EU projekt za bolji sustav održivog gospodarenja otpadom u Zagrebu

Grad Zagreb provodi EU projekt „Interventna mjera za smanjenje odlaganja komunalnog otpada nastalog u Gradu Zagrebu“. Projekt je usmjeren unaprjeđenju sustava odvojenog prikupljanja otpada odnosno smanjenju odlaganja miješanog komunalnog otpada sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017. - 2022., povećanje odvojenog prikupljanja i recikliranja komunalnog otpada te smanjenje udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta.

Danas, 08. prosinca 2021. godine održana je konferencija projekta na kojoj su predstavljeni dosadašnji rezultati i planovi.

Iako zaostajemo za drugim europskim metropolama napravili smo značajni iskorak u smjeru poboljšanja gospodarenja otpadom. Novi Zakon i europski ciljevi dodatno nas potiču da smanjimo odlaganje, pa će tako Grad, zajedno s drugim jedinicama lokalne samouprave, uskoro morati donijeti odluku o prikupljanju otpada koji će definirati drugačiji sustav naplate, a koji će stimulirati građane i tvrtke za odvajanje i recikliranje, kazao je gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević. Želimo u najkraćem mogućem roku zatvoriti odlagalište Jakuševec, te u ovom mandatu ostvariti da Grad Zagreb konačno ima vlastitu sortirnicu. Jedan od ciljeva je i da Grad mora imati svoju kompostanu za biootpad na kojoj radimo sa resornim tijelima. Njome bismo smanjili troškove odlaganja  biootpada koji prikupljaju građani, a otkupljuju ga privatna poduzeća za čak tri puta, izjavio je Tomašević te dodao kako i ovim projektom Grad ide u bolji sustav održivog gospodarenja otpadom.

Projekt je sufinancirala Europska unije iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Ukupna vrijednost projekta je 93.973.317,60 kn, od čega je udio EU sufinanciranja 75.678.598,97, a provodi se od 10. studenog 2015. do 31. prosinca 2022. godine. Nositelj projekta je Grad Zagreb, a partner u projektu Zagrebački holding d.o.o. sa svojim podružnicama Čistoćom i Zrinjevcem. 

Povećanjem učinkovitosti odvojenog prikupljanja otpada koji se može reciklirati, uvođenjem gospodarskih poticaja za građane i jedinice lokalne samouprave i dodatna ulaganja u projekte koji zauzimaju više mjesto u hijerarhiji gospodarenja otpadom ključne su reforme u uspostavi učinkovitog sustava. U povodu usklađivanja s novim mjerama Europske unije, trenutno je u tijeku revizija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. koja će uključiti načela kružnog gospodarstva i korištenje EU sredstava za novo programsko razdoblje,  naglasio je državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat. U prethodnom razdoblju projektima financiranim iz EU fondova poput reciklažnih dvorišta, sortirnica projekata za biokompostiranje i sl. smanjeno je odlaganje otpada na 56% u 2020. godini s početnih 82% u 2013. godini.

Ovim projektom obuhvaćene su investicije u vozila  i opremu za odvojeno prikupljanje otpada te nova ulaganja u opremu za biootpad uz sve projekte aktivnosti do kraja 2022. godine.

Uspostava kvalitetnog i održivog sustava gospodarenja otpadom je kontinuirani proces i ne može se realizirati preko noći. Na održivosti sustava važna nam je suradnja sugrađana te je uloga svih nas kontinuirano poticati promjenu razmišljanja o odnosu prema okolišu te promjenu dosadašnjih postupanja prema otpadu. Čist, lijep i zelen Zagreb je želja svih nas, rekao je predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.

Projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom kroz smanjenje količina miješanog komunalnog otpada, povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba i doprinos održivom razvoju i održivosti resursa.

Ostvarenje ciljeva postiže se kroz aktivnosti nabave opreme i vozila za odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu otpada, unaprjeđenje informatičkog sustava za praćenje količina otpada te provedbu promotivne kampanje kojom se podiže razina osviještenosti svih građana o važnosti pravilnog odlaganja otpada. Podizanjem svijesti građana smanjit će se odvoz nepravilno odloženog otpada na odlagališta, što podiže kvalitetu života i doprinosi ekološkoj održivosti Grada Zagreba.

PS/LŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox