirano za učinke povećanja kapitala i otplate participativnog kapitala, naša stopa adekvatnosti osnovnog kapitala povećala se na 10,7%", zaključio je Treichl.

Rezultati ukratko

Unatoč smanjenju operativnih troškova, operativni rezultat smanjio se na 1.644,7 milijuna eura u prvoj polovini 2013. (-6,1% nasuprot 1.751,3 milijuna eura u prvoj polovini 2012.) uslijed nižeg operativnog prihoda.

Operativni prihod iznosio je 3.487,6 milijuna eura u prvoj polovini 2013. godine (prva polovina 2012: 3.638,7 milijuna eura). Smanjenje od 4,2% uvelike je posljedica nižeg neto prihoda od kamata (-8.3% na 2.431,2 milijuna eura),  što nije u potpunosti nadomjestilo povećanje neto rezultata od trgovanja (+32,1% na 160,5 milijuna eura) i viši neto prihodi od naknada i provizija (+3,5% na 895,9 milijuna eura).

Opći administrativni troškovi pali su 2,4% na 1.842,9 milijuna eura (prva polovina 2012.: 1.887,4 milijuna eura). Kao rezultat toga, omjer troškova i prihoda iznosio je 52,8% (prva polovina 2012.: 51,9%).

 Neto dobit nakon manjinskih udjela smanjila se s 453,6 milijuna eura u prvoj polovini 2012., kada je imala koristi od – sve u svemu – pozitivnih jednokratnih učinaka, na 301,2 milijuna eura.

Gotovinski povrat na kapital, odnosno povrat na kapital korigiran za negotovinske stavke kao što je smanjenje vrijednosti goodwilla ili linearna amortizacija za listu klijenata je iznosio 5,3% (objavljena vrijednost 4,6%) naspram 10,4% u prvoj polovini 2012. (objavljena vrijednost 7,2%). Gotovinska zarada po dionici je u prvom polugodištu 2013. godine iznosila 0,71 euro (objavljena vrijednost 0.59 eura), naspram 1,51 euro (objavljena vrijednost 0.98 eura) u prvom polugodištu 2012.

Ukupna imovina, vrijednosti 210,2 milijarde eura, smanjila se za 1,7% u odnosu na kraj godine 2012. Rizikom ponderirana imovina smanjila se za 4,2% na 100,9 milijardi eura (kraj godine 2012.: 105,3 milijarde eura).

Stopa solventnosti povećala se na 16,6% na dan 30. lipnja 2013 (kraj godine 2012.: 15,5%), bitno iznad zakonskog minimuma. Stopa adekvatnosti osnovnog kapitala u odnosu na ukupni rizik i prema definiciji regulative Basel 2,5 iznosio je 11,8% na dan 30. lipnja 2013. (kraj godine 2012.: 11,2%).

Izgledi

Erste Group očekuje blago poboljšanje gospodarske aktivnosti u središnjoj i istočnoj Europi u drugoj polovini 2013., iako se vjeruje da će stope rasta u regiji ostati skromne. Erste Group očekuje smanjenje operativnog rezultata do 5% u 2013. godini, uslijed očekivanja da će niži operativni rashodi tek djelomično kompenzirati niže operativne prihode. Očekuje se da će se troškovi rezervacija grupe smanjiti za oko 10-15% u 2013., uglavnom kao rezultat vjerojatnog poboljšanja situacije s rizikom u Rumunjskoj. Očekuje se da će bankarski porezi (ne uključujući poreze na financijske transakcije) u Austriji, Slovačkoj i Mađarskoj u iznosu od otprilike 260 milijuna eura prije oporezivanja (otprilike 200 milijuna eura poslije oporezivanja) i dalje imati negativan utjecaj na neto dobit u 2013. Erste Group i dalje očekuje da će njena rumunjska podružnica BCR ponovno početi ostvarivati dobit u 2013. (bez obzira na učinak izvanrednog poreza).

Izraz “neto dobit/gubitak razdoblja nakon manjinskih udjela” odgovara izrazu “neto dobit/gubitak koji pripada vlasnicima matice”.

Izraz “dionički kapital” odgovara izrazu “ukupni kapital koji pripada vlasnicima matice”.

(PS/Z.R.)

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox