Svjetska banka podupire Hrvatsku u provedbi sljedeće faze reformi sustava zemljišne administracije i pravosuđa

Odbor direktora Svjetske banke danas je Hrvatskoj odobrio sredstva za financiranje daljnjeg unaprjeđenja i modernizacije digitalnih usluga zemljišne administracije. Projekt će biti na dobrobit hrvatskih građana, tvrtki i vlasti tako što će ubrzati funkcionalnu integraciju zemljišnih i sudskih institucija te pomoći hrvatskoj vladi u provedbi integriranih rješenja ne bi li izvukla najveću moguću korist iz dosadašnjih ulaganja u zemljišne knjige, katastar i sudove.


Projekt integriranih usluga zemljišne administracije i pravosuđa vrijedan je 110 milijuna eura (odnosno 121,8 milijuna USD) i pomoći će hrvatskoj vladi u prevladavanju postojećih problema i pokretanja iduće faze reformi. To će se ostvariti digitalizacijom i integracijom zemljišnoknjižnih i katastarskih usluga, nakon čega će uslijediti nadogradnja ključnih informacijskih sustava za vođenje zemljišnoknjižnih, katastarskih i sudskih podataka. Aktivnosti će uključivati i razvoj zbirki geoprostornih podataka o infrastrukturi i zgradama u cijeloj zemlji, kao i obnovu sudske, zemljišnoknjižne i katastarske infrastrukture u Novskoj, Rijeci, Bjelovaru i Velikoj Gorici prema standardima Europske unije (EU-a). Trenutačno su sudovi, zemljišnoknjižni odjeli i uredi za katastar u mnogim gradovima raspršeni po raznim lokacijama, umjesto da dijele zajednički prostor, što građanima otežava pristup te dovodi do višekratnih putovanja i gubitka vremena.

Modernizacija sektora zemljišne administracije i pravosuđa u Hrvatskoj, koja će se ostvariti jačanjem institucija i pružanjem integriranih usluga, jedna je od okosnica reforme sustava javne uprave”, istaknuo je Jehan Arulpragasam, direktor Svjetske banke za Republiku Hrvatsku. „Uz podršku Svjetske banke, hrvatski sustav zemljišne administracije u proteklih je desetljeće i pol doživio temeljitu preobrazbu te je postao učinkovitiji, jeftiniji i pristupačniji građanima i tvrtkama. Suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije i sudova pridonijet će razvoju poduzetništva, jačanju konkurentnosti Hrvatske i povećanju učinkovitosti javnog sektora. Iznimno nam je drago što ćemo nastaviti rad na ovom ključnom području u partnerstvu s Hrvatskom.

Aktivnosti u sklopu ovog novog projekta pomoći će pri stvaranju temelja za poboljšanje prostornog i investicijskog planiranja, unaprjeđenje tržišta nekretnina, razvoj registra kućanstava te potporu Hrvatskoj u provedbi njezinog ambicioznog klimatskog programa, uz istodobno postavljanje suvremenih standarda pružanja usluga koje će se voditi potrebama korisnika. Ide se za time da Ministarstvo pravosuđa i uprave, Državna geodetska uprava i drugi dionici budu osposobljeniji izrađivati i koristiti poboljšane katastarske i prostorne podatke te njima upravljati. Izgradnja polaznog fonda integriranih sudskih i zemljišnoupravnih objekata poslužit će vlastima kao model koji uz prilagodbe mogu primijeniti diljem sektora, što će dovesti do sigurnijeg, zelenijeg i učinkovitijeg pružanja usluga uz bolju uključenost svih građana.

Naglasak koji se ovime stavlja na reformu sektora zemljišne administracije i pravosuđa nadovezuje se na zamjetan napredak ostvaren tijekom proteklih nekoliko godina. Početna postignuća, ostvarena uz potporu Svjetske banke, obuhvaćala su pojednostavljenje zemljišnoknjižnih postupaka i uspostavu jedinstvene baze zemljišnih podatka, što je građanima omogućilo brže obavljanje pravnih poslova kao što su uknjižba prijenosa vlasništva ili založih prava te olakšalo pristup zemljišnim ispravama preko interneta. Nakon toga uslijedili su opsežna digitalizacija zemljišnih isprava, integracija postupaka pružanja zemljišnih usluga između ureda za katastar i zemljišnoknjižnih odjela, razvoj e-usluga te uspostava Zajedničkog informacijskog sustava (ZIS-a). ZIS je u potpunosti centraliziran internetski sustav koji omogućuje razmjenu zemljišnih podataka i sadrži informacije iz cijelog niza drugih državnih baza podataka, a zajednički ga koristi više od 120 državnih subjekata i jedinica lokalne samouprave. Omogućio je skeniranje i digitalizaciju 38 milijuna zemljišnih isprava koje su tako postale dostupnije i zaštićenije od prirodnih katastrofa. PS/SM

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox