HŽ predstavio projekte izgradnje pruga koje financiraju EU fondovi

Hrvatske željeznice predstavile su dva projekta koji se financiraju iz fondova EU: “Priprema projekta i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac″ i „Priprema projekta i druge projektne dokumentacije za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Goljak – Skradnik“.

 

Prezentacija je organizirana s ciljem informiranja čelnika lokalnih samouprava o navedenim projektima pa su sastanku nazočni bili gradonačelnici i načelnici gradova i općina te župani županija kroz koje prolaze dionice pruga koje se projektiraju. O osnovnim karakteristikama pružnih dionica koje se projektiraju, a koje su jedna od četiri cjeline projekata koji se planiraju na b. ogranku V. paneuropskog koridora od Rijeke do državne granice s Republikom Mađarskom, govorio je član Uprave HŽ Infrastrukture Marko Car i predstavnici projektantskih kuća ITALFERR, URS i Granova.

Car je ocijenio da će nove dionice pruge donijeti i novu dodanu vrijednost području kroz koje prolaze. Projektanti su predstavili trenutnu fazu u kojoj se nalaze projekti, a to je usklađivanje stanja u županijskim i općinskim prostornim planovima sa zadanom trasom pruge. Situacija po općinama je različita pa će se i rješavati sa svakom lokalnom sredinom pojedinačno.

Cilj projekta “Priprema projekata i druge projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju pruge/drugog kolosijeka na dionici pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac″ je priprema dokumentacije za dionicu Hrvatski Leskovac – Karlovac. Sva dokumentacija izrađuje se u skladu sa zahtjevima EU-a i nacionalnih propisa da bi projekt mogao biti predložen za financiranje iz EU-ovih fondova. Projektant je talijanska tvrtka Italferr. Cilj projekta „Priprema projekta i druge projektne dokumentacije za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Goljak – Skradnik“ jest priprema projektne dokumentacije potrebne za izgradnju nove dvokolosiječne pruge na dionici Goljak – Skradnik, spojne pruge na dionici Karlovac – Belaj i za spojeve pruge kolodvora Skradnik na postojeće pruge. Projektant je poljska tvrtka URS Polska Sp. z o.o.

Ukupna vrijednost radova na projektiranju dviju dionica pruga je oko 15 milijuna eura, a financiraju se s 85 posto bespovratnih sredstava fondova EU. Nakon završene izrade oba projekta, početak radova predviđen je u 2016. godini. Vrijednost radova na dionicama novih pruga od Hrvatskog Leskovca do Karlovca i od Goljaka do Skradnika je oko 1 milijarde eura. (PS)

 

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox