Produljeni rokovi za predaju Prijave poreza na dobit i GFI-a poduzetnika za 2019.

Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (Nar. nov., br. 43/2020) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 43/2020) produženi su rokovi za predaju godišnjih financijskih izvještaja*, Prijave poreza na dobit i popratne dokumentacije za poduzetnike za 2019. godinu:

 

OBRAZAC

NOVI ROK ZA PREDAJU

Prijava poreza na dobit**

do 30.6.2020.

Obrasci koji se podnose uz Prijavu poreza na dobit ili u roku za predaju Prijave poreza na dobit (PD IPO, OPZ-STAT-1 i dr.)

do 30.6.2020.

GFI – za statističke potrebe

do 30.6.2020.

GFI – za javnu objavu

do 30.8.2020.

GFI – istovremeno za statističke potrebe i javnu objavu

do 30.6.2020.

Izjava o neaktivnosti

do 30.6.2020.

Prijava obveze konsolidacije Registru

do 30.6.2020.

Godišnji konsolidirani financijski izvještaji

do 30.9.2020.

 

* Odnosi se na poduzetnike kojima je odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako im je rad onemogućen ili znatno otežan.

** Ne primjenjuju porezni obveznici kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom (otvaranje stečaja, statusne promjene, prestanak poslovanja i dr.) odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Za dodatna pitanja kontaktirajte RiPup savjetnike

https://www.racunovodstvo-porezi.hr/telefonska-konzultantska-sluzba-caso...

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox