Fininfo.hr donosi pregled najznačajnijih gospodarskih aktivnosti za treći kvartal 2021.

Osnovano je 6.416 novih subjekata (11% više nego u istom razdoblju prošle godine), a brisana su 4.704 (13% više nego u istom razdoblju prošle godine) što daje razliku između osnovanih i brisanih subjekata od 1.712 (5% više nego u istom razdoblju prošle godine).

168 subjekata je ponovno započelo s poslovanjem (29% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a 268 subjekata je privremeno prestalo s poslovanjem (1% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Javni natječaji

U promatranom razdoblju Elektronički oglasnik javne nabave objavio je:
4.726 raspisanih javnih nabava (1% manje nego u istom razdoblju prošle godine)
5.360 sklopljenih javnih nabava (1% više nego u istom razdoblju prošle godine)
71 raspisanu koncesiju (48% više nego u istom razdoblju prošle godine)
56 sklopljenih koncesija (93% više nego u istom razdoblju prošle godine)
455 raspisanih jednostavnih nabava (129% više nego u istom razdoblju prošle godine)
353 sklopljene jednostavne nabave (145% više nego u istom razdoblju prošle godine)

Predstečajni i stečajni postupci

1.253 subjekta su ušla u stečaj (67% više nego u istom razdoblju prošle godine), a 63 u likvidaciju (41% manje nego u istom razdoblju prošle godine). Ulaskom u stečaj smatra se trenutak kada subjekt promijeni status na matičnom registru iz prethodnog na „u stečaju“.

Otvoreno je 27 novih predstečajnih postupaka (69% više nego u istom razdoblju prošle godine), dok su 33 predstečajna postupka obustavljena (3% manje nego u istom razdoblju prošle godine).

Stečajni i predstečajni postupci pokreću se prijedlogom za otvaranje stečajnog, odnosno predstečajnog postupka, te prethode samom ulasku u stečaj ili predstečaj. U trećem kvartalu 2021. pokrenuta su 1.933 stečajna i predstečajna postupka (90% više nego u istom razdoblju prošle godine). Opadajući trend broja pokretanja predstečajnih i stečajnih postupaka te ulazaka u stečaj bio je prisutan u prva tri kvartala od 2017. godine pa sve do 2020. U prva tri kvartala 2021. godine dolazi do znatnog povećanja obje vrijednosti, vjerujemo u značajnoj mjeri kao posljedica zatvaranja većeg dijela gospodarstva uslijed pandemije koronavirusa. U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak za treći kvartal 2020. i 2021. godine.

 

3. KVARTAL 2020.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2019./2020)

ZAPOSLENI (2019./2020)

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

158

42.832.374

61

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

128

29.857.943

102

Gradnja zgrada

66

275.025.424

272

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

61

32.029.358

38

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

46

14.052.380

18

Ostalo

558

793.809.064

953

UKUPNO

1.017

1.187.606.543

1.444

Izvor: Fininfo.hr

3. KVARTAL 2021.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2019./2020

ZAPOSLENI (2019./2020)

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

247

69.764.258

439

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

198

166.859.207

205

Gradnja zgrada

162

194.179.291

263

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

135

63.285.083

257

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

134

48.333.830

204

Ostalo

1.057

847.002.083

3.130

UKUPNO

1.933

1.389.423.752

4.498

Izvor: Fininfo.hr

 

U trećem kvartalu 2020. i 2021. godine javljaju se iste djelatnosti u okviru TOP 5 djelatnosti u kojima posluju subjekti nad kojima se najčešće pokreće predstečajni ili stečajni postupak. U prosjeku 54% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2019. ili 2020. godinu. Subjekti nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak u trećem kvartalu 2021. godine i predali su financijske izvještaje za 2020. ili 2019. godinu, zapošljavali su ukupno 4.498 radnika (211% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine), a nešto više od 30% radnika zaposlenih u subjektima nad kojima je pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, zaposleno je u navedenih TOP 5 djelatnosti. Subjekti nad kojima je u trećem kvartalu 2021. godine pokrenut predstečajni ili stečajni postupak, prema financijskim izvještajima za 2020. ili 2019. godinu ostvarili su 1,39 mlrd. kn poslovnih prihoda (17% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine).

Najveći porast broja subjekata nad kojima se pokreću stečajni i predstečajni postupci u trećem kvartalu 2021. u odnosu na treći kvartal 2020. dogodio se u sljedećim djelatnostima u okviru spomenutih TOP 5:

  1. Kopneni prijevoz i cjevovodni transport s rastom broja subjekata od 193%
  2. Gradnja zgrada s rastom broja subjekata od 145%
  3. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima s rastom broja subjekata od 120%

Promatramo li porast pokretanja stečajnih i predstečajnih u trećem kvartalu 2021. u odnosu na treći kvartal 2020. temeljem poslovnog prihoda, kopneni prijevoz i cjevovodni transport je i dalje prvi (rast od 350%), a slijede trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (290%) te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (134%). Kada promatramo navedeno temeljem broja zaposlenih, najveći porast ponovo je vidljiv kod djelatnosti kopnenog prijevoza i cjevovodnog transporta (1.328%), dok slijede trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima (437%) te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (330%).

Porezni dužnici

Ukupan iznos poreznog duga krajem trećeg kvartala 2021. godine iznosio je  2,63 mlrd. kn (21% manje nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili porezni dužnici krajem trećeg kvartala 2020. i 2021. godine.

 

3. KVARTAL 2020.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2020.)

ZAPOSLENI (2020.)

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

288

48.002.560

68

Gradnja zgrada

139

130.940.704

81

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

90

32.059.101

46

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

84

9.266.462

30

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima

56

1.353.509

1

Ostalo

622

593.779.366

794

UKUPNO

1.279

815.401.702

1.020

Izvor: Fininfo.hr

 

3. KVARTAL 2021.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2020.)

ZAPOSLENI (2020.)

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

241

162.963.635

154

Gradnja zgrada

106

46.078.120

217

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

88

60.820.510

148

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

67

31.939.863

50

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima

66

5.925.371

15

Ostalo

553

784.320.229

1.520

UKUPNO

1.121

1.092.047.728

2.104

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 38% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu. Krajem trećeg kvartala 2021. godine bio je 1.121 subjekt s evidentiranim poreznim dugom (12% manje nego u istom razdoblju prošle godine), a oni koji su predali financijske izvještaje ostvarili su 1,09 mlrd. kn poslovnih prihoda (34% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 2.104 radnika (106% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 51% subjekata s evidentiranim poreznim dugom poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Neisplatitelji plaća

Krajem trećeg kvartala 2021. godine bilo je 2.090 subjekata s evidentiranom neisplatom plaća (6% više nego u istom razdoblju prošle godine). U nastavku navodimo TOP 5 djelatnosti prema broju subjekata koji su bili neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2020. i 2021. godine.

3. KVARTAL 2020.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2020.)

ZAPOSLENI (2020.)

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

241

45.484.451

346

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

196

77.472.119

241

Gradnja zgrada

170

72.365.164

354

Specijalizirane građevinske djelatnosti

144

38.944.280

210

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

134

46.800.779

153

Ostalo

1.092

412.035.900

1.729

UKUPNO

1.977

693.102.693

3.033

Izvor: Fininfo.hr

3. KVARTAL 2021.

DJELATNOST

BROJ SUBJEKATA

POSLOVNI PRIHOD (2020.)

ZAPOSLENI (2020.)

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

202

135.544.881

337

Gradnja zgrada

190

88.156.526

466

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

187

49.537.316

358

Specijalizirane građevinske djelatnosti

185

55.478.114

276

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

149

40.341.945

226

Ostalo

1.175

615.255.542

2.451

UKUPNO

2.090

984.314.324

4.114

Izvor: Fininfo.hr

U prosjeku 82% gore navedenih subjekata je predalo godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu. Subjekti neisplatitelji plaća krajem trećeg kvartala 2021. godine koji su predali financijske izvještaje, ostvarili su 984 mil. kn poslovnih prihoda (42% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine) te su zapošljavali 4.114 radnika (36% više nego takvi subjekti u istom razdoblju prošle godine). U prosjeku je krajem oba razdoblja 44% subjekata s evidentiranom neisplatom plaća poslovalo u navedenih TOP 5 djelatnosti.

Najistaknutije promjene osoba u subjektima

Na pozicije u pravnim subjektima (npr. osnivači, uprava, nadzorni odbor) ušle su 13.924 (37% više nego u istom razdoblju prošle godine), a izašlo je 11.448 osoba (34% više nego u istom razdoblju prošle godine). Navodimo najistaknutije subjekte i promjene u njima:
• Osoba Vladimir Bošnjak izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
• Osoba James Pearson ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
• Osoba Siegfried Alfons Ganshorn ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću KONZUM plus d.o.o.
• Osoba Jasmina Tomé izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PHILIP MORRIS ZAGREB,d.o.o.
• Osoba Ivana Matovina izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
• Osoba IVAN OSTOJIĆ ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PODRAVKA d.d.
• Osoba MOHAMED RADWAN JOUKHADAR izašla je s pozicije član društva u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
• Osoba JASENKA JOUKHADAR izašla je s pozicije član društva u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
• Osoba JASENKA JOUKHADAR ušla je na poziciju jedini član d.o.o. u poduzeću MEDICAL INTERTRADE d.o.o.
• Osoba Vladimir Bošnjak izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba MIODRAG BOROJEVIĆ izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba Gordana Fabris ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba HIDO LAJTMAN ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba Sotirios Yannopoulos ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba Tina Mikša Brusić ušla je na poziciju zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću PIK VRBOVEC plus d.o.o.
• Osoba Ivan Novaković ušla je na poziciju član uprave u poduzeću ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
• Osoba Boris Sesar ušla je na poziciju član uprave u poduzeću ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
• Osoba JURAJ KOJUNDŽIĆ izašla je s pozicije član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
• Osoba Dalibor Sokolović ušla je na poziciju član uprave u poduzeću PETROKEMIJA, d.d.
• Osoba MIODRAG BOROJEVIĆ izašla je s pozicije zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
• Osoba Gordana Fabris ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
• Osoba Siegfried Alfons Ganshorn ušla je na poziciju predsjednik nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
• Osoba Tina Mikša Brusić ušla je na poziciju zamjenik predsjednika nadzornog odbora u poduzeću TISAK plus d.o.o.
• Osoba Mirko Čulo izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću DUKAT d.d.
• Osoba Goran Herceg ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću DUKAT d.d.
• Osoba Denis Geto izašla je s pozicije član nadzornog odbora u poduzeću HOPS d.o.o.
• Osoba Dinko Andabaka ušla je na poziciju član nadzornog odbora u poduzeću HOPS d.o.o.

 

(ps/sm)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox