Regina M. Castillo, Unicef Hrvatska: Pandemija je poremetila sve sustave zaštite djece, svi se trebamo uključiti i dati im podršku

Regina M. Castillo postala je 1. svibnja 2019. godine nova predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, agencije Ujedinjenih naroda koja skrbi o kvaliteti životnog standarda djece. Castillo je odrasla u Nikaragvi koja je kao i Hrvatska bila ratom razorena zemlja pa dobro zna kako rat utječe na obitelji. Studirala je u SAD-u, da bi potom radila u Uredu Glavnog tajnika UN-a Kofija Annana, nakon toga za UNAIDS - američku agenciju sa sjedištem u Švicarskoj koja se bori protiv pandemije HIV/AIDS-a, a potom u Peruu, Boliviji i Ekvadoru. Za UNICEF je počela prvo raditi u Paragvaju, a sada vodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Tijekom 21 godine u Ujedinjenim narodima, vidjela je mnogo dječje patnje, a na koje je izazove naišla u Hrvatskoj otkrila je za časopis Udruga.hr.

Udruga.hr: Kako UNICEF pomaže djeci u Hrvatskoj najviše tijekom vašeg mandata?

Naš je fokus uvijek na najranjiviju djecu, onu djecu koja su zaboravljena te imaju premalo mogućnosti da dosegnu svoj puni potencijal bez usmjerenih, inovativnih i održivih intervencija. Posebno bih istaknula programe koji za cilj imaju podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima, uključujući dugoročnu suradnju s Učiteljskim fakultetom na jačanju postojećeg kurikuluma kako bi se osiguralo da odgojitelji u predškolskim ustanovama budu u mogućnosti pružiti inkluzivno obrazovanje budućim generacijama djece te program „Komunikacija - za svako dijete“ koji pomaže djeci sa složenim komunikacijskim potrebama i njihovim roditeljima u korištenju tehnologija koje pomažu kako u komunikaciji tako i u učenju. Posebno mjesto zauzima osnivanje Banke humanog mlijeka u suradnji s Ministarstvom zdravlja. Banka mlijeka osigurava majčino mlijeko prijevremeno rođenoj i teško bolesnoj novorođenčadi kojoj nije dostupno mlijeko vlastitih majki. Za tu djecu majčino mlijeko je više od hrane, to je lijek koji im može pomoći da prežive. Iako je velik dio onoga što radimo usmjereno na novorođenčad i mlađu djecu, usmjereni smo i na podršku mladima. Vjerujemo da je važno da mladi imaju pristup informacijama, da razumiju svoja prava i da budu svjesni vlastitog potencijala da utječu na društvo.

Jedan od UNICEF-ovih programa – „ZABUM – Za budućnost mladih“ je platforma koja omogućava da se mišljenja i stavovi djece i mladih čuju, koja ih osnažuje i omogućava im da razviju vještine 21. stoljeća, uključujući poduzetničke i digitalne vještine, kao i vještine vođenja. Samo u ovoj godini, UNICEF je uložio više od pola milijuna kuna za podršku timovima mladih iz cijele zemlje u razvoju njihovih ideja kojima je cilj poboljšati zajednice u kojima odrastaju.

Već godinama radimo na razvoju vještina medijske pismenosti kod roditelja, učitelja i naravno, kod djece i mladih kroz portal medijskapismenost.hr i Dane medijske pismenosti. Medijska pismenost djeci i adolescentima pruža znanja i vještine koje su im potrebne da odvoje činjenice od lažnih vijesti, traže podršku kada je to potrebno od odraslih kojima vjeruju i kritički razmišljaju o obilju informacija s kojima se susreću u medijima.

Hrvatska je također među sedam europskih država članica koje sudjeluju u pilot programu „Faza III: Testiranje Jamstva za svako dijete u Hrvatskoj“, s ciljem okončanja dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti. Testiranje programa EU Jamstvo za djecu u Hrvatskoj, financiranog od strane Europske unije, usmjereno je na Međimursku županiju, koja je jedna od "bogatijih" županija, ali s velikim nejednakostima kada je riječ o pristupu kvalitetnim uslugama za najranjiviju djecu.

Udruga.hr: Koje ste najveće poteškoće otkrili u vezi djece u Hrvatskoj, odnosno gdje su najveći izazovi?

Hrvatska je napravila veliki napredak u mnogim područjima i kao UNICEF smo ponosni na ta postignuća  te što smo u zadnjih sedam desetljeća imali mogućnost doprinositi njihovom ostvarenju. Primjerice, stopa smrtnosti djece mlađe od pet godina je niska, a stopa upisa djece u osnovnu školu je gotovo 100 posto. S druge strane, kao i u mnogim drugim zemljama, znamo da prosjeci često skrivaju djecu i obitelji koje se i dalje suočavaju s različitim teškoćama. Iako djeca pohađaju školu, mnoga nemaju priliku ići u vrtić koji postavlja temelje uspjeha za daljnje obrazovanje.

Situacija je posebno teška za djecu s teškoćama u razvoju koja imaju isto pravo kao i svako drugo dijete na pohađanje vrtića, ali to nisu u mogućnosti zbog nedostatka usluga u zajednici. U Hrvatskoj samo jedno od troje djece s teškoćama u razvoju (korisnika naknada na temelju teškoća) ima pristup uslugama dnevnog boravka, psihosocijalne podrške i rane intervencije, dok je situacija u područjima s najnižim indeksima razvijenosti još lošija jer samo jedno od četvero dijete ima poteškoća s pristupom ovim uslugama. Isto vrijedi i za djecu u ustanovama, bez odgovarajuće roditeljske skrbi. UNICEF radi na povećanju broja udomiteljskih obitelji i podržava sustav odabira i osposobljavanja udomiteljskih obitelji, kao i osnaživanje socijalnih radnika znanjima i alatima koji su im potrebni kako bi osigurali da djeca koja ne mogu živjeti sa svojim biološkim obiteljima i dalje mogu ostvarivati svoje pravo na odrastanje u brižnom obiteljskom okruženju.

Udruga.hr: Kako ocjenjujete trenutno stanje u vezi pandemije koronavirusa? Kako je sve ona pogodila djecu?

Pandemija je zdravstvena kriza koja je brzo postala i kriza prava djece. Iako se čini da koronavirus nema značajan utjecaj na zdravlje kod većine djece, posljedice na djecu, osobito onu iz najranjivijih skupina dalekosežni su. Pandemija utječe na obrazovanje, šteti mentalnom zdravlju djece, mladih i roditelja, a kako pokazuje statistika, pandemija je utjecala i na povećanje učestalosti nasilja u obitelji.

Od prvoga dana UNICEF je bio izvor provjerenih informacija i smjernica za roditelje, stručnjake, odgojitelje i učitelje. UNICEF je pokrenuo i kampanju „Zajedno protiv koronavirusa“ s ciljem pružanja podrške zdravstvenom i obrazovnom sustavu kako bismo zaštitili djecu i obitelji.

Među ostalim, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i partnerima, UNICEF je osigurao tablet računala i SIM kartice za ranjive skupine djece kako bismo im pružili podršku u obrazovanju te smo osigurali potrebnu informatičku opremu za nadogradnju CARNET-ovog servera za pohranu i upravljanje velikim količinama informacija kako bi djeca i nastavnici mogli neometano sudjelovati u obrazovnom procesu. Također, UNICEF je u suradnji s Ministarstvom zdravstva osigurao medicinsku i osobnu zaštitnu opremu u vrijeme kada je bila najpotrebnija, u ožujku 2020. godine i u narednim mjesecima.

Željela bih istaknuti našu kampanju “Sve budućnosti trebaju mogućnosti” i pozvati vaše čitatelje da nam se pridruže i podrže djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Cilj nam je prikupljanje sredstava za podršku osnivanju i širenju usluga dnevnog boravka i grupne psihosocijalne podrške, uvođenje kvalitetnih programa podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju, edukacija stručnjaka za rad s djecom i obiteljima, inkluzivni predškolski odgoj te nabava didaktičke i druge opreme. Djeca s teškoćama u razvoju trebaju sve nas kako bismo ostvarili svoj puni potencijal i nijedna akcija nije premala da bi ih podržala.

Udruga.hr: Kako ispraviti nastale pandemijske poremećaje u školovanju i socijalnoj interakciji koja je djeci jako važna?

Svaki sat koji dijete provede u učionici je dragocjen, on je prilika da prošire svoje vidike i maksimalno iskoriste svoj potencijal. Upravo zato, škole bi se trebale zadnje zatvarati i prve ponovno otvarati. UNICEF se zalaže za povratak djece diljem svijeta u škole, s ciljem postizanja obrazovne, razvojne i zdravstvene koristi za djecu, učitelje, školsko osoblje i širu zajednicu. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF također daje smjernice za vlade, obrazovne ustanove, roditelje i djecu. Prema ovim preporukama povratak u školu trebao bi biti organiziran u skladu s epidemiološkom situacijom i preporučenim mjerama opreza i zaštite od prijenosa bolesti COVID-19 (uključujući cijepljenje u skladu s preporukama, nošenje maski, bolji pristup testiranju, fizičko odstojanje i odgovarajuće prozračivanje) jer širenje virusa među djecom može dovesti do situacije u kojoj ona ponovno neće moći pohađati nastavu u školi.

Udruga.hr: Mnoge hrvatske obitelji pogođene su i potresima. Provodite li kakve aktivnosti u vezi toga?

UNICEF je odmah nakon potresa počeo procjenjivati ​​potrebe djece i njihovih obitelji. Samo nekoliko dana nakon potresa na područje su dopremljene zaštitne cerade kako bi ljudi mogli zaštititi svoju imovinu od daljnjeg uništavanja uslijed vremenskih uvjeta. Zahvaljujući podršci partnera, tvrtki, građana i redovitih UNICEF-ovih donatora, UNICEF je pružio neposrednu i dugoročnu podršku najugroženijoj djeci i obiteljima na području pogođenom potresom.

Nakon isporuke hitne humanitarne pomoći, UNICEF je nastavio pružati dugoročnu podršku obiteljima s djecom i stručnjacima koji s njima rade. Među ostalim, UNICEF podržava rad udruge koja pruža terapije i psihosocijalnu podršku djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Zahvaljujući UNICEF-u, terapije su nastavljene ubrzo nakon potresa unatoč nastaloj šteti. S obzirom na važnost nastavka pružanja terapija djeci s teškoćama u razvoju kako bi mogla napredovati, obiteljima to mnogo puno znači. UNICEF je također angažirao mobilne timove koji su pružali psihosocijalnu podršku za 332  djece i 180 skrbnika u najranjivijim obiteljima. Za 51 obitelj osigurali smo opremu kao što su perilice, grijalice i školska oprema kako bismo im olakšali povratak svakodnevici. Angažirali smo korporativni sektor da osiguramo privremene kontejnerske objekte za rad pedijatrijske zdravstvene službe i Opće bolnice u Sisku. Naš je fokus bio na najranjivijoj djeci. UNICEF je pružio podržao nastavak obrazovanja za djecu koja su bila u najvećem riziku od napuštanja obrazovanja. Zahvaljujući donaciji tvrtke E-ON, UNICEF je opremio senzornu sobu za djecu s teškoćama u razvoju koja pohađaju OŠ 22. lipnja u Sisku te osigurao edukaciju dvoje učitelja za provođenje aktivnosti kojima se potiče senzorna integracija. Sada 45-tero djece koja nisu bila u mogućnosti pohađati redovnu školu zbog višestrukih teškoća ima priliku učiti i razvijati se. U suradnji s partnerima UNICEF je pružio psihosocijalnu podršku za 225 nastavnika i stručnih suradnika iz 20 osnovnih i 8 srednjih škola. Ti su nastavnici krenuli s prvim radionicama za učenike na temu mentalnog zdravlja kako bismo im pomogli da se bolje nose s izazovima s kojima se, nakon potresa, suočavaju sa svojim obiteljima. Neke aktivnosti i projekti za djecu i obitelji još su u tijeku kako bi pomogli učinkovitiji oporavak nakon potresa.

Udruga.hr: Mnoga Romska djeca ne pohađaju školu. Kako UNICEF podržava Romsku zajednicu kako bi podržali njihovo pravo na obrazovanje?

UNICEF radi u Međimurskoj županiji u kojoj je mnogo djece koja odrastaju u teškim okolnostima. Zahvaljujući financijskoj podršci Europske Unije, suradnji s Vladom RH, šest općina i 11 provedbenih partnera, UNICEF provodi program Testiranje EU jamstva za svako dijete kako bismo podržali bolju uključenost djece (uključujući djecu Romske nacionalnosti) u vrtiće. U isto vrijeme radimo s roditeljima kako bi bili svjesni važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja kao i sa strane sustava kroz zagovaranje stvaranja i osnaživanja usluga u zajednici. Trenutačno 42 posto djece u ovoj županiji nije uključeno u vrtić, što je iznimno važno jer vrtić pomaže djeci u razvoju vještina i socijalizaciji potrebnoj za uspjeh u kasnijem obrazovanju. Program također radi na uspostavljanju i osnaživanju usluga koje će osigurati da djeca s teškoćama u razvoju dobiju dijagnozu na vrijeme, kao i pristup uslugama koje će im pomoći da dosegnu svoj puni potencijal. Za UNICEF, dijete je dijete, neovisno o etničkom ili socio-ekonomskom podrijetlu, a kao što nam podaci pokazuju, rad s djecom i za djecu u ranoj dobi ima višestruke pozitivne učinke na njihovu budućnost, ali i budućnost cijeloga društva.

Udruga.hr: U vrijeme pandemije porastao je i broj obiteljskog nasilja. Kako odgovoriti na taj izazov, posebno u vezi pomoći pogođenoj djeci?

Iako bi dom trebao biti prva linija obrane i zaštite djeteta, stresne situacije povezane s COVID-19 tome su velika prijetnja. Obitelji se pokušavaju nositi s epidemiološkim ograničenjima, ali i zabrinutošću oko zdravlja, financijske nestabilnosti i proturječnih informacija o nizu pitanja. Pandemija je poremetila formalne i neformalne sustave zaštite koji uobičajeno identificiraju i reagiraju u slučajevima kada se djeca nalaze u riziku.

Od roditelja i skrbnika sada se očekuje da budu podrška djeci kod obrazovanja na daljinu te istovremeno obavljaju svoj posao i ispunjavaju sve druge odgovornosti koje imaju kao roditelji. Kako bismo odgovorili na ovaj izazov, ključno je osigurati podršku roditeljima, skrbnicima, djeci i stručnjacima koji rade u sustavu.

UNICEF je posebno podržao stručnjake iz sustava socijalne skrbi kako bi nastavili pružati usluge za djecu tijekom pandemije kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za podršku djeci i obiteljima koje se suočavaju s posebnim izazovima, kao što su psihička bolest, invaliditet, nasilje u obitelji i drugo.

Udruga.hr: Kakav je stav UNICEF-a u pogledu posvojenja i kako UNICEF podržava djecu koja ne mogu živjeti sa svojim biološkim obiteljima iz različitih razloga, uključujući zlostavljanje i zanemarivanje?

Odrastanje u brižnoj obitelji iznimno je važno za rast i razvoj svakog djeteta. Samo odrastanjem u brižnoj obitelji djeca mogu naučiti o svakodnevnim obiteljskim aktivnostima i dobiti individualiziranu podršku koja im je potrebna. Individualizirana briga pomažu djeci naučiti pozitivne obiteljske obrasce. Odgovornost sustava socijalne skrbi je pružiti biološkim obiteljima u riziku svu potporu koja im je potrebna kako bi spriječili razdvajanje obitelji. Nažalost, unatoč svim naporima, nekoj djeci će možda trebati alternativna skrb. Prioritet uvijek treba dati obiteljskoj skrbi, kao što su udomiteljstvo i posvojenje, kao posljednje sredstvo, a ne institucionalizacija. Unatoč značajnom napretku u razvoju udomiteljstva i transformaciji dječjih ustanova, u Hrvatskoj još uvijek ima stotine djece koja djetinjstvo provode u ustanovama. Kako bi podržao sve napore da se svakoj djevojčici i svakom dječaku omogući odrastanje u toplini obitelji, UNICEF godinama ulaže u razvoj kvalitetnog udomiteljstva. U dvije nacionalne kampanje „Svako dijete treba obitelj“ pomogli smo u podizanju svijesti javnosti o važnosti odrastanja u obitelji te potaknuli brojne obitelji da izaberu udomiteljstvo i otvore svoja srca i domove djevojčicama i dječacima bez adekvatne roditeljska skrb.

Razgovarao: Goran Jungvirth

Fotografije: Andrea Kumar, Marina Knežević Barišić, Marin Ilej

(ps/sm)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox